Categoriën: Nieuws

Inclusieve leeroplossingen dragen bij aan gelijke toegang tot onderwijs én aan duurzame ontwikkeling


Posted on

Nieuws
3 minuten
Focus Keyword
Author Image - Kaisa Uurasmaa

Geschreven door: Kaisa Uurasmaa

Onderwijs is een mensenrecht. Inclusief en eerlijk kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen maakt duurzame ontwikkeling mogelijk. Aangezien wij vandaag de Internationale Dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap, van de Verenigde Naties vieren, is de zorg om gelijke toegang tot onderwijs urgenter dan ooit. Onderwijs en leren zijn nodig om wereldwijde problemen zoals ongelijkheid, de klimaatcrisis en de ontwrichting van de democratie op te lossen.

Bij Sanoma Learning werken we elke dag met leerlingen en docenten. We voorzien meer dan 25 miljoen K12-leerlingen van leerproducten en -diensten in 12 landen in heel Europa. Samen met docenten creëren we inclusief en motiverend gedrukt en digitaal lesmateriaal dat aansluit bij het lokale leerplan. Onze leeroplossingen ondersteunen diversiteit, toegankelijkheid en differentiatie.

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan het inclusiever maken van leeroplossingen en aan het ervoor zorgen dat elke leerling zich herkent in leerstof, wat op zijn beurt de motivatie verhoogt en de leerresultaten verbetert. Om dit te bevorderen, moeten uitgevers van leermateriaal worden opgeleid om genderneutrale taal te gebruiken en de onbewuste vooroordelen te herkennen die ieder van ons heeft. Deze vooroordelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uiterlijk, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, gezinstype, geslacht en etniciteit, en moeten in gedachten worden gehouden bij het creëren van leercontent.

Er kunnen ook externe audits over de opname van leermiddelen worden uitgevoerd. In Finland bijvoorbeeld heeft ons lokale leerbedrijf Sanoma Pro onlangs een externe evaluatie gehouden van ons blended learning-materiaal over natuurwetenschappen voor het basisonderwijs – deze evaluatie was gericht op onderwerpen als gelijkheid, non-discriminatie en diversiteit.

Inclusie is een overkoepelende die ook het thematoegankelijkheidomvat. Digitale platforms moeten bruikbaar zijn voor een groot aantal mensen met een handicap; iedereen is echter gebaat bij toegankelijkere inhoud. Gedrukt lesmateriaal kan ook worden verrijkt met een grote verscheidenheid aan digitale leermiddelen. Dit zal het leereffect onder alle studenten verhogen en belemmeringen voor het leren via traditionele formats aanpakken. Bijvoorbeeld, de barrières van tekst omvattend materiaal kunnen voor sommige leerlingen verholpen worden door een applicatie die audio leercontent biedt voor degenen die beter leren door te luisteren dan door te lezen.

Inclusief leren betekent differentiatie en personalisatie om elke student op zijn individuele leertraject te ondersteunen. Door de toenemende aandacht voor inclusie komen kinderen met speciale behoeften bijvoorbeeld vaker in gewone klaslokalen. Speciale behoeften verwijzen naar tekorten van verschillende intensiteit en aard, zoals spraakstoornissen, dyslexie, het Autisme Spectrum of concentratiestoornissen.

Er moet worden voldaan aan de vraag naar leermiddelen voor kinderen met speciale behoeften, en docenten hebben steun nodig bij de inpassing van verschillende soorten leerlingen in de klas. In Polen bijvoorbeeld heeft naar schatting ongeveer 35% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd speciale onderwijsbehoeften; de meerderheid van deze kinderen gaat naar een gewone school. Volgens het laatste onderzoek heeft maar liefst 75% van de kinderen in de eerste klassen van de basisschool logopedie nodig vanwege spraak- en communicatiestoornissen. Als antwoord heeft ons Poolse leerbedrijf Nowa Era een productportfolio van leermiddelen voor speciale behoeften ontworpen.

Leermateriaal speelt ook een belangrijke rol bij het oplossen van de huidige wereldwijde uitdagingen, omdat het leerkrachten en leerlingen in staat stelt veranderingen teweeg te brengen. Een voorbeeld hiervan is onze meest recente leeroplossingen voor het basisonderwijs. World Makers, van ons Spaanse leerbedrijf Santillana, is ontwikkeld om de implementatie van de VN-doelen voor duurzame ontwikkelingen (SDG’s) in scholen te ondersteunen. Het richt zich op samenwerking, diversiteit, inclusive en democratie. Een soortgelijk materiaal voor het middelbaar onderwijs biedt Spaanse leerkrachten tools en materialen om studenten in staat te stellen actie te ondernemen om de SDG’s te bereiken, in het bijzonder SDG 13 Klimaatverandering.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Laten we dit wapen verstandig gebruiken en zorgen voor gelijke en hoogwaardige leermogelijkheden voor iedereen.


Sanoma is een leer- en mediabedrijf dat actief is in twaalf Europese landen en meer dan 5.000 professionals in dienst heeft. Het bouwen van inclusieve leeroplossingen is een van de zes hoofdthema’s van onze Sanoma Sustainability Strategy.

De Verenigde Naties hebben 11 februari uitgeroepen tot Internationale Dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap. Het thema van dit jaar is “Bringing everyone forward for Sustainable and Equitable Development”.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Illustration of a team collaborating

Lees verder…