Categoriën: Nieuws

itslearning-scholen geselecteerd voor Leerlabs


Posted on

Scholen die mee wilden doen aan een Leerlab hebben hun vraagstuk afgelopen februari ingediend bij het projectteam Leerling 2020. Op basis hiervan is een indeling gemaakt voor de Leerlabs, waarbij meerdere itslearning-scholen geselecteerd zijn om hun plan te mogen uitvoeren. De Leerlabscholen zijn vanaf 26 maart officieel van start gegaan met een versnellingsvraag die zich richt op gepersonaliseerd leren met ict.

Wat is een Leerlab?

In totaal zijn er 10 Leerlabs, die ieder bestaan uit een groep van 6 scholen. Deze scholen gaan gezamenlijk aan de slag met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren, waarbij de scholen het doel dat ze voor ogen hebben ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren. Leerlabs richten zich op innovatieve versnellingsvraagstukken waarbij het leren van de leerling centraal staat. Dit varieert van het gebruik van digitale leermiddelen tot de rol van de docent in de klas. Leerling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad en als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Versnellingsvraagstukken en geselecteerde scholen

De vraagstukken lopen uiteen van 21e eeuwse vaardigheden (o.a. Arte College, Bataafs Lyceum) en curriculumbewustzijn (o.a. Het Erasmus, Bataafs Lyceum) tot digitale didactiek (o.a. Gymnasium Apeldoorn) en schoolorganisatie (o.a. De Dyk OSG Piter Jelles, Guido de Brès). Een leerlab dat we hier graag willen uitlichten gaat om het vraagstuk ‘Hoe kunnen leermaterialen, curriculum en platform zodanig aan elkaar
worden verbonden dat leerroutes van leerlingen inzichtelijk worden
gemaakt?
‘. Aan dit leerlab doen onder andere de itslearning-scholen CSV Het Perron, Etty Hillesum Lyceum – Het Stormink en het Liemers College mee.

Verbinding curriculum, content en platform

De kernvraag van dit leerlab is ‘Hoe realiseren we gepersonaliseerd leren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, op basis van een kerncurriculum met meervoudig leerdoeldekkend leermateriaal voorzien van activerende en complexe opdrachten?’. Om gepersonaliseerd leren vorm te geven en individuele leerroutes te faciliteren is een grote variatie aan flexibel leermateriaal nodig dat alle kerndoelen dekt. In dit Leerlab gaan scholen binnen hun digitale leerplatform een kerncurriculum (met leerdoelen van SLO) samenstellen met lesmateriaal van VO-content, aangevuld met materiaal dat door docenten en leerlingen zelf gevonden, gemaakt of verrijkt is. Zo is niet de methode leidend, maar vormen leerdoelen en leerstijlen de essentie van het leerproces en krijgen leerlingen meer regie door co-creatie.

Opbrengsten Leerlab voor het VO

Enkele voorwaarden voor deelname aan een Leerlab zijn dat de opbrengsten (waaronder de ontwikkelde materialen en kennis) bruikbaar en toegankelijk moeten zijn voor de gehele VO-sector, en dat het bijdraagt aan de wensen van scholen op het gebied van innovatie in de onderwijsmarkt.

Het leermateriaal uit het hierboven beschreven Leerlab zal voorzien worden van metadata en breed beschikbaar worden gemaakt via Wikiwijs Leermiddelenplein. Zo zijn de resultaten toegankelijk voor alle scholen, ongeacht platform of device. Andere scholen krijgen op deze manier een goede inkijk in hoe onderwijsinstellingen en bedrijven samen kunnen werken aan een oplossing voor gepersonaliseerd leren.

Meer lezen over het Doorbraakproject?

Als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT hebben meer dan 200 deelnemers, waaronder itslearning Nederland, eind vorig jaar rondetafelgesprekken gevoerd over 9 thema’s. Klik op onderstaande button en lees meer over de adviezen die uit de gesprekken van de tafel ‘Digitaal Leermateriaal’ naar voren zijn gekomen.

Lees meer over het Doorbraakproject Onderwijs en ICT

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *