Categoriën: Nieuws

Koninklijke Kentalis kiest voor itslearning


Posted on

We zijn trots op onze aanstaande samenwerking met Koninklijke Kentalis!

Kentalis verzorgt door heel Nederland onderwijs voor slechthorende, dove, doofblinde kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Na een gedegen oriëntatietraject waarbij meerdere aanbieders van elektronische leeromgeving en (ELO’s) vergeleken zijn, heeft Kentalis, uit hoofde van projectleider e-education Sander Pietersen onlangs een 3-jarig contract met itslearning getekend.

Kentalis was op zoek naar een online leerplatform waarmee ze haar onderwijskundige ambities kon waarmaken:

  • plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs aanbieden
  • ruimte is voor meer verantwoordelijkheid binnen het eigen leerproces
  • betere communicatiemogelijkheden
  • ouderbetrokkenheid verhogen

itslearning bleek zowel qua platform als onderwijskundige ondersteuning de juiste partner te zijn voor Kentalis.

Met ingang van 1 januari 2019 gaan de VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) leerlingen, voor een periode van minimaal 3 jaar, met itslearning werken. Om voor een vliegende start te zorgen, worden de Kentalis medewerkers ‘itslearning-vaardig’ gemaakt. Onze onderwijskundig adviseur Jan Gijselhart zal hen daarin ondersteunen. Hij zal de komende maanden regelmatig trainingen verzorgen op één van de locaties. Daarnaast worden docenten, dankzij de online trainingstool ‘itslearning essentials’, in staat gesteld zichzelf ‘any place and any time’ te bekwamen in het itslearning gebruik.

We zijn vereerd om voor de docenten en leerlingen van Koninklijke Kentalis aan de slag te mogen. We gaan er absoluut een gezamenlijk succes van maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *