Categoriën: Nieuws

3 manieren waarop een digitale leeromgeving helpt!


Posted on

Docenten spenderen een aanzienlijk deel van hun tijd aan het plannen van lessen, het maken, verspreiden en beoordelen van opdrachten en toetsen, het vastleggen van resultaten van leerlingen, en nog veel meer. Oftewel: administratie en secundaire processen. Als er dagelijks zoveel werk te verzetten is, is het goed om te weten dat overzicht houden een stuk eenvoudiger wordt met behulp van een online leeromgeving (ook wel ELO of LMS genoemd). Door veel administratieve taken te automatiseren of vergemakkelijken kunnen docenten zich richten op het primaire onderwijsproces: Lesgeven.

Hieronder vindt u drie manieren waarop een leerplatform docenten helpt om hun tijd efficiënter te kunnen besteden.

1. Een leerplatform helpt u uw werk te organiseren

In haar boek ‘Enhancing Professional Practice: A Framework for Teaching’ zegt Charlotte Danielson dat “een leraar meer dan 3.000 niet-triviale beslissingen per dag neemt” (1996, blz. 2). Een leerplatform verlaagt deze complexiteit doordat het een one-stop shop voor docenten vormt waar ze lessen, digitaal lesmateriaal, voortgang en cijfers eenvoudig bij kunnen houden. Om overzicht te houden zijn dashboards en studiewijzers erg nuttig voor docenten (en leerlingen).

  • Dashboards zijn overzichtspagina’s waarop belangrijke informatie over de school, het vak, of de leerling verzameld is. Docenten, leerlingen en ouders kunnen zo gemakkelijk de voltooide en aankomende taken en opdrachten te bekijken. Ook blijven zij op de hoogte van wijzigingen in het rooster, schoolnieuws en voortgang ten opzichte van de leerdoelen.
  • Een Studiewijzer is een beknopt overzicht in tabelvorm waarmee docenten gemakkelijk hun lesplan voor het semester of volledige schooljaar kunnen samenstellen. Het is het uitgangspunt voor de dagelijkse lessen, waar alle losse elementen aan elkaar geknoopt worden: lessen, lesmateriaal, opdrachten, toetsen en leerdoelen.

Meer efficiëntie in routinewerk geeft docenten meer tijd om zich te concentreren op didactiek en het toepassen van bijvoorbeeld blended learning, flipping the classroom en differentiatie. Zo halen ze meer onderwijstijd uit een schooldag.

2. Een leerplatform helpt u om lesmateriaal en ideeën te delen

Een leerplatform biedt veel mogelijkheden om met andere docenten samen te werken, best practices te delen en materialen te hergebruiken en zo kostbare tijd te besparen. Dit kan onder andere door bronnen, bestanden, links en sjablonen te delen, zodat ook andere docenten ze kunnen aanpassen en gebruiken. Hierdoor:

  • Hoeven docenten niet vanaf nul te beginnen als ze lessen maken.
  • Kunnen standaarden voor goede leermiddelen worden vastgesteld, wat docenten tijd bespaart omdat ze niet iedere bron hoeven te beoordelen.
  • Kunnen docenten best practices delen en nieuwe ideeën opdoen voor maximaal rendement uit planningen en onderwijstijd.
  • Kunnen docenten studiewijzers en rubrics delen.

3. Een leerplatform helpt u om het geven van beoordelingen te stroomlijnen

Een leerplatform kan elke stap in het beoordelingsproces soepeler laten verlopen, van het opgeven van opdrachten tot het delen van de resultaten met betrokkenen. Uw leerplatform zorgt voor een efficiëntere afhandeling van diverse vormen van beoordeling.

  • Toetsen kunnen vanuit een vragendatabank samengesteld worden, waarbij er verschillende toetsen aan verschillende niveaus binnen één klas gegeven kunnen worden. Toetsen kopiëren of aanpassen gaat met slechts enkele muisklikken en de functie voor automatisch nakijken bespaart u avondenlang op de bank zitten met een rode pen.
  • Polls (peilingen) zijn handig om snel de mening of bestaande kennis van leerlingen te peilen, zodat de docent daar in de les direct rekening mee kan houden.
  • Opdrachten worden door leerlingen online ingeleverd, het leerplatform stuurt leerlingen een berichtje als de deadline nadert en laat de docent weten wanneer er iets ingeleverd is. Met de module voor plagiaatcontrole worden de opdrachten direct gecontroleerd op echtheid en met de mogelijkheid tot instellen van een modelantwoord vergt nakijken ook een stuk minder tijd.
  • ePortfolio’s tonen het werk en de reflectie van een leerling in de loop van een semester of jaar en kunnen op internet worden gepubliceerd, zodat leerlingen ze kunnen gebruiken als ze in de toekomst bijvoorbeeld een stage zoeken.

Het gebruik van rubrics binnen een leerplatform is een waardevol hulpmiddel voor meer efficiëntie, omdat docenten er leerdoelen en feedback gekoppeld aan individuele beoordelingscriteria mee kunnen communiceren aan leerlingen. Zonodig kunnen leerlingen deze feedback verwerken en hun werk opnieuw inleveren.

Als laatste kunnen ook voortgangsrapportages worden verspreid onder docenten, leerlingen, administratief personeel en ouders, waardoor alle belanghebbenden op de hoogte blijven van de vorderingen van de leerling.

Meer weten over hoe u tijd en geld kunt besparen met een leerplatform?

itslearning Nederland hanteert het principe van onderwijsgedreven innovatie. Dankzij een uitgekiende aanpak die uitgaat van onderwijsambities en afgeleide doelen zorgt ict – met het itslearning leerplatform als centrale middelpunt – voor het beoogde resultaat. Wilt u weten hoe itslearning u kan ondersteunen bij het realiseren van uw onderwijsambities? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *