Categoriën: Nieuws

Observeren, analyseren en leren; de huidige stand van zaken omtrent differentiatie in het Voortgezet Onderwijs.


Posted on

Math van Loo, directeur/eigenaar Van Loo en Partners  en eLoo, werkt sinds 2014, samen met scholen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk aan het DOT-project. De door eLoo ontwikkelde Digitale Observatie Tool (DOT) helpt scholen bij het analyseren van de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Op basis van deze analyses kunnen vervolgens innovatieplannen, verbetertrajecten en resultaatafspraken worden gemaakt. Door systematisch lessen te observeren, waarnemingen digitaal vast te leggen en de data die daaruit volgen te verwerken, komen onderwijsteams niet alleen tot verbeterde feedback, maar ook tot diepere analyses, betere conclusies en dus een goede basis om succesvol onderwijsvernieuwingsprocessen te doorlopen. Het onderzoek op schoolniveau krijgt nu een vervolg in onderzoek op landelijk niveau in Nederland en België. eLoo heeft bij wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen en op basis van crowd funding de strichting OOK (Onderzoek naar Onderwijskwaliteit) in he leven geroepen, waarin een academische adviesraad het onderzoek en de validiteit van de gehanteerde digitale tools controleert.

In zijn inleiding laat Math van Loo aan de hand van voorbeelden van inzichtelijke data uit het DOT-project welke . Uit recente analyses van 6000 lesobservaties is significant aantoonbaar welke differentiatievormen goed, minder, of niet goed georganiseerd (kunnen) worden. Uit deze analyses kan tevens geconcludeerd worden dat bepaalde scholen die te kampen hebben met kwaliteitsissues, er het verstandigst aan doen om gepersonaliseerd leren zo snel mogelijk in gang te zetten. Differentiatie blijkt in die gevallen direct tot verbetering van onderwijsresultaten te leiden.

Docenten ervaren steeds meer de noodzaak van maatwerk in de klas. Ook de Inspectie van het Onderwijs hecht in haar nieuwe inspectiekader veel waarde aan maatwerk voor de leerling. De onderwijsbehoefte van de individuele leerling staat voorop. Maar differentiatie blijkt voor veel docenten ook een lastige opgave. Lesobservaties, feedbackgesprekken en onderzoek op school helpen docenten te helpen anders naar hun lessen te kijken en naar de mogelijkheden om maatwerk te leveren.

 

Math van Loo is eigenaar van Van Loo en Partners / eLoo, onderwijsadviesbureau en software ontwikkelaar. Hij is actief als (interim-) bestuurder en -schoolleider. Hij leidt het DOT-project in Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk, waaraan inmiddels meer dan 200 VO-scholen deelnemen. Daarnaast is hij onder andere betrokken bij kwaliteitsprojecten in het VO en bij de opleidingen van schoolleiders van NSO/CNA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *