Categoriën: Nieuws

Ouders en School: 3 perspectieven


Posted on

Onderzoek laat zien dat wanneer scholen een goede samenwerking hebben met ouders dit een positief effect heeft op de leerprestaties van leerlingen. Steeds meer scholen formuleren Ouderbetrokkenheid dan ook als een onderwijsambitie in hun schoolplannen.

Verschillende opvattingen over ouderbetrokkenheid

Niet iedereen heeft dezelfde ideeën over wat ouderbetrokkenheid inhoudt. De ene school doelt op ouders die betrokken zijn bij het leerproces, terwijl een andere school juist spreekt over ouderbetrokkenheid als ouders actief participeren binnen de school, of zelfs (mede)verantwoordelijk zijn voor het leerproces. Het thema ouderbetrokkenheid speelt zich af in de volle breedte van het onderwijs en kan op diverse manieren worden ingevuld.

1. Ouderbetrokkenheid

Zowel thuis als op school dienen ouders betrokken te zijn bij het opvoeden en leren van hun kind. Ze zijn de onmisbare schakel tussen school en leerling. Door ouders volledig en tijdig te informeren en met hen te communiceren, reflecteren en rapporteren, kunt u samen de ontwikkeling van de leerling stimuleren. Ouderbetrokkenheid is minder tastbaar en zichtbaar binnen de school, maar is wel van grote waarde.

2. Ouderparticipatie

Indien ouders actief deelnemen aan activiteiten binnen de school ten behoeve van hun kinderen, gaat het over ouderparticipatie. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten; formele- en informele participatie. Formele participatie is geregeld in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’. Informele participatie is bijvoorbeeld een moeder die voorleest aan kinderen of een vader die klusjes uitvoert voor de school.

3. Ouderverantwoordelijkheid

Bij jonge leerlingen zijn ouders medeverantwoordelijk voor het leerproces. Naarmate het kind volwassener wordt, zal de verantwoordelijkheid van de ouders een steeds kleinere rol gaan spelen. Als docent of mentor zult u meer direct met de leerling communiceren in plaats van met de ouders. Ouderbetrokkenheid zal echter achter de schermen nog steeds bestaan, ongeacht de leeftijd van de leerling.

De directe lijn tussen school en ouders versterken

Wilt u ouderbetrokkenheid op uw school vormgeven? Of werkt u op dit moment al samen met ouders en wilt u dit naar een hoger niveau brengen? Download voor meer informatie onze whitepaper Ouderbetrokkenheid; Zes manieren om samen de leeropbrengst te verhogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *