Categoriën: Nieuws

Via videogesprekken communiceren met ouders


Posted on

Voor mentoren en docenten is face-to-face contact met ouders erg waardevol. Maar soms is het voor ouders lastig om naar de school te komen vanwege een drukke agenda, beperkte mobiliteit of grote afstand. Met behulp van een videogesprek kunt u de gesprekken met de ouders online voeren op een tijd en plaats die iedereen het beste uitkomt.

Onafhankelijk van tijd en plaats

Als mentor of docent kunt u eenvoudig een videogesprek met ouders opzetten via het internet. Hiervoor zijn diverse gratis online services beschikbaar, en sommige online leeromgevingen bieden deze functionaliteit ook. Gebruik dit bijvoorbeeld voor 10-minutengesprekken, een overleg over de voortgang van de leerling of bij tussentijdse vragen. Door ouders de mogelijkheid te geven om online contact te hebben, is het voor hen laagdrempelig om deel te nemen. Het videogesprek is plaatsonafhankelijk, waardoor ouders hun huis niet uit hoeven en u het gesprek overdag op school en ’s avonds thuis kunt voeren.

Ouders betrokken houden bij het leerproces

Iedereen met een computer of laptop met webcam en ingebouwde microfoon of headset kan deelnemen aan een videogesprek. In sommige gevallen kunnen er ook meer dan twee partijen deelnemen aan het gesprek. Dit biedt diverse mogelijkheden voor bijvoorbeeld ouders die gescheiden zijn of een ouder die op zakenreis is. Op deze manier blijven alle partijen betrokken bij het leerproces van het kind. Onderling kunt u de stand van zaken bespreken door gebruik te maken van video en geluid. De gemaakte afspraken kunt u schriftelijk vastleggen met de tekstchat.

Meer informatie?

Wilt u ouderbetrokkenheid op uw school vormgeven? Of werkt u op dit moment al samen met ouders en wilt u dit naar een hoger niveau brengen? Download dan de gratis whitepaper Ouderbetrokkenheid; Zes manieren om samen de leeropbrengst te verhogen en lees hoe de Videoconferentie van itslearning u kan ondersteunen bij de communicatie met ouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *