Formatieve Evaluatie – Nadira Saab – Zenith Education

In plaats van het leerresultaat van leerlingen enkel achteraf te toetsen, worden bij formatieve toetsing al gedurende het leerproces resultaten verzameld. In deze video legt Nadira Saab, Directeur van Zenith Education en Universitair Docent bij de Universiteit Leiden, uit wat het concept formatieve evaluatie inhoudt en welke meerwaarde het scholen kan opleveren.

Terug naar hulpbronnen