Digitaal huiswerk video

Digitaal huiswerk video

Lesmateriaal op losse A4-tjes werkt in de praktijk niet. In deze video wordt kort uitgelegd hoe het digitaliseren van huiswerk voor minder ergernissen zorgt onder leerlingen, ouders en docenten.

Terug naar hulpbronnen