Doorlopende leerlijnen voor docenten

Webinar Doorlopende leerlijnen voor docenten: Wat werkt!

Hebben we zicht op wat leerlingen tegenwoordig nodig hebben? En hebben we helder wat de docent hen vandaag de dag kan bieden? Tijdens dit webinar legt Martie Slooter, Consultant bij CPS, het model Piramide uit. Dit model gaat uit van vier verschillende ontwikkelingsstadia die een docent kan doorlopen. Het kan scholen helpen om docenten versneld in de juiste leermodus te krijgen en uiteindelijk onderwijs op maat aan te bieden aan de leerlingen.

* Wijst een verplicht veld aan

Terug naar hulpbronnen