Omgaan met verschillen

Webinar Omgaan met verschillen

In krimpregio’s worden steeds meer scholen geconfronteerd met veranderingen en reorganisaties. Zo ook het Charlemagne College in Landgraaf. Deze school met 1440 leerlingen heeft er bewust voor gekozen om Omgaan met verschillen als onderwijsambitie te formuleren, zodat onder andere de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd. Ad Benders, Projectleider ELO en docent op het Charlemagne College, legt tijdens dit webinar uit hoe zij recht kunnen doen aan verschillen binnen een lesgroep en de individuele verschillen met behulp van het itslearning leerplatform.

* Wijst een verplicht veld aan

Terug naar hulpbronnen