We zijn trots u onze 100ste product release te tonen

Wat is nieuw in Release 100?

Volg ons op Twitter voor de nieuwste productupdates.

Alles-in-één-beoordelaar

Met de Alles-in-één-beoordelaar kunnen docenten antwoorden tegelijk bekijken en beoordelen.

U kunt opdrachten beoordelen en opmerkingen plaatsen om complete feedback aan leerlingen te geven, allemaal vanuit ÉÉN SCHERM. Navigeren is eenvoudig, zodat u snel het werk van iedere leerling kunt bekijken. Middels Google Docs, Office Online en de eigen documentviewer van itslearning kan het ingediende document direct weergegeven worden. Als leerlingen een multimediabestand hebben ingediend, bijvoorbeeld een video, kan deze snel worden afgespeeld.

Afhankelijk van hun voorkeur kunnen docenten scores, cijfers, beoordelingsschalen of zelfs rubrieken gebruiken om het antwoord te beoordelen. Daarnaast kan rich-text-feedback worden gegeven met video- of audio-opnamen.

Nieuwe mediarecorder

Audio- en videofeedback is altijd een belangrijk onderdeel geweest van lesgeven en leren. We hebben een nieuwe Flash-free audio-/videorecorder toegevoegd op basis van HTML5 enWebRTC. De nieuwe mediarecorder bevat geen plug-ins, werkt op mobiele apparaten en is overal in itslearning beschikbaar in de rich-text-editor.

We hebben daarnaast onze bestaande Flash mediarecorder verbeterd. Nu hebt u meer mogelijkheden om les te geven, te leren en samen te werken, ongeacht welk apparaat u gebruikt.

De nieuwe mediarecorder is na 17 september beschikbaar voor alle klanten. Indien u al eerder gebruik wilt maken van de recorder dient u contact met uw itslearning contactpersoon op te nemen.

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe uw vakken eruitzien voor uw leerlingen?

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe uw vakken eruitzien voor uw leerlingen? Deze nieuwe functie laat u dit zien! Het menu ‘weergeven als’ bevindt zich rechtsboven in het scherm. Wanneer u kiest voor ‘weergeven als’ met een ander profiel dan uw eigen profiel, dan verschijnt er een blauwe banner aan de bovenkant van de pagina. De banner geeft aan dat de docent het vak in een andere rol bekijkt. Daarom ontbreken de bewerkingsopties.

Verbeterde bestandsuploader


We hebben de manier waarop we bestanden uploaden op twee manieren verbeterd:

Verbeterde ervaring met het uploaden van bestanden

Om verwarring te voorkomen tussen ‘uploaden’ en ‘link’, gebruiken we van nu af aan alleen de kolom ‘Toevoegen vanuit’.

De cloud-opties in deze kolom kunnen door de beheerder worden ingeschakeld of uitgeschakeld. (Merk op dat de optie om een hele map te uploaden alleen beschikbaar is in het element bestand of map.)

Opdracht: verbeteringen voor bestanden

We hebben verbeteringen aangebracht in de manier waarop bestanden worden toegevoegd, gepresenteerd en hoe bestandsacties kunnen worden uitgevoerd.

Bestanden toevoegen

Wanneer u een opdracht maakt of beantwoordt, is de nieuwe bestandsuploader beschikbaar.

Bestanden weergeven

Als u op de bestandsnaam klikt, wordt het bestand geopend. Alle andere acties vindt u onder de knop rechts van de bestandsnaam.

Als Office Online bijvoorbeeld is ingeschakeld, kunnen docenten het document dat de leerling heeft ingediend, bewerken en becommentariëren. Als de docent per ongeluk te veel verandert of de inhoud verwijdert, heeft  hij of zij nu de optie  ‘Laatste ingediende versie weergeven’. Dit is niet de primaire actie, omdat dit alleen nodig is in specifieke gevallen. Daarom kan deze actie nu onder de knop gevonden worden. Dit maakt het gemakkelijker te begrijpen wat de primaire actie is.

Verbeteringen aan het leertraject

Inhoud weergeven in menustructuur

De inhoud van het leertraject is nu zichtbaar in de menustructuur. Dit heeft twee redenen:

  • Soms wilt u wijzigingen aanbrengen aan een hulpmiddel in het leertraject. Nu kunnen de gebruikers een hulpmiddel openen door op de naam in de menustructuur te klikken, of door op de naam in de stap te klikken.
  • Door de hulpmiddelen van een leertraject in de menustructuur weer te geven, wordt duidelijk gemaakt dat als u het leertraject verwijdert, u ook de inhoud ervan verwijdert, net als bij een gewone map.

Uw inhoud opslaan als u een leertraject verwijdert

Als hulpmiddelen deel uitmaken van een leertraject, is er nu de mogelijkheid om het leertraject te converteren naar een gewone map wanneer de gebruiker het verwijdert.

Verbeterd Beoordelingsoverzicht

Houd u aandacht bij uw taak en beoordeel nu snel met het verbeterde Beoordelingsoverzicht (Gradebook Plus). Om docenten te helpen bij het snel en accuraat uitvoeren van hun beoordelingstaken is het Beoordelingsoverzicht opnieuw vorm gegeven. Er wordt meer inhoud per pagina geladen met een kortere laadtijd per pagina.

Tooltips verschijnen in een kolom titels en cellen om meer inzicht in de inhoud te verschaffen. Ook zijn er verbeteringen uitgevoerd met betrekking tot de toegankelijkheid om schermleesnauwkeurigheid te waarborgen en toetsenbord navigatie te bevorderen.

Verwachte functionaliteit:

  • inleverstatus laat te laat ingeleverd en vrijstellingen zien
  • export naar CSV

Duidelijkere feedback bij het delen van inhoud van derden naar de bibliotheek

Met behulp van IMS LTI kunt u LTI Deep content links plaatsen in de rich-text-editor. De editor maakt deel uit van hulpprogramma’s die kunnen worden gedeeld in de bibliotheek, zoals opdracht of pagina. Dit betekent dat docenten van een school met een licentie voor het gebruik van een tool van derden dit kunnen delen met scholen die niet beschikken over een licentie. In plaats van de inhoud te verwijderen of te stoppen met delen hebben we besloten om docenten die inhoud opnieuw gebruiken te informeren over een potentieel probleem, en hen eraan te herinneren dat ze de tool kunnen kopiëren en de plug-in van derden kunnen verwijderen of vervangen door een gelicentieerde versie.