Wat is nieuw in Release 96?

Onze uitgebreide 360-graden rapporten worden nóg beter, voor alle klanten. We hebben cursusgroepsfilters toegevoegd aan de overzichtspagina waarmee activiteit, voortgang en cijfers kunnen worden weergegeven, zodat u nog meer specifieke feedback over een bepaalde groep studenten kunt opvragen.

Bovendien ziet u als u naar een gebied navigeert dat nog geen gegevens bevat (bijvoorbeeld in de grafiek met cijfertrends), nu een bericht of specifieke infographic. Dat onderstreept dat er geen gegevens zijn, en dat het niet zo is dat de gegevens onvolledig of van lage waarde zijn.

Betere toegang tot uw gegevens

Als u toegang wilt tot uw gegevens voor analyse of voor gebruik in uw eigen rapportagetool, vindt u deze in het Data Warehouse. In deze release hebben we meer beschikbaar gemaakt in dit archief:

  • U kunt nu zien hoeveel tijd elke student heeft besteed aan elk(e) element, activiteit of hulpbron.
  • In iedere batch kunnen meer gegevens worden opgevraagd – u kunt u maximaal 2 miljoen rijen met gegevens per keer opvragen, wat voor veel klanten overeenkomt met maanden aan informatie.
  • We hebben alle documentatie over data-warehousegegevens verbeterd zodat u een beter inzicht krijgt in het model en de diepte van de gegevens die toegankelijk zijn via developer.itslearning.com.

Wijzigingen in gebruikersbeheer

De nieuwe EU-verordening inzake gegevensbescherming, AVG, is op 25 mei 2018 van kracht geworden, en we nemen de naleving zeer serieus. Ga naar deze pagina voor volledige informatie over wat we doen om ervoor te zorgen dat onze website en ons product aan alle eisen voldoen.

Als onderdeel van onze AVG-inspanningen geven we nu berichten weer waarin we waarschuwen dat bij het maken/registreren van uitbreidingen in het Developer-portal persoonsgegevens door die uitbreidingen naar derden kunnen worden gestuurd. Dezelfde waarschuwing wordt ook weergegeven in Beheer – Apps beheren – Menu’s en standaardbeschikbaarheid beheren, waar de systeembeheerders van de klant uitbreidingen voor hun site kunnen configureren.

Om onze klanten te helpen bij het naleven van de rechten van betrokkenen, hebben we een “AVG-tool” toegevoegd waarmee systeembeheerders alle gegevens van een itslearning-gebruiker kunnen weergeven, exporteren, bijwerken, beperken en verwijderen.

Rollen en verantwoordelijkheden volgens de AVG

Alle AVG-verzoeken moeten van de betrokkene (een itslearning-gebruiker) naar de verwerkingsverantwoordelijke (een itslearning-klant) gaan, die op zijn beurt al dan niet onze functionaliteit kan gebruiken of itslearning om hulp kan vragen om het recht voor het itslearning-platform uit te oefenen. Elke individuele aanvraag moet worden overwogen en verwerkt voordat actie wordt ondernomen. De rechten van de betrokkene worden beschreven in hoofdstuk 3 van de AVG (https://gdpr-info.eu/chapter-3/ ). Deze rechten zijn niet absoluut en moeten worden verwerkt in de context van zowel de AVG als lokale regelgeving.

Houd er rekening mee dat er volgens de AVG uitzonderingen zijn op de uitoefening van de rechten van de betrokkene wanneer de gegevens noodzakelijk worden geacht:

  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie van andere betrokkenen
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of de uitvoering van een in het algemeen belang verrichte taak
  • voor archivering, historische of statistische doeleinden

Onder de AVG zijn de rechten van de betrokkene geregeld tussen de betrokkene en de gegevensverantwoordelijke. Alle betrokkeneverzoeken van eindgebruikers aan itslearning worden overgedragen aan de klant. itslearning zal te goeder trouw samenwerken met klanten om ervoor te zorgen dat zij de rechten van de betrokkenen op een snelle manier kunnen uitoefenen.

Naast de administratieve en andere functies die al beschikbaar zijn in het itslearning-systeem, zijn de functionaris voor gegevensbescherming van itslearning en ons serviceteam beschikbaar om onze klanten te helpen om als verwerkingsverantwoordelijke te voldoen aan het recht van de betrokkene.

Hieronder wordt beschreven hoe sommige rechten kunnen worden uitgeoefend met behulp van itslearning-functionaliteit.

Bijgewerkte globale instellingen voor bibliotheek en LTI

In Release 96 hebben we een site-instelling toegevoegd voor het in-/uitschakelen van de LTI-tool op de pagina Hulpbron toevoegen voor klanten. Systeembeheerders zullen nu merken dat deze site-instelling ook wordt weerspiegeld als LTI-tool opnemen op de pagina Hulpbron toevoegen in Algemene instellingenFuncties en beveiliging in Tools en inhoud. Ze kunnen er ook voor zorgen dat gebruikers alleen nieuwe LTI-tools kunnen maken met anonieme privacyniveaus, door de desbetreffende instelling in te schakelen. Als een gebruiker vervolgens probeert een bestaande LTI-tool met een ander privacyniveau te bewerken en op Opslaan klikt, wordt ter bevestiging een dialoogvenster weergegeven met het bericht dat de LTI-tool in plaats daarvan wordt opgeslagen met het privacyniveau Anoniem. De gebruiker kan op OK klikken om door te gaan, of op Annuleren om de handeling af te breken.

Bovendien wordt de site-instelling Toegang tot de appbibliotheek inschakelen nu weerspiegeld op een nieuwe locatie: Algemene instellingen – Functies en beveiliging in de sectie Tools en inhoud. Nu kan elke systeembeheerder beslissen of de appbibliotheek beschikbaar moet zijn voor de gebruikers.

Lessen beter koppelen aan leren

U kunt nu gemakkelijker een overzicht krijgen van de criteria die gekoppeld zijn aan leerdoelen, door de leerdoelen op de desbetreffende cursuspagina uit te vouwen.

Het is nu mogelijk, net zoals bij de oude beoordelingstool, om antwoorden op opdrachten van de werkportfolio over te brengen naar de beoordelingsportfolio. Voor antwoorden die zijn geschreven in de RTF-editor, wordt een html-bestand gemaakt. Dat geldt ook voor feedback van docenten.