Administratorkurs i Bergen!

Nye muligheter for administratorer med Office 365, G Suite m.m.

13. november 2018 kl. 09:00 – 15:00
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen

Er du ansvarlig for driften av itslearning i din organisasjon? Vet du hvordan du kan tilpasse læringsplattformen etter deres behov og spare tid for lærerne? Dette kurset gjør at du blir kjent med de ulike administrative funksjonene i itslearning både på skolenivå og overordnet systemnivå. Du vil i tillegg få en innføring i mulighetene ved itslearning-appen, foreldre-appen, Word online, Office 365 og G Suite.

Opplæringen skal ta høyde for å gjøre den enkelte administrator kjent med ulike administrative funksjoner i itslearning. En skoleadministrator skal også kunne administrere itslearning innenfor det målbilde som egen organisasjon har satt og som er naturlig for administratorer på den enkelte skole, mens systemadministrator også må kjennskap til en del funksjoner og innstillinger på et overordnet systemnivå. Opplæringen fokuserer både på å sikre kvalitet og effektiv bruk av læringsplattformen i alle ledd.

 

KAMPANJE:
Ta med deg en kollega uten ekstra kostnad. For hver betalende kursdeltager får du en gratis plass på samme kurs. Registrer begge deltagere via skjemaet under.

Hold deg oppdatert!

 • Administratoropplæringen tar for seg følgende:

  Generelt om nyheter og endringer:
  Vi ser på de ulike mulighetene med itslearning appen, foreldre appen, Word Online, Office 365 og G-suite. F.eks.: Opprette dokumenter som lærer og elev, samskriving, besvare og rette oppgaver.

  Systemadministrator
  • Å arbeide med brukere og tilganger: Opprette og redigere brukere i itslearning
  • Hierarki og struktur
  • Globale innstillinger; Hvordan redigere og tilpasse innstillinger på egen itslearningsite?
  • Profilinnstillinger: Tilpass profiler og roller til egen organisasjon.
  • Foreldre: Å aktivere foreldrepålogging og lær hvordan foreldrepålogging kan gi foreldrene en oversikt over barnets skolearbeid, utvikling, orden/atferd og fravær.
  • Ulike administrator-roller: Veiledning rundt rutiner om skoleadministratorrollen og retningslinjer.
  • Sikkerhet: Retningslinjer for personvern og sikkerhet.
  • Lokalt kompetansemålslager: Hvordan opprette og vedlikeholde lokale læreplaner for lærere på egen site
  • Brevmaler for halvårsvurdering/ terminvurdering

  Skoleadministrator

  • Å arbeide med brukere og tilganger: Opprette og redigere brukere i itslearning
  • Hierarki og struktur
  • Informasjon/ intranett: Hvordan kan vi benytte hierarkiet som intranett og/eller informasjonsdashbord.
  • Fraværsadministrasjon
  • Sikkerhet: Retningslinjer for personvern og datasikkerhet
  • Profiler og policyer: Generell innføring i profiler og policyer. Hvilke muligheter ligger her? Vi ser på hvordan du kan delegere administratorroller og funksjoner
  • Skolelederadministrasjon

   

   

 • Registrer din påmelding!

  Vanlig pris:
  Kr. 3.400 per person. (ta med en kollega gratis)
  Pris for deltagere av kvalitetsprogrammet:
  Gratis (gjelder for 2 personer per skole)
  Frist for påmelding: 30. okt!
  Tusen takk!
  Du vil motta en e-post med bekreftelse av din påmelding.

  MktoForms2.loadForm(«//app-sji.marketo.com», «655-PLS-373», 9118);

  MktoForms2.whenReady(function (form){
  //Add an onSuccess handler
  form.onSuccess(function(values, followUpUrl){
  //get the form’s jQuery element and hide it
  form.getFormElem().hide();
  document.getElementById(‘confirmform’).style.display = ‘block’;
  document.getElementById(‘confirmform2’).style.display = ‘none’;
  //return false to prevent the submission handler from taking the lead to the follow up url.
  return false;
  });
  });

Nyttig informasjon:
Det vil være tilgang til trådløst internett på alle åpne kurs i regi av itslearning.Vi anbefaler at den enkelte deltaker selv tar med PC, da itslearning kurs og kompetanse ikke har tilgjengelig lånemaskiner for kursdeltakere. Det vil også være en fordel med tilgang til en brukerkonto på itslearning tilpasset kursets målgruppe. På administratorkurs bør denne tilgangen være på administratornivå.

Standard vilkår for påmeldinger:
Alle priser er opplyst i NOK eks mva. Vi gjør oppmerksom på at alle påmeldinger er bindende , og at kunden selv må ta eventuelle reisekostnader. Leverandøren forbeholder seg retten til å avlyse eller endre kursdato pga. manglende påmelding eller sykdom. Leverandør tar ikke ansvar for evt. kostnader dette vil kunne medføre for kunden.

I løpet av skoleåret tilbyr vi en rekke ulike tjenester for å gi våre brukere en innføring itslearning og IKT. Nedenfor ser du en oversikt over opplæring vi tilbyr i tiden fremover.

Se vår kurskalender