Banner
illustration representing reports analysis
Læringsanalyse & avansert rapportering
Læringsanalyse & avansert rapportering

Bruk data for å ta velinformerte beslutninger og forbedre undervisningen.

Bruk data for å ta velinformerte beslutninger og forbedre undervisningen.

Standardrapportering

 

Lett tilgjengelige data

Skaff deg viktig innsikt via et utvalg standardrapporter automatisk tilgjengelig i din itslearning-konto. Rapportene gir et godt innblikk i undervisningen ved din institusjon. Du finner de under Status og oppfølging.

Raskt overblikk over elevene

Hold oversikt over elevenes fremgang i et fag eller en gruppe ved å bruke fremdriftsrapporten. Bruk meldingsfunksjonen på rapportsiden for å følge opp elevene.

Gode tips for elevene

Evalueringsrapportene gir elevene tilgang til status og resultater på oppgavene sine. Dette kan hjelpe eldre elever å føle eierskap til egen læring. De kan også se kommentarer fra lærer for hver oppgave.

Avansert rapportering

 

Spesielt utviklet for administrativt personell, som ønsker å gå i dybden på rapporter og data.Den avanserte logg inn rapporten gir informasjon om aktivitet blant elever, lærere, administrativt personell og system administratorer, på tvers av fag og avdeling.

Velg mellom ferdige rapporter eller spesialtilpassede rapporter for å hente data som hjelper deg å vurdere både undervisning og læring.

Last ned vår ebok for å se en komplett liste over alle rapporter og lese mer om avansert rapportering.


Last ned ebok