Chat with us, powered by LiveChat
n mann som setter sammen to tomme puslespill

Visjon. Seire underveis. Støtte fra topp til bunn.

En enhetlig, gjennomtenkt implementasjonsplan er nøkkelen for en suksessfull implementering, med varig verdiskapning. Vi i itslearning er opptatt av deres suksess, og er deres partner i hele implementasjonsløpet. Sammen jobber vi med overliggende strategi, prosjektplaner og gjennomføring, slik at dere får realisert den visjonen dere har.

Kjennetegn for en vellykket implementasjon

  • Planlegging
  • Strategi
  • Utførsel
  • Evaluering

Planlegg strategiske mål sammen med nøkkelrollene

Teknologi alene skaper ikke suksess, men sammen med god planlegging og en definert visjon kan den være med på å skape store positive endringer på kort tid. I dette steget ser vi på strategisk visjon og hvor man vil være på slutten av implementasjonen basert på intervju med nøkkelrollene. For noen organisasjoner vil det være sterkt fokus på elevenes resultater, mens for andre er kanskje fokus på å sikre at implementasjonen man gjør dekker fremtidige behov. Uansett trenger du en partner som hjelper deg å stake ut kursen.

Noen peker på en plakat med post-it notater

Strategi

Med en strategi i bunn og behovene kartlagt kan vi legge opp veien til suksess. Resultatet av denne fasen er en kort- og langsiktig implementasjonsplan, med milepæler, mål og tilpassede tjenester, bare for dere.

Nebes ben med papir med piler og spørsmål markerer hele gulvet

Utførsel

I alle prosjekter er det viktig å vise tidlig fremgang, og å levere små seire for hver rolle. Vår implementasjonsplan vil bygges rundt dette konseptet, slik at man tidlig starter en positiv innstilling til prosjektet for å hjelpe å drive fremgangen videre.

En mann som skriver på et tastatur

Evaluer resultatet

Det er alltid viktig å måle, evaluere og gjøre eventuelle justeringer underveis. Underveis i implementasjonen vil vi ha oppfølginger for å sikre at fremgangen er som forventet og bidrar positivt. Oppfølgingen vil også sikre at vi er i tråd med strategi og ivaretar investeringen dere gjør.

Folk jobber sammen på et prosjekt.