n mann som setter sammen to tomme puslespill

Visjon. Seire underveis. Støtte fra topp til bunn.

En enhetlig, gjennomtenkt plan er nøkkelen for en god implementering, med varig verdiskapning. Vi i itslearning er opptatt av at dere skal lykkes, og vil derfor bistå dere hele veien. Sammen jobber vi med en overordnet strategi, prosjektplaner og gjennomføring, slik at dere får realisert den visjonen dere har.

Kjennetegn for en vellykket implementering

  • Planlegging
  • Strategi
  • Utførsel
  • Evaluering

Planlegg strategiske mål sammen med nøkkelrollene

Teknologi alene skaper ikke suksess. God planlegging og en tydelig visjon er med på å skape store positive endringer på kort tid. I dette steget ser vi på strategi og mål for hva man ønsker å oppnå og hvordan man gjennomfører en effektiv implementering. Vi gjennomfører blant annet intervjuer med folk i nøkkelroller for å kartlegge behov og veien videre.

Noen peker på en plakat med post-it notater

Strategi

Med en strategi og behovene deres kartlagt, kan vi stake ut kursen videre. Resultatet av denne fasen er en kort- og langsiktig implementeringsplan, med milepæler, mål og tilpassede tjenester.

Nebes ben med papir med piler og spørsmål markerer hele gulvet

Utførsel

I alle prosjekter er det viktig å vise tidlig fremgang, og å levere små seire for hver rolle. Vår gjennomføringsplan har som mål å sikre engasjement og deltagelse fra begynnelsen til slutt.

En mann som skriver på et tastatur

Evaluer resultatet

Det er alltid viktig å måle, evaluere og gjøre eventuelle justeringer underveis. Vi følger opp jevnlig for å sikre at prosjektet gjennomføres etter planen. Oppfølgingen vil også sikre at vi er i tråd med strategi og ivaretar investeringen dere gjør.

Folk jobber sammen på et prosjekt.