Åpne håndflate med lås som svinger i luften

Underdatabehandler

.ant table, th, td {border: .5px solid black; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid rgba(0,0,0,.2);} #top-row{background: #444059; color: #fff;} table {padding: 0;}

itslearning sin bruk av underdatabehandler for å assistere i forbindelse med tjenestene (som definert i databehandleravtalen):

Underdatabehandler Land Kategori
Amazon AWS Tyskland, Irland, Frankrike Hosting services
USIT (University Center for Information Technology) Norge Hosting services
I2 Danmark Hosting services
Evry AS Norge Hosting services
Proact IT Norge AS Norge Hosting services
Cloudflare EU Hosting services
Systemtech AS Danmark Hosting services
Microsoft Irland Hosting services
Ness Romania Software development services
Lunaweb Ltd. Tyskland Hosting services
Pragmasoft Polen Software development services
Ziggeo EU Video Recorder/player

itslearning Gruppen

Disse enhetene i itslearning-gruppen tilbyr støtte og tjenester til våre kunder:

Enhet Land Katgori
itselarning AS Norge Support and services
itslearning GmbH Tyskland Support and services
itslearning France Frankrike Support and services
itslearning Nederland BV Nederland Support and services
itslearning AB Sverige Support and services
itslearning A/S Danmark Support and services
itslearning Oy Finland Support and services
itslearning Ltd UK Support and services
itslearning Inc. USA Support and services

Andre

I tillegg til denne listen tillater abonnementsavtalen at databehandlingsansvarlig installerer og/eller integrerer med, og aktiverer/deaktiverer flere produkter fra eksterne tredjeparter (inkludert extentions og LTI) Se databehandleravtalen avsnitt 4.