Effektiv implementering av teknologi (LMS) i høyere utdanning


Posted on

Nyheter

3 min lesning
IT leadership discussing the digital strategy
Keri Beckingham

Keri Beckingham

For å sikre at undervisningen moderniseres, slik at universitetene er i stand til å holde tritt med stadig nye krav, er god implementering av ny teknologi en nøkkelfaktor.

Til tross for de mange fordelene teknologi og digitale verktøy slik som en læringsplattform (LMS-Learning Management System) kan gi, kan det også oppstå noen utfordringer under implementeringen. For eksempel kan ansatte vise stor motstand mot endringer eller være bekymret for hvordan det å ta i bruk et nytt system vil påvirke deres hverdag, for eksempel i forhold til tiden som må brukes for å sette seg inn i alt det nye.

Hvilke hensyn bør man ta når en ny IT-løsning skal tas i bruk og hvordan kan IT-avdelingen støtte de ansatte gjennom implementeringsprosessen?

Motstand mot forandring

Å møte motstand mot endring fra ansatte er noe mange IT-konsulenter ved universiteter allerede vil være kjent med, spesielt når det gjelder lansering av nye digitale verktøy. For mange mennesker kan endring være skremmende. Det å føle seg motvillig til å omfavne endring er en naturlig reaksjon, spesielt hvis den eksisterende læringsplattformen har vært på plass i lang tid. Det er imidlertid viktig å fokusere på viktigheten av endringen og hvordan den vil sikre et best mulig undervisnings- og læringsmiljø.
Det tar litt tid å komme i gang med enhver form for ny teknologi, og en del av dette vil innebære opplæring av personalet. Det er derfor viktig å sørge for å velge en læringsplattform som er så enkel og intuitiv som mulig, for å unngå at det brukes mer tid på dette enn nødvendig.

I tillegg er det viktig for ansatte å forstå hvilken nytte teknologien vil ha for studentene. Til syvende og sist er hovedfokuset til ethvert universitet å levere best mulig studieopplevelse, og studentenes behov bør absolutt være i høysete av ved valg av ny teknologi.

Hvordan støtte dine ansatte

For å sikre at en ny læringsplattform implementeres så raskt og effektivt som mulig, er det viktig at IT-avdelingen støtter personalet gjennom hele prosessen.
En viktig fordel med en ny læringsplattform er at den kan bidra til å redusere tiden undervisere bruker på administrative oppgaver og undervisningsforberedelser på sikt.
Foreleserens tid er en begrenset og meget verdifull ressurs. Full støtte fra IT-avdelingen er derfor viktig for å få til en god implementering. Dette betyr å gjennomføre en serie opplæringsøkter for å å inspirere lærere til å forbedre sine digitale undervisningsferdigheter. De bør få muligheten til å være involvert i hvert trinn av implementeringen, slik at de føler eierskap til læringsplattformen.

opplæringsmateriell

Det er også en god idé å ha en første «pilot»-gruppe med ansatte som får opplæring i hvordan de skal bruke teknologien først, slik at de deretter kan hjelpe sine kolleger.
Å ha en effektiv opplæringsplan på plass vil ikke bare gjøre implementeringen av læringsplattformen så effektiv som mulig, men det vil også styrke bevisstheten hos personalet om at de vil få den hjelpen de trenger.
For eksempel har noen institusjoner som Stockholms universitet arrangert en serie pedagogiske kursdesign-workshops med hovedfokus på viktigheten av studentengasjement og læring. Det pedagogiske support-teamet fra itslearning har også deltatt i disse og snakket direkte med mange av foreleserne.

Hos itslearning, forstår vi at en gjennomtenkt implementeringsplan vil bidra til å sikre at enhver teknologiinvestering får maksimal verdi. Vårt hovedfokus er på din suksess, og som en del av vår service til deg vil vi bistå med både strategi og detaljerte prosjektplaner. Vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å realisere din visjon om best mulig undervisning ved ditt universitet, ta kontakt med oss i dag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Fortsett å lese…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *