Kategorier Inspirasjon

Bruk av Minecraft i matteundervisningen


Posted on

Du har sikkert hørt om spillet Minecraft. Millioner av barn over hele verden spiller det, men visste du at det også kan være til hjelp i matteundervisningen? Det visste ikke jeg. Da sjuåringen min ba meg om å laste ned Minecraft for ham, leste jeg om det på nettet først, og det jeg fant ut, forbløffet meg. Minecraft er et spill der spillerne bruker 3D-blokker til å bygge enkle ting som hus og mer kompliserte ting som programmerbare datamaskiner (se video). I klasserommet kan det brukes til å undervise i matematiske begreper – fra gangetabeller på begynnernivå til avansert fysikk. Jeg ble så fascinert av dette at jeg kontaktet en lærer som bruker spillet, for å lære mer.

 

Mitch Brotherton underviser 6. og 7. klasse i matte på Otwell Middle School i Cumming, Georgia. Timene hans er helt unike. De består av et selvlaget undervisningsopplegg som lærer elevene matte, skriving og andre ferdigheter tilpasset vår tid, som HTML-programmering og videoredigering. På spørsmål om hvorfor han bruker Minecraft i klasserommet, svarer Mitch: «Alle på skolen kjenner til Minecraft. I dag strever lærerne med å gjøre timene relevante og interessante for elevene, så hvorfor ikke ta dette spillet til hjelp?»

 

Alt du kan forestille deg, kan du bygge

«Minecraft er det gamere omtaler som et sandkassespill, der spilleren gjør akkurat det han eller hun har lyst til. Bare fantasien setter grenser. Alle gjenstander og alt terreng i Minecraft kan endres gjennom spillerinteraksjon. Og vanskelighetsgraden kan tilpasses spillerens ferdigheter,» forklarer Mitch.

Opplegget hans omfatter mange av de fellesfaglige kompetansemålene som er obligatoriske i matte- og lese-/skriveundervisningen. Det er sentrert rundt prosjekter som er delt inn i fire deler: forske, skrive, arbeide og presentere. I løpet av arbeidsfasen skal elevene bygge konstruksjoner i Minecraft som viser at de har forståelse for matematiske begreper som kvotienter, heltall, kvadranter, areal og volum. Elevene lager grafer, bygninger og andre konstruksjoner, tar skjermbilder av dem og sender dem til Mitch gjennom oppgavefunksjonen i itslearning.

 

Mitch bruker en tilpasset versjon av Minecraft kalt MinecraftEdu, som er spesielt utviklet for lærere og elever. Denne versjonen inneholder mange funksjoner som støtter klasseromsbruk, inkludert flerspillerinnstillinger. Den lar lærerne veilede elevene i selve spillet og gjør det mulig for dem å innarbeide sitt eget pensum. «Spillet rommer alt en lærer kan ønske at en time skal inneholde: kreativitet, samarbeid, morofaktor og aktualitet,» forteller Mitch.

Oppmuntrende kreativitet

Minecraft fremmer kreativiteten hos både elever og lærere. Mitch forklarer: «Jeg har større frihet når jeg forbereder timer på Minecraft, enn jeg noen gang har hatt når jeg har forberedt tradisjonelle timer. Forberedelsene går for seg noenlunde sånn: Jeg ser på et kompetansemål, tenker gjennom hva målet krever, og ser for meg hvordan elevene kan skape noe som vil vise at de mestrer disse ferdighetene. Ingen oppgaveark, ingen tavleundervisning, bare ren og skjær kreativitet. Som lærer er det stimulerende å få så stor frihet til å være kreativ når du setter sammen et opplegg. Jeg kan bare tenke meg hvor motiverende det må være for en elev å bli gitt den samme friheten!»

Samarbeid er nøkkelen

«Klasserommet mitt er organisert på en ganske ryddig måte. Jeg har en ‘sjefsstol’ med utsikt til alle datamaskinene rundt meg. Foran meg har jeg en prosjektor. Når vi spiller Minecraft, kan jeg sitte i stolen min med Minecraft på prosjektoren og se alt som foregår. Jeg kan spille og kommunisere med elevene, hjelpe dem med å løse problemer og se dem samarbeide. Samarbeid er en viktig del av Minecraft. Lærersamarbeid er også viktig, og det er noe som mangler i mange tradisjonelle klasserom.»

 

Mitch bruker itslearning som huben i klasserommet. «Undervisningsopplegget er organisert i mapper. Hver mappe tilsvarer et bygg vi fullfører i Minecraft. Mappene inneholder emner som elevene skal undersøke, instruksjoner og en oppgavedel som blant annet omfatter opplasting av skjermbilder. Når prosjektene er kortvarige, legger jeg ganske enkelt opp en innholdsblokk på fagdashbordet med elevinstruksjoner. Når oppgavene er mer kompliserte, oppretter jeg en kobling til et dokument i itslearning som elevene har tilgang til og kan laste ned.»

Nedenfor vises en itslearning-innholdsblokk med instruksjoner som forteller hvordan Mitchs utrolige Minecraft-berg-og-dal-bane-bygg bygges. Du kan se en video av en svært solid elevoppgave her.

Berg-og-dal-bane-bygg

Morofaktor

Mitch forbereder timene med utgangspunkt i at det skal være moro for elevene. «Elever som har det kjekt, er engasjerte elever, og engasjerte elever er elever som lærer. Jeg ville at elevene skulle ha det så gøy at de ikke skulle skjønne hvor mye matte de hadde lært etter timen. Med Minecraft har jeg oppnådd dette.»

Etter samtalen med Mitch hadde jeg ingen betenkeligheter med å la sjuåringen spille Minecraft. Han er nå medlem av Intercraftens familievennlige Minecraft-server og bygger helt etter sitt eget hjerte. Jeg kan nesten ikke vente med å få bruke spillet til å lære ham gangetabellene!

Hvis du vil lære mer om hvordan Mitch bruker Minecraft i undervisningen, kan du ta en titt på nettstedet og Twitter-kontoen hans.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.