Kategorier Inspirasjon

Konstruktive tilbakemeldinger


Posted on

Les hvordan den svenske læreren Gabriella Franzén utvider klasserommet med itslearning. Via læringsplattformen kan hun gi formative vurderinger både i og utenfor timen. Hun får dermed muligheten til å gi elevene mer nyanserte tilbakemeldinger, og elevene kan også enkelt sende henne nyttige tilbakemeldinger.

Som svensk- og spansklærer ved den videregående skolen Spyken i Sverige benytter Gabriella Franzén seg av itslearning for å gi formativ vurdering. Formativ vurdering kan defineres som vedvarende korte vurderinger av elever som gjør det enklere for lærerne å tilpasse og forbedre undervisningen. I motsetning til summativ vurdering der elevene gis karakterer, legger formativ vurdering vekt på hyppige konstruktive tilbakemeldinger.

Gabriella synes at klassene er så store at det ikke er nok tid til å gi elevene all den konstruktive tilbakemeldingen hun vil i løpet av timene. Derfor utvider hun klasserommet gjennom itslearning og gir nyttige tilbakemeldinger på nettet i tillegg.

Gabriellas spanskelever har gruppearbeid der de lager filmer om spansk og latin-amerikansk kultur – med spansk manus. Elevene øver på uttalen og spiller inn filmene med det integrerte lydopptaksverktøyet i itslearning. Opptakene sender de inn som oppgaver i itslearning. Gabriella åpner filene og lytter til elevenes uttale. Hun skriver kommentarer i oppgavefilene – konstruktive og personlige kommentarer – og sender filene tilbake til elevene. Elevene får beskjed via itslearning når svarene er sendt. De kan lese dem når det passer, og de kan sende svar tilbake på nettet.

Formativ tilbakemelding: hjelper mer enn karakterer

Gabriella sier at hun nylig lot seg inspirere av en forelesning med Dylan Wiliam (professor emeritus i undervisningsvurdering ved Universitetet i London) som handlet om vurdering for læring. Skolen der hun arbeider har i en rekke år benyttet seg av strategiene som Dylan Wiliam beskriver. Han hevder at karakterer kan virke motiverende for flinke elever, men at de kan være tilsvarende demotiverende for svake elever. Forskning viser at når det gjøres riktig, så virker formativ tilbakemelding mer motiverende for elever enn karakterer.

Konstruktiv tilbakemelding bør fokusere både på elevenes prestasjoner og på hva de kan forbedre. Elevene bør roses for det de lykkes med, og de bør få vite hva de selv kan gjøre for å bli flinkere. Gabriella bruker elevenes innsendte lydopptak til å følge med på deres språklige utvikling og som grunnlag for å gi dem formativ tilbakemelding. Hun forteller elevene hva hver enkelt har lært i spansk, og hva de selv kan gjøre for å få bedre uttale og forstå mer av grammatikken.

Lydbaserte tilbakemeldinger

Lærerne kan også gi tilbakemeldinger via itslearning ved å spille inn kommentarene med lydopptaksverktøyet. Opptakene kan integreres i oppslagstavler, oppgaver, e-post og diskusjonstråder som er knyttet til kursene. Teknologien gjør det mulig for lærerne å gi mer nyanserte tilbakemeldinger, og mange elever foretrekker dette siden det ofte føles mer personlig enn skriftlige notater. Når denne løsningen brukes sammen med direkte og skriftlig tilbakemelding, kan den tilføre noe helt nytt til elevenes læring. Les mer om å gi lydbasert tilbakemelding her.

Tilbakemelding fra elever er like viktig som tilbakemelding til elever. Elevene kan sende tilbakemelding til lærerne via itslearning hvis det er noe ved undervisningen de ikke har forstått. Dermed kan lærerne bedømme og forbedre sin egen undervisningsmetode. Individuell eller felles tilbakemelding kan sendes via itslearnings e-post, diskusjonsfora, spørreundersøkelser, avstemminger og lydopptaksverktøyet.

Visuelle diskusjoner

Når Gabriella har godkjent elevenes filmmanus, er de klare til å lage filmene. Spyken videregående skole låner ut bærbare PC-er til alle elevene og gir dem tilgang til iPad og digitalkamera. Elevene velger selv om de skal filme med disse enhetene, den integrerte videoopptakeren i itslearning eller med privat mobiltelefon.

Når filmene er ferdige, lastes de opp på samme sted i itslearning. Gabriella ser gjennom filmene og gir tilbakemelding til hver enkelt filmgruppe. Etterpå ser gruppene på de andres filmer og kan stille hverandre spørsmål. På denne måten lærer alle mer om temaene som filmene handler om.

Det går også an å oppfordre elevene til å kommentere på hverandres filmer ved å integrere filmene i en egen diskusjonstråd i itslearning. Elever som kvier seg for å delta i timen, er ofte mer villige til å si hva de mener i nettbaserte diskusjoner. Lærerne kan bruke disse diskusjonene til å gi tilbakemeldinger som vil gagne alle elevene.

 

Engasjerte elever

Gabriella spør elevene for å finne ut hva de egentlig synes om kursene. «Elevene er veldig positive til filmprosjekter. De liker å lage filmer, også på fritiden, så de er faktisk mye flinkere til det enn jeg er», sier hun. Gabriella sier at det er mange fordeler ved å bruke itslearning. «Alt er samlet på ett sted og kan deles med de andre i klassen. Det er enkelt å følge med på elevenes arbeid, og jeg kan hele tiden se hvor lang de er kommet. Jeg kan også komme med nettbaserte forslag til en hel gruppe samtidig, og hvis noen er borte, kan resten av gruppen arbeide videre.»

Du kan lese mer om formativ vurdering og vurdering for læring i vårt whitepaper Å lykkes med vurdering for læring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.