Kategorier Inspirasjon

Det kombinerte klasserommet


Posted on

Morten Fahlvik er skole- og utdanningsresearcher i itslearning. Han er opptatt av å hjelpe lærere til å dra nytte av fordelene ved kombinerte læringsmiljøer. Du kan lese mer om Morten Fahlvik på http://linkd.in/1b8whfD.

Benytter lærerne på din skole mulighetene i det kombinerte klasserommet?

Det er gått mer enn 10 år siden universitetsprofessorene Heather Kanuka og Randy Garrison fra Universitetet i Calgary definerte kombinert undervisning som «en gjennomtenkt integrasjon av tradisjonell klasseromsundervisning og nettbaserte læringsopplevelser». Dette er en god definisjon på kombinert undervisning ettersom den legger vekt på ettertenksomhet. Kanuka og Garrison understreker at alle kombinerte undervisningsdesign er unike, og at kombinert undervisning forutsetter at lærerne kjenner til styrkene og egenskapene til både klasseromsundervisning og nettbaserte læringsarenaer.

I tillegg til det tradisjonelle klasserommet og de nettbaserte læringsarenaene, har vi tatt med «hjemme» (eller utenfor skolen) som en viktig læringsarena. Til sammen utgjør disse tre læringsarenaene det kombinerte klasserommet som kan forsterke læringsprosessene hvis lærerne utnytter kombinasjonen av egenskapene.

Men hva kjennetegner egentlig god kombinert undervisning?

Vårt nyeste whitepaper, «Det kombinerte klasserommet», viser hva som kan skje om lærere planlegger og gjennomfører undervisning og læringsaktiviteter i det kombinerte klasserommet. Du kan lese om Stine, som er lærer på barnetrinnet i Norge og som benytter seg av disse mulighetene når hun arbeider med elevenes leseforståelse. Stines undervisningsmetode er inspirert av CORI (Concept-Oriented Reading Instruction – begrepsorientert leseundervisning), som ble utviklet av professor John T. Guthrie ved Universitetet i Maryland. Metoden omfatter også viktige elementer hentet fra konsepter som vurdering for læring, synlig læring og det omvendte klasserommet.

I whitepaperet kan du også lese om hvordan den svenske naturfaglæreren Mattias utnytter mulighetene i det kombinerte klasserommet når han underviser i fysikk. I likhet med Stine finner Mattias ut hvilket kunnskapsnivå elevene befinner seg på, før han bruker det som utgangspunkt for den videre undervisningen. Ved å aktivisere elevene i det kombinerte klasserommet oppnår han høyere kvalitet i hjemmarbeidet og bedre utnytting av klasseromstiden.

Begge lærerne viser god forståelse for hvilke egenskaper som ligger i de tre arenaene som utgjør det kombinerte klasserommet. I tillegg ser de også mulighetene som ligger i skjæringsflatene mellom dem. Resultatet er en gjennomtenkt integrasjon av de mulighetene som finnes.

Vi håper at disse to lærernes undervisningsmetoder vil inspirere andre til å finne sin egen undervisningsform i det kombinerte klasserommet og dermed utnytte potensialet som ligger der.

 

Whitepaperet «Det kombinerte klasserommet» kan lastes ned fra nettstedet vårt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.