Kategorier Inspirasjon

Eksamen på nettet sparer studentene for tid og penger


Posted on

Høgskolen i Narvik ivaretar fjernstudentene på en nyskapende måte. Alle utdanningsprogrammene som tilbys av høyskolen, er tilgjengelige på nettet, og 40% av studentene er fjernstudenter. Den digitale tilnærmingen tjener som et eksempel for utdanningsinstitusjoner som investerer i fjernundervisning. Nå har skolen, som i lang tid har vært itslearning-kunde, utviklet et nyskapende eksamenssystem som vil gjøre fjernundervisningsprogrammene enda mer attraktive, og som vil befeste skolens posisjon som ledende nettbasert utdanningsinstitusjon i Norden.

 

Arild Steen, høyskolelektor i informatikk ved Høgskolen i Narvik, sier at høyskolens nye nettbaserte eksamenssystem vil forandre fjernundervisningen slik vi kjenner den i dag. Tidligere reiste fjernstudenter til egne eksamenslokaler (andre høyskoler, offentlige biblioteker eller studiesenter som samarbeider med høyskolen) for å ta eksamen under tilsyn av undervisningspersonell fra skolen. I dag bruker Høgskolen i Narvik et sett med verktøy, deriblant itslearning, for å administrere nettbaserte eksamener som avvikles eksternt. Systemet, som er i testfasen, sparer både skoleledelsen og studentene for tid og penger. Studentene logger seg på itslearning og får tilgang til en eksamen laget av Steen. Prøver som lages i itslearning, kan inneholde ti ulike typer spørsmål – fra rett-eller-galt-spørsmål til flervalgsprøver. «Jeg er en stor fan av prøveverktøyet i itslearning og prøver alltid å bruke det på nye måter. Jeg utnytter det i full utstrekning for å få mest mulig ut av det,» forklarer Arild.

Konkurransefortrinn

Når studentene har logget seg på itslearning, deltar de først i et nettmøte som er tilrettelagt av Adobe Connect. Deretter deler de skrivebord og plasserer et webkamera bak arbeidsstasjonen, slik at en eksamensvakt kan ha tilsyn med eksamenen på avstand. «Vi er fortsatt i eksperimenteringsfasen, men så langt har resultatene vært gode. Vi har sendt studentene spørreskjema etter hver eksamen. Ut fra tilbakemeldingene er de fornøyde med eksamensformatet, fordi det sparer dem for tid og penger. De trenger ikke lenger reise noe sted for å ta eksamen. Det er også mye enklere fra et administrativt synspunkt. I et videre perspektiv gir denne praksisen oss et konkurransefortrinn fordi det styrker høyskolens nettbaserte tilbud,» sier Arild.

 

Kjernen i systemet

Nettbasert eksamensavvikling er i tråd med høyskolens plan om å bruke Internett som studieplattform for å supplere klasseromsaktivitetene. Det digitale fokuset har ført til at høyskolen tilbyr Norges eneste nettbaserte studieprogram som fører til en bachelorgrad i ingeniørfag. I tillegg gjøres alle forelesninger i alle fag tilgjengelig på itslearning, og dermed står studentene fritt til å velge akkurat når og hvor de vil følge forelesningene – og hvor ofte. «Ved å gjøre det enklere for fjernstudentene å ta eksamen gjør vi samtidig Høgskolen i Narvik til et mer attraktivt sted å studere,» sier Rolf Håkon Rensaa, teknisk direktør ved høyskolen. «itslearning er kjernen i systemet ved Høgskolen i Narvik. Plattformen dekker alt når det gjelder undervisningsmateriell. Uten itslearning kunne vi ikke ha tilbydd nettbaserte studieprogrammer,» sier han.

En enklere hverdag for lærerne

I dag bruker over 90% av lærerne ved Høgskolen i Narvik itslearning fast. Sånn har det ikke alltid vært. For fem år siden var det bare halvparten av lærerstaben ved høyskolen som brukte plattformen. Men etter hvert ble både lærere og studenter mer oppmerksomme på fordelene ved å bruke en plattform, og antall brukere føk i været. «Studentene blir oppriktig bekymret hvis lærerne ikke bruker itslearning,» forklarer Rolf Håkon. «De har innsett nytten av å ha et system som gjør det enkelt å finne fagrelatert informasjon.»

Rolf Håkon forklarer økningen i bruk med læringsteknologiens inntog i klasserommet de siste årene. Dette kan i sin tur forklares med den nasjonale læreplanens krav om at lærerne skal bruke digitale verktøy i undervisningen, og med ideen om at utdanningsinstitusjonene må slutte opp om den digitale utviklingen for å holde seg à jour med resten av samfunnet.

Bedre organisering

Men Rolf Haakon har også en annen forklaring på den økte bruken av itslearning. «Lærerne har erfart hvor nyttig plattformen er når det gjelder å kommunisere med studentene om fagrelaterte emner,» forklarer han. «Det gjør lærernes hverdag mye enklere, og de innser at de er mer begrenset når de ikke bruker verktøyet, enn når de bruker det. Når jeg sier at det gjør lærernes hverdag enklere, tenker jeg ikke bare på undervisningen, men også på mulighetene det gir dem til å være i dialog med studentene, holde rede på informasjon og gi tilbakemeldinger. Studenter sender meldinger til lærerne og får statusoppdateringer om faget. Så itslearning er også nyttig med tanke på de organisatoriske sidene ved et fag.»

Lærere ved Høgskolen i Narvik ser også de pedagogiske fordelene ved å undervise med en læringsplattform. Arild, som har brukt plattformen i over ti år, sier at han prøver å bruke så mange plattformfunksjoner som mulig. «Jeg bruker itslearning daglig. For meg er det det mest sentrale verktøyet når det gjelder å kommunisere med studentene og følge med på hva de gjør, og hvordan de gjør det. Det er utrolig viktig,» sier han.

Oppgaver sendes ut og samles inn via plattformen

Arild oppdaterer karakteroversiktene jevnlig, slik at studentene kan følge med på sin egen fremdrift. Plattformen tjener også som kommunikasjonshub for studentprosjekter. «Studentene inviterer meg ofte inn i et prosjekt, og da bruker vi diskusjonsverktøyet, slik at jeg kan gi dem råd,» sier han og legger til at diskusjonsverktøyet også fungerer som et forum for studenter som ønsker å bli med i prosjektgrupper.

 

Selv om Arild setter pris på muligheten til å avvikle eksamen på plattformen, bruker han itslearning først og fremst til å dele ut oppgaver til studentene. Et typisk eksempel er en oppgave av nyere dato hvor studentene fikk beskjed om å utvikle et program i Linux. Oppgaveteksten inneholdt en liste over gjøremål og spørsmål som studentene skulle svare på mens de installerte programmet. Etter installasjonen skulle de sende inn svarene. «I dette tilfellet foregikk både utleveringen og innleveringen av oppgaven på itslearning, så alt fant sted på plattformen,» sier han. «Jeg bruker itslearning til alt. Det er der alt publiseres, og det er det verktøyet jeg i hovedsak bruker til å kommunisere med studentene mine. Det er selve kjernen i undervisningen.»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *