Kategorier Inspirasjon

GeoGebra gjør matematikken morsommere!


Posted on

GeoGebra er et læringsverktøy for matematikk som brukes over hele verden. Det er et gratis geometri-, algebra- og regneprogram laget for lærere og elever fra grunnskole- til universitetsnivå. Elisabeth Engum hoppet av glede da hun fikk vite at GeoGebra-appleter kunne bygges inn i læringsplattformer. (Appleter er små programvareapplikasjoner.) Hun laget til og med en video som viser oss hvordan vi integrerer dem i itslearning (se nedenfor).

Elisabeth, som i dag er global fagleder for pedagogikk i itslearning i Norge, jobbet som matte- og geofaglærer i åtte år. «Med GeoGebra kan lærerne lage utfordrende og morsomme oppgaver til elevene. Det som er så bra med programmet, er at det lar elevene leke seg med formler og funksjoner i appletene,» forteller hun. (Appleter er små programvareapplikasjoner.) I GeoGebra-appleten nedenfor kan du for eksempel beregne om gutten kommer til å treffe kurven eller ikke. Bare skift ut verdiene i de ulike parametrene ved å dra prikkene på linjene, så kan du bestemme hvilken bane basketballen skal ta.

Prøv selv! Skyv prikkene (a, t og h) langs linjene i den interaktive GeoGebra-appleten nedenfor:

Prøv å plassere den røde linjen nedenfor slik at den følger basketballens bane. Treffer ballen kurven eller ikke?

GeoGebra-appleter er veldig gode til å demonstrere den praktiske anvendelsen av matematiske formler. «Hvis du vil lære hvordan du skal bruke GeoGebra, finnes det masse utmerkede nettsteder du kan besøke. Jeg har laget min egen veiledning som beskriver hvordan man integrerer GeoGebra-appleter i læringsplattformer, slik at lærere kan utvikle forskjellige aktiviteter for elevene sine,» forteller Elisabeth.

I videoen nedenfor viser Elisabeth hvordan du lager en GeoGebra-applet som utforsker den kvadratiske funksjonen (ax2 + bx + c). Deretter forklarer hun hvordan man integrerer appleter i oppgaver og notater osv. i itslearning, slik at elevene kan eksperimentere med dem på plattformen. «Du kan for eksempel inkludere en applet i itslearning-undersøkelser. Be elevene utforske appleten ved å dra glidebryterne. Få dem til å forklare med egne ord hvilke effekter en endring av de enkelte verdiene har på den kvadratiske funksjonen.»

 GeoGebraTube

GeoGebraTube er det offisielle nettstedet for GeoGebra-produkter. Det inneholder over 60 000 ulike materiellressurser, inkludert interaktive presentasjoner, spill og undervisningstimer laget med GeoGebra. Appleter kan lastes opp til GeoGebraTube og eksporteres som filer, noe som egner seg til bruk i itslearning. Du kan også søke etter andre læreres materiell på GeoGebraTube og bygge det inn i itslearning. Dette er spesielt nyttig for lærere i ungdomsskolen og i videregående skole.

Kurs i GeoGebra-sertifisering

GeoGebra, itslearning og Kikora (et digitalt verktøy for matematikkopplæring) samarbeider om å lære opp og sertifisere mattelærere i bruk av GeoGebra. Kurset omfatter Kikora-instruksjonsvideoer og GeoGebra-oppgaver, alt integrert i itslearning. Ingen programvareinstallasjoner, brukernavn eller passord er nødvendig, så det er lett å komme i gang. Lærere kan følge med på egen fremgang gjennom selvstudier. En offisiell «GeoGebra-bruker»-sertifisering tildeles kvalifiserte lærere. Flere og flere lærere tilegner seg ferdigheter som de kan bruke til å lage sitt eget undervisningsmateriell.

Mer informasjon

GeoGebra-programvaren er gratis og kan brukes til å lage hypoteser og lære hvordan man beviser geometriske teoremer. Konstruksjoner kan lages med punkter, vektorer, segmenter, linjer osv. og endres dynamisk etterpå. Elementer kan settes inn og endres direkte på skjermen, og prosjekter kan eksporteres i flere formater. GeoGebra har utvidet tilbudet til å omfatte iPad-, Android- og Windows Store App-versjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *