Kategorier Inspirasjon

Undervisning og læring ved Korsløkke


Posted on

Tilpasset opplæring + itslearning

‘Meg og matten: elever rapporterer om sin tidligere utvikling i mattefaget’


Ole Sjögreen, mattelærer ved Camp10 i Odense, Danmark Vi besøker Ole Sjögreens matteklasse en torsdagsettermiddag i september. De 17-årige elevene hans arbeider i grupper og hjelper hverandre med å løse matteoppgaver. Noen ganger spør de Ole om hjelp, men bare når ingen av dem vet svaret. Dette er del av Oles undervisningsstrategi. “De får et eierforhold til sin egen læring når de må finne ut av oppgavene på egen hånd”, sier han. Oles elever har behov for et ekstra år ved Camp10 før de er klare for videregående. Noen av elevene har lærevansker, mens andre har sosiale problemer. Noen er ikke sikre på hvilken retning de skal velge for utdanningsløpet sitt. Ole har satt seg fore å skreddersy undervisningen sin etter elevenes behov, og han tyr til itslearning for å få det til. Tilpasset opplæring gjort mulig med itslearning “Alle elevene mine har forskjellig bakgrunn og ulike grunner til å være i denne klassen”, forklarer Ole. “Jeg trengte en måte jeg kunne bli godt kjent med dem på, for jeg har dem bare ett år. Derfor laget jeg er område på itslearning hvor elevene mine kunne skrive inn hvordan læringsutviklingen hadde vært for dem i mattefaget. Jeg fant ut ting om dem som jeg ikke visste, ting det er lite sannsynlig de ville fortalt meg ansikt til ansikt. Det at jeg har denne kunnskapen om elevene mine, gjør at jeg kan skreddersy undervisningen min til hver enkelts behov. itslearning var til stor hjelp i denne prosessen.” Det er mange elever som deler informasjon med lærerne sine på itslearning, enten via sikker e-post, innlegg på itslearning-sider eller dialogfunksjonen i verktøyet for individuelle utviklingsplaner.

Elevmotivasjon + itslearning

‘Test kunnskapen min: Lisa legger ut tester i itslearning og øker elevenes motivation.’

Lisa Lauge Boll, lærer i dansk, tysk og engelsk ved Camp10 i Odense, Danmark Første gang Lisa laget en test på itslearning, gjorde hun det mest for moro skyld, sier hun. “Jeg ville bare prøve å lage en test for å se hvordan det virket.” Hun forteller at resultatene overrasket henne. “Elevene tar det helt på alvor når jeg sier de må gjennomføre en test på itslearning. De vet jeg kan kontrollere svarene, og det liker de. Det virker som de blir mer motivert når de får svarene og vet jeg kan se resultatene. En annen fordel er at de kan se med en gang hva de har gjort, og det liker de også”, sier hun. Tester er nå en regelmessig del av Lisas undervisningsopplegg. De inneholder vanligvis mange ulike spørsmålstyper, fra flervalgsspørsmål til sammenkopling av setninger med språklige bilder, slik som metaforer og sammenlikninger.

 

Et flervalgsspørsmål i en av Lisas tester. I dette spørsmålet begynner hun en setning med “Et dikt kan være …” og gir elevene sine fem alternativer å fullføre med: personlig, samfunnskritisk, morsomt, merkelig, dårlig. Alle svarene er riktige bortsett fra “dårlig”.

Elevrespons + itslearning

Hva synes du? ‘Elevenes tilbakemelding teller: Lisa samler inn elevenes meninger om et undervisningsemne etter at de er ferdige med det.’


‘Elevenes mening teller: Lisa samler inn elevenes meninger om et undervisningsemne etter at de er ferdige med det.’ Lisa avsluttet nylig et emne “Lyrikk», der elevene gjorde oppgaver til tekster. Da emnet var ferdig, ønsket hun å vite hva elevene hadde fått ut av det, i deres egne ord. Hun brukte itslearning til å samle inn elevenes meninger, ved å stille dem spørsmål som «Lærte du noe nytt om lyrikk?» og «Hvilken tekst likte du best?» Svarene hun fikk, bruker hun til å forbedre undervisningsopplegget. “De fleste av dem svarte at teksten de likte best, var den de selv valgte å lese”, sier Lisa. “Dette er verdifull tilbakemelding for meg. Når jeg skal bruke dette opplegget en annen gang, vil jeg gi elevene mine mulighet til å velge tekst selv ut fra et utvalg tekster.”

 

Et flervalgsspørsmål i en av Lisas tester. I dette spørsmålet begynner hun en setning med “Et dikt kan være …” og gir elevene sine fem alternativer å fullføre med: personlig, samfunnskritisk, morsomt, merkelig, dårlig. Alle svarene er riktige bortsett fra “dårlig”.

Elevrespons + itslearning

Hva synes du? ‘Elevenes tilbakemelding teller: Lisa samler inn elevenes meninger om et undervisningsemne etter at de er ferdige med det.’

‘Elevenes mening teller: Lisa samler inn elevenes meninger om et undervisningsemne etter at de er ferdige med det.’ Lisa avsluttet nylig et emne “Lyrikk», der elevene gjorde oppgaver til tekster. Da emnet var ferdig, ønsket hun å vite hva elevene hadde fått ut av det, i deres egne ord. Hun brukte itslearning til å samle inn elevenes meninger, ved å stille dem spørsmål som «Lærte du noe nytt om lyrikk?» og «Hvilken tekst likte du best?» Svarene hun fikk, bruker hun til å forbedre undervisningsopplegget. “De fleste av dem svarte at teksten de likte best, var den de selv valgte å lese”, sier Lisa. “Dette er verdifull tilbakemelding for meg. Når jeg skal bruke dette opplegget en annen gang, vil jeg gi elevene mine mulighet til å velge tekst selv ut fra et utvalg tekster.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *