Kategorier Inspirasjon

Ansvar for egen læring


Posted on

Kunne du tenke deg å få elevene dine til å bli mer aktivt involvert og engasjert i egen læring? Ifølge Juliet O’Callaghan på Wootton Upper School er det virtuelle læringsmiljøet et fantastisk stykke teknologi som nettopp kan bidra til å få dette til å skje. «For oss har det hatt svært positive effekter å bruke itslearning.» I denne artikkelen og den tilhørende videoen beskriver Juliet hvordan itslearning har hjulpet elevene med å ta ansvar for egen læring.

Wootton Upper School i Bedford i Storbritannia tilbyr 13- til 16-åringer obligatorisk ungdomsskoleundervisning og 16- til 19-åringer videregående utdanning, såkalt «sixth form». Det er en av de beste skolene i Bedfordshire med rykte på seg for å holde høy standard når det gjelder både pensumrelaterte og ikke-pensumrelaterte aktiviteter. Skolen er så populær at antall elever som ønsker å skrive seg inn, er mye høyere enn antall tilgjengelige plasser.

Juliet O’Callaghan er fagansvarlig og leder for psykologiavdelingen på skolen. Hennes interesse for pedagogikk og for hvordan hun skal motivere elevene, har alltid vært drivkraften bak måten hun underviser på. For fire år siden la Juliet merke til at elevene i de øverste klassene så ut til å mangle selvstendige studieferdigheter og ikke oppnådde så mye som forventet. Juliet bestemte seg for å bruke skolens virtuelle læringsmiljø – itslearning – til å utarbeide en undervisningsplan som ville gjøre elevene hennes i stand til å ta ansvar for egen læring.

«Vi har en generasjon av elever som er vant til å hente informasjon på nettet, ikke på biblioteket. Derfor var jeg opptatt av at vi måtte tilby dem en nettbasert måte å få tilgang til informasjon på. Jeg tror svaret ligger i det virtuelle læringsmiljøet,» forklarer Juliet.

Det virtuelle læringsmiljøets styrke

«Hele kurset er satt opp i itslearning, slik at elevene har tilgang til det uansett hvor de er. Planleggeren gir tydelig beskjed om hva de skal gjøre i timene. Alle ressurser og oppgaver er vedlagt. Dette betyr at de kan jobbe relativt selvstendig, eller i grupper, i stedet for at all læringen må være lærerstyrt.»

«Ved å bruke quizer og oppgaver i itslearning kan lærere legge ut lekser som retter seg selv. Dette frigjør tid som lærerne så kan bruke til å se nærmere på hva resultatene viser, og handle på bakgrunn av dette eller endre undervisningsplanene tilsvarende.»

Individuelt tilpasset læring

«Jeg har funnet ut at det virtuelle læringsmiljøet er bra med hensyn til differensiering,» forteller Juliet. «Jeg kan lage individuelle oppgaver til enkeltelever. Jeg kan også bruke omvendt undervisning og be elevene se en video og svare på spørsmål til videoen på itslearning. Da går jeg gjennom svarene før neste time for å finne ut hvem som sliter, og hvem som syntes det var lett. Starten på neste time er mye mer effektiv fordi jeg ikke trenger å samle inn lekser. I stedet setter jeg elevene i gang med aktiviteter med en gang, noe som er en kjempefordel. På den måten kan jeg skreddersy undervisningen ved å bruke tid på elever som trenger ekstra oppfølging, mens andre kan få oppgaver som bygger videre på kunnskapen de allerede har tilegnet seg.»

Formative vurderinger

«Det er enkelt å gi detaljerte formative tilbakemeldinger via oppgavefunksjonen i itslearning og å følge med på elevenes respons på disse. Alt dette gir oss også en logg over fremdriften over tid, noe som blir stadig viktigere.»

Faglig utvikling

Juliet er fagansvarlig for det virtuelle læringsmiljøet på skolen og har ansvar for å gi personalet opplæring i hvordan det brukes. På spørsmål om hvordan hun får personalet til å bruke itslearning, svarer hun: «Vi har gitt plattformen høy prioritet i skolens utviklingsplan. I tre år på rad har vi satt av tid til etter- og videreutdanning for hele personalet i løpet av året. Det finnes ingen mirakelmetode, men det finnes masser av ulike tilnærminger: Bruk det, snakk om det, vis det, driv med opplæring. Det er de stadige dryppene som gjelder.»

Deling av ressurser

Lærere som underviser de samme fagene på Wootton, oppretter ofte en delt side på itslearning for å lagre ressurser. Her oppretter de mapper som inneholder deres egne timer, lekser, diskusjoner osv. Kollegaene kan se og dele alt på denne siden, mens elevene bare kan se informasjon som er relevant for deres timer. Dette gjøres ved å angi tillatelser i itslearning. «Det er enkelt å gjøre dette,» sier Juliet, og i videoen viser hun hvordan. Hun beskriver også hvordan hun bruker digitale tester, oppgaver, planleggeren, sider osv. i itslearning.

Tusen takk til Juliet og Wootton Upper School for en informativ og inspirerende itslearning-tour!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.