Kategorier Inspirasjon

Kombinert tilnærming gjør undervisning enklere


Posted on

Bahçeşehir universitet ligger i hjertet av Istanbul, der Europa og Asia møtes. Det er et internasjonalt universitetet som tar imot studenter fra 70 forskjellige land. Her legges det til rette for tverrkulturelle forbindelser, og studentene oppmuntres til å bli verdensborgere.

 

Dr. Ellen Patat underviser i emnet kommunikasjonsferdigheter og akademisk skriving (nivå I og II) ved Bahçeşehir-universitet. Kursene har som mål å utvikle studentenes engelskferdigheter til profesjonelt nivå, og omfatter alle fire grunnferdigheter: lytte, snakke, lese og skrive. Ellen forklarer: “Særlig skriving er helt nødvendig for studentenes kognitive og akademiske utvikling. Når vi lar studentene jobbe med akademiske originaltekster, hjelper vi dem til å bedre skriveferdighetene sine og utvikle evnen til kritisk lesing. Mot slutten av de to kursene skal studentene være i stand til å strukturere tankene sine skriftlig på en logisk og sammenhengende måte og med riktig bruk av sitater og referanser.”

Kommunikasjonsferdigheter og akademisk skriving (nivå I og II) er kjernekurs det første året. Studentene er nødt til å bestå dem for å få gå opp til avsluttende eksamen. Dette semesteret er det 2 100 studenter som følger nivå I av kurset. De er delt i 63 klasser og får undervisning av flere lærere samtidig. Noen lærere underviser fem eller seks klasser per semester, som hver består av 30 til 40 studenter. itslearning helper dem å håndtere de store studentgruppene.

 

Dr. Ellen Patat sier itslearning gir henne en ryddig og lett tilgjengelig oversikt over studentenes prestasjoner.

Bahçeşehir universitet tar itslearning i bruk

Forrige semester var første gang Bahçeşehir-universitetet brukte itslearning i nivå-I-klassen av kurset kommunikasjonsferdigheter og akademisk skriving. Standardisering var en prioritert oppgave og en absolutt nødvendighet da de prøvde ut denne nye kombinerte versjonen av kurset. En komité hadde ansvar for å sikre at klasseaktivitetene ble de samme for alle studentene. itslearning gjorde standardiseringsprosessen enklere ved å gi tilgang til kursmaterialet man var blitt enig om.

Ellen og kollegaene hennes foreleste i undervisningsøkter på to timer og forlenget så kurset på nett ved å bruke øvelser, quizer, tester og kartlegginger i itslearning. De ga også skriftlig tilbakemelding på alle studentenes innleveringer. Studentene ble bedt om å ta opp muntlige presentasjoner på video og laste dem opp på itslearning, eller legge ut lenker på itslearning til presentasjoner de kunne ha på andre plattformer for videodeling.

Studenter setter pris på fleksibiliteten i itslearning

“Fleksibiliteten itslearning gir – tilgang når og hvor en måtte ønske – motiverte studentene til å delta i aktivitetene som foregikk på nett”, sier Ellen. “Studenter er så oppslukt i teknologi at muligheten til å bruke tid med et nytt system gjorde ‘tradisjonelle’ oppgaver mer interessante og engasjerende. Et annet positivt element var at studentene nå kunne få se svarene og skårene for hver aktivitet med en gang.”

Lærere kan konsentrere seg om kvaliteten på undervisningen i stedet for logistikken rundt

Ellen sier at hun må bruke like mye tid som før på å lese og vurdere studentarbeider, men itslearning gjør prosessen enklere. “itslearning gjør at jeg sparer tid. Forrige semester hadde jeg omtrent 40 studenter registrert i hver gruppe. itslearning gjorde det lettere å følge med på hver enkelts prestasjoner, og jeg sparte mye tid ved administrering av framdriftsrapporter. Tidligere måtte læreren registrere hver students karakterer for mange oppgaver, noe som nødvendigvis tok tid, spesielt med store klasser. Nå, med itslearnings automatiske funksjoner for registrering og rapportering, kan læreren med få museklikk få oversikt over studentenes prestasjoner (og all tilknyttet statistikk) både enkeltvis og for hele gruppa”, avslutter Ellen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *