Kategorier Inspirasjon

Kulturell brobygging med itslearning


Posted on

itslearning er en “revolusjon for skoler”, sier Monica Bjelde. Hun vant 2 000 likere-konkurransen vår på Facebook og er den heldige mottakeren av ryggsekk, minnepinne, vannflaske og nøkkelbånd fra itslearning. Slik svarte hun på e-posten om at hun hadde vunnet: ”Wow! Tusen takk!! Jeg vinner aldri noe, så dette var definitivt en stor overraskelse!”

 

Monica, som var person nummer 2 000 til å like Facebook-siden vår, har vært lærer ved Gimle ungdomsskole på Kronstad i Bergen siden 2000. Min kollega Mark og jeg besøkte henne i en engelsktime for å levere en ryggsekk full av premier. Vi pratet med både henne og elevene om itslearning, som de bruker hver dag. Monica tok seg sjenerøst tid til å vise oss noen av fagdashbordene og undervisningsmateriellet hun bruker, mens elevene ventet tålmodig. Vi var veldig imponert både over undervisningsmetodene hennes og over oppførselen til elevene mens vi var der.

Monica fortalte oss at en stor prosentdel av Gimles elevmasse er flerkulturell; de representerer 25 ulike nasjoner. I hennes klasse er det elever fra Somalia, Irak, Palestina og Tyrkia. Dette fikk meg til å undres: Hvordan kan itslearning bidra slik at flerkulturelle skoler både kan overkomme utfordringene og høste fordeler av mulighetene de har?

Kommunikasjon

En utfordring for flerkulturelle skoler, er kommunikasjon. Gimle arbeider aktivt for å bedre kommunikasjonen mellom skolen og foreldrene til de flerkulturelle barna. De ønsker å forsikre seg om at alle foreldre føler seg velkomne til å delta i skolens aktiviteter, til å komme på foreldremøter og til å ta kontakt med skolen når de lurer på noe. En plattform som itslearning kan være til stor hjelp med dette fordi den senker terskelen for kommunikasjon. Foreldrene kan logge seg inn og enkelt sende e-post til lærere og administrasjon. Plattformen støtter til og med sms-applikasjoner som minner foreldrene om møter og arrangementer på skolen.

Monica fortalte at hun er kontaktlærer, og skal dermed ha regelmessige samtaler med elever og foreldre i tillegg til undervisningen. Ved Gimle logger foreldrene seg inn i itslearnings foreldreportal for å få tilgang til viktige nyheter fra skolen, karakterer, barnas atferdsanmerkninger, fraværsjournal, m.m. De kan også gjennomgå ukas arbeidsplaner, fagressurser og lekser som gis. Dette gjør at de kan hjelpe barna sine med å forstå stoffet som blir gjennomgått i timene. Ved skoler som Gimle vil elever som strever med å forstå et emne som blir gjennomgått på norsk, kunne ha utbytte av at foreldrene forklarer på morsmålet.

Flerkulturelle fordeler

Monica ser mange fordeler ved å undervise ved en flerkulturell skole. “Først og fremst tenker jeg på flerkulturelle skoler som noe positivt”, sier hun. Nykommere til Norge og norske elever er viktige ressurser for hverandre. Det er mer interessant for læreren å undervise, og for elevene å lære om ulike emner, som verdensreligioner, når det er elever i klassen som praktiserer en annen tro enn kristendommen. Elevene synes det er lettere og mer spennende å lære om for eksempel islam og hindusime når de kan snakke om det med medelever som har førstehåndskjennskap til temaet. En flerkulturell skole lærer elevene toleranse og åpenhet overfor andre kulturer, språk, religioner og livsstiler.”

“På den annen side, fordi noen av elevene holder på med å lære norsk, må jeg også bruke tid på å forklare hverdagslige ord og uttrykk”, fortsetter Monica. “Jeg bruker også mye tid på å skrive undervisningsmateriell om til et enklere norsk slik at elever som strever med språket, kan forstå det de leser. Disse elevene trenger mer hjelp enn klassekameratene, så det blir mindre tid til å hjelpe de andre. Jeg er jo eneste lærer på 30 elever. itslearning hjelper meg mye med dette. Jeg laster hjelpesider, ordlister og forskjellige lenker opp i plattformen slik at de internasjonale elevene mine kan bruke dem både på skolen og hjemme.”

Ikke nok timer om dagen

“En av de største utfordringene mine er å få nok tid til å tilpasse lærestoffet til hver elev og deres individuelle nivå. Det er ikke nok tid til å gjennomgå det som er nødvendig i hvert fag innenfor undervisningstiden vi har til rådighet”, forteller Monica oss. “itslearning hjelper meg til å strukturere elevenes skoledag.”

Monica har bodd både i England og på New Zealand og underviser i engelsk, men også andre fag. “Jeg har ikke tid til å høre alle lese høyt hver uke”, sier hun. For å håndtere denne begrensningen lager hun oppgaver i itslearning som går ut på at elevene bruker itslearnings innebygde lydopptaker og spiller inn seg selv mens de leser engelskleksene høyt. Elevene legger opptakene inn i innleveringene og leverer dem til henne online. Monica hører på dem når hun har tid, og skriver individuell tilbakemelding i hver elevs innleveringsfil. Hun gjør også opptak av seg selv mens hun leser for eksempel Shakespeare, slik at elevene kan høre riktig engelsk uttale.

Utvide klasserommet

Monica utvider klasserommet ved å gi tester og oppgaver på nett. Hun forklarer: “Elevene er vant til å ta tester i plattformen og levere oppgaver som så blir skannet av itslearnings programtillegg for plagiatkontroll. Jeg lar dem ofte begynne på en oppgave i skoletimene, så kan de lagre den på itslearning-sidene sine for så å fortsette hjemme eller neste gang på skolen.”

 

Monica viser oss en vurderingssjekkliste som hun bruker når hun retter engelskstiler.

Monica gir også elevene vurderingskriterier så de kan forstå hvordan oppgavene vil bli vurdert og hva grunnlaget for karakterene er. Hun mener det er viktig for elevene å ha oversikt over egen måloppnåelse i hvert fag, så hun legger alle karakterene inn i itslearning.

Selv om det er mange utfordringer gjennom skoledagen, understreker Monica at hun er svært glad i jobben sin. “Elevene er enestående, og jeg bryr meg om hver og en av dem!” sier hun. Det er ikke rart hun trykte “Liker” på Facebook-siden vår; hun bruker itslearning hver dag, og det gjør undervisningen hennes mer effektiv. “Alt i alt er jeg glad for itslearning. Det er en revolusjon for skoler”, stråler hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.