Kategorier Inspirasjon

Lærere på ulike skoler deler ressurser i cyberspace


Posted on

En ressursside for TSA-lærere som skal ta etter- og videreutdanning, opprettet i itslearning. (TSA, Teaching School Alliance, er en allianse av skoler og andre partnere som samarbeider under ledelse og veiledning av en eller flere utnevnte National Teaching Schools).

Dagens britiske lærere tilbys færre etter- og videreutdanningsmuligheter fra sentralt hold, så utdanningsinstitusjonene blir stadig mer kreative i forsøket på å dekke behovet. James Brown, leder for forretningsutvikling ved Affinity TSA, forklarer hvordan Affinity tok i bruk itslearning-plattformen for å opprette et etter- og videreutdanningsnettverk som knytter sammen alliansens lærere, som er spredd over et stort geografisk område. Lærerne i Affinity-alliansen deler materiell fritt og sikkert, har engasjerende diskusjoner på nettet og tar etter- og videreutdanningskurs. Og de gjør det på itslearning – uten ekstra kostnader for Affinity.

«Vi stod overfor en lang rekke utfordringer med hensyn til geografi. Mange av skolene ligger en times kjøreavstand fra hverandre. Dette gjorde det ikke bare vanskelig å organisere etter- og videreutdanningskurs, det gjorde det også krevende for skolene i alliansen å kommunisere og utveksle ressurser,» forklarer James. «Utfordringen vår var å finne ut hvordan skolene skulle kunne dele kursmateriell, ha møter og fortsette refleksjonene og samtalene etter kursene. itslearning var svaret,» sier James. «Stadig flere organisasjoner, deriblant veldedighetsorganisasjoner, TSA-er og konsulentstyrte organisasjoner, tilbyr lærere, skoleledelser og støttepersonell etter- og videreutdanning,» legger han til.

Utvikling av faglige nettverk

I stedet for å sette ut etter- og videreutdanningskursene bestemte imidlertid Affinity TSA seg for å benytte ekspertisen og ressursene alliansen allerede satt på og tilby kursene selv, helt i tråd med ideen om skolenes, og særlig «teaching schools», fremtredende rolle i det skolestyrte systemet. «Både lærere og skoleledere er presset på tid og liker å bidra i diskusjoner på sosiale medier som Twitter, og å få tilgang til kunnskap når det passer dem. Vi er nå i ferd med å utvikle denne muligheten. Ved hjelp av itslearning-plattformen kan vi lagre og dele ressurser og ha fagdiskusjoner som er relevante for vår TSA. Nøkkelen til effektiv etter- og videreutdanning ligger ikke i endagerskurs uten mulighet for oppfølging, men snarere i faglige nettverk hvor deltakerne kan ha løpende diskusjoner, dele og reflektere, også i etterkant av kursene. itslearning hjelper oss med å gjøre nettopp dette,» sier han.

Løpende diskusjoner og refleksjon

På itslearning organiserer Affinity kurs for lærere i alle fag. Lærere som er en del av Affinity TSA-nettverket, som omfatter 66 grunnskoler, kan logge seg på et kurs og laste ned materiell delt av spesialister innenfor utdanningsledelse (Specialist Leaders of Education) og andre kollegaer. Ofte starter de diskusjoner om bestemte kursrelaterte emner, eller de oppretter blogger hvor de deler og utveksler ideer og ressurser. Spesialistene ved Affinity utarbeider for eksempel kurs om elevatferd og gir tips om hvordan man kan takle visse typer atferd og løse ulike problemer selv. «Dette gir dem muligheten til å reflektere over sin egen praksis,» sier James. «itslearning blir, i tillegg til å være et sted for nettbasert deling og innhold, til syvende og sist et bibliotek med nettbaserte ressurser. Skolepersonalet kan besøke plattformen og finne det innholdet de har behov for. Plattformen fungerer som hub for fagsamtaler. itslearning har gjort det mulig for oss å utvikle vårt eget etter- og videreutdanningsnettverk. Jeg vet ikke hvordan vi ellers skulle ha utviklet et verktøy som er så nyttig når det gjelder å dele ressurser mellom personale på ulike skoler,» legger James til.

Blandet læring? Ikke noe problem!

Bruken av plattformen som medium for å dele ressurser supplerer den pedagogiske bruken av plattformen i klasserommet. Siden 2008 har Kibworth CE Primary School, en av de første skolene som ble utnevnt som National Teaching School, og ledende skole for Affinity TSA, brukt plattformen til elevenes nettbaserte læringsaktiviteter. «Fra det tredje til det sjette året gjøres størstedelen av undervisningsinnholdet tilgjengelig på itslearning. I tillegg til at barna gjør lekser på plattformen, bruker de den til å delta i aktiviteter etter skolen, elevråd og andre grupper. itslearning er blitt en del av det vi gjør, og elevene våre er aktive brukere og tilhengere av plattformen. Brukergrensesnittet er veldig bra. Det er barnevennlig, men uten å virke belærende på foreldrene, som bruker plattformen i forbindelse med skolenes blandede læringsaktiviteter. Det er også enkelt for personalet å bruke plattformen,» sier James.

Om Affinity Teaching School Alliance

Affinity TSA består av 66 samarbeidende grunnskoler, med Kibworth CE Primary School som ledende skole. Partnerne i alliansen er spredd over hele Leicestershire og Rutland, og Affinity TSA bruker itslearning til å dele ressurser mellom lærere på ulike skoler og til å gjennomføre blandet læring på Kibworth.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.