Kategorier Inspirasjon

Lærerintervju: Koos Van ‘t Hul


Posted on

Dette blogginnlegget er det siste i serien vår om hvordan lærere bruker itslearning. I serien hører vi om lærere som bruker itslearning aktivt i undervisningen. Vi stiller de samme seks spørsmålene til alle lærerne, og vi blir alltid overrasket over (og glade for) variasjonen i svarene. Det viser at itslearning har noe som kan hjelpe alle lærere, og som støtter læreprosessen på mange forskjellige måter.

Van ‘t Hul: «En læreplattform flytter læringen utenfor klasserommets vegger»


I dette lærerintervjuet hører vi fra Koos Van ‘t Hul, som er engelsk-lærer på Griftland College i Nederland. Skolen har nettopp begynt å bruke itslearning, men Koos bruker allerede læreplattformen aktivt i undervisningen.

Koos snakker om sine favoritt-itslearning-egenskaper og hvordan læreplattformer endrer rollen til en moderne lærer. Han mener at bedret kommunikasjon mellom lærer og student og tilgjengelig læremateriell hvor som helst og til enhver tid er de viktigste fordelene ved å bruke itslearning.

«Jeg er ganske hektet på den nåværende læreplattformen vår og bruker den i alle klassene mine. Jeg bruker sannsynligvis læreplattformen 60 % av tiden på skolen», sier han.

Hvor lenge har du brukt itslearning?

Vi begynte å bruke itslearning på skolen vår i april 2013, og vi er for tiden i gang med å bli kjent med grensesnittet og funksjonene som finnes som standard i læreplattformen.

Jeg har ganske mye erfaring med en annen læreplattform (Teletop). Læreplattformen har vært i bruk hos oss i over 6 år nå, og den har helt klart noen mangler. Jeg er imponert over verktøyene som itslearning nå tilbyr oss, og jeg liker at grensesnittet er så brukervennlig.

Hva er din favoritt-egenskap i itslearning?

Jeg har selvfølgelig ikke brukt itslearning så lenge, men en av egenskapene som jeg virkelig liker, er itslearning-app-biblioteket. Da vi valgte itslearning som vår framtidige læreplattform, var denne app-butikken et av de utslagsgivende aspektene. En annen viktig egenskap var integrasjonen med Office 365.

Hvordan hjelper itslearning deg i undervisningen?

En læreplattform gir generelt en helt ny dimensjon i undervisningen, spesielt i videregående opplæring. Det gjør kommunikasjonen med elevene mye enklere og gir mulighet for dynamiske læremiljøer. Det jeg liker best er at jeg kan gjøre informasjon tilgjengelig «live» for elevene. Dette bedrer dynamikken i undervisningen, men også hurtigheten for elevene for å motta og bruke tilbakemeldinger.

Hvordan hjelper itslearning elevene dine?

En undersøkelse på skolen vår viste at 80 % av elev-brukerne satte pris på e-post-funksjonaliteten, mens omtrent 70 % brukte planleggeren og likte den digitale innleveringen av oppgaver. De satte også stor pris på at mengder av undervisningsmateriell er tilgjengelig for elevene og at dette er enkelt å finne.

Hvordan vil du sammenligne undervisning med læreplattform og undervisning uten læreplattform?

Undervisning uten læreplattform er en form for undervisning som er begrenset til klasserom-miljøet. Bruken av en læreplattform bringer undervisningen videre og gir også mulighet for en mer effektiv bruk av Internett som kilde for læringen. I framtiden regner jeg med at bruken av Internett og digitale kilder kommer til å spille en viktig rolle i samfunnsopplæringen.

Hvor stor prosent av jobben din involverer itslearning?

Jeg er ganske hektet på den nåværende læreplattformen vår og bruker den i alle klassene mine. Jeg bruker sannsynligvis læreplattformen 60 % av tiden på skolen. Jeg antar at jeg kommer til å bruke enda mer tid på itslearning siden vi ikke bare kommer til å bruke itslearning som et læremiljø for elevene, men også som startsted for intranettet vårt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.