Kategorier Inspirasjon

Omvendt undervisning på Sandgotna skole


Posted on

Ellen Birgitte Johnsrud, en lærer på Sandgotna skole i Bergen, har lært om omvendt undervisning via lærerkolleger og sosiale medier. I løpet av våren 2013, ønsket hun å prøve ut metodikken på en av sine klasser, men hun hadde det for travelt. Hun valgte heller å be en kollega, Tonje Elise Barclay De Tolly Straume, om å hjelpe henne med å snu klasserommet for åttendeklasse i faget nynorsk. Tonje likte ideen, og sammen jobbet de for å få dette til.

Ellen Birgitte Johnsrud og Tonje Elise Barclay De Tolly Straume

Hva er omvendt undervisning?

Omvendt undervisning innebærer at elevene går gjennom instruksjonsfilmer på nettet som en del av hjemmeleksen, før de arbeider med lekseoppgaver i klassen. Metoden er mest effektiv dersom elevene svarer på spørsmål som omhandler filmens innhold. Dette gir læreren en mulighet til å kartlegge elevene faktisk har lært, og hva de trenger hjelp til. Ved å vurdere denne informasjonen i forkant av neste time, kan lærerne bruke tiden i klasserommet på å fokusere på elevenes individuelle behov.

I stedet for at Tonje underviser i grammatikkregler i klasserommet som hun vanligvis ville ha gjort, har Ellen og Tonje spilt inn to filmsnutter som forklarer grammatikkreglene. Elevene får i lekse å se gjennom en instruksjonsfilm. I tillegg må de svare på en spørreundersøkelse som måler hva de har lært av filmen. Gjennom undersøkelsen får Tonje en oversikt over hva elevene har forstått, og hva de må jobbe med videre. Hun utformer neste time slik at den treffer på de områdene der elevene må styrkes.

Hvorfor snu klasserommet?

Det var flere årsaker som bidro til at Ellen og Tonje ble motiverte til å snu på klasserommet. Elevfravær var en av årsakene. Den førte til at de måtte gjenta leksjoner, noe som gjorde at de kastet bort dyrebar tid i klasserommet. En annen årsak var at noen av elevene strevde med lesing, en utfordring da flere elever i denne klassen fikk lite igjen av å lese i tradisjonell pensumsbøker. Imidlertidig er det mange som får et godt utbytte av å se filmleksjoner. «Det er enklere for elevene å gå på nettet enn å åpne en bok nå om dagen», bemerker Tonje.

Tonjes elever kommer fra flere forskjellige barneskoler, noe som har gjort det komplisert og ressurskrevende å finne ut hvilket nivå og hvilke kunnskaper den enkelte elev har. Ellen og Tonje kartla de ulike nivåene tidseffektivt ved å bruke fremgangsmåten i omvendt undervisning.

Opprettingen av instruksfilmene

Ellen og Tonje spilte inn filmene ved hjelp av programvaren Camtasia, men videoopptakfunksjonen på itslearning kan også brukes. Tonje lastet opp filmsnuttene på Mine filer-mappen i itslearning for å gjøre dem tilgjengelige for senere bruk. Ellen legger til: «flere av lærerne bruker YouTube-kanalen, men da er det fristende for elevene å klikke på andre videosnutter også. Når du integrerer en video inn i itslearning, er det der elevene er vant med å gjøre leksene sine – det er så mye bedre».

Deretter lagde Tonje et notat i itslearning som gir elevene beskjed om at de har lekseoppgaver. Notatet inkluderte en beskrivelse av oppgaven og lenker til filmsnuttet og undersøkelsen. Elevene logget seg på itslearning og så på filmsnuttet på den digitale enheten de selv foretrekker (lesebrett, mobil, datamaskin osv.).

 

Opprettingen av spørreundersøkelsene

Ellen og Tonje har tenkt godt gjennom før de lagde undersøkelsene som skulle evaluere elevenes forståelse av filmsnuttenes innhold. De valgte å bruke itslearnings undersøkelsesverktøy fremfor testverktøyet. Dette var et bevisst valg da de visste at elevene ville ha en åpnere holdning når de ble bedt om å svare på spørsmålene. Testverktøyet var heller forbundet med en prøve – en assosiasjon som ikke var ønskelig i denne sammenhengen.

Undersøkelsesverktøyet tilbyr fire spørsmålstyper: åpne spørsmål, ja/nei-spørsmål, flervalgsspørsmål og matrisespørsmål. Ellen og Tonje fant ut at åpne spørsmål var mest hensiktsmessig for å måle elevens forståelse: «Vi ba elevene om å forklare med deres egne ord hva de har lært. Noen av elevene trodde at de hadde forstått, mens vi kunne se i deres forklaring at de ikke helt hadde skjønt stoffet».

Ved å logge på itslearning, kunne Tonje se hvilke elever som har fullført undersøkelsene. Hun kunne velge å vise besvarelsene fra spørreundersøkelsene for hver enkelt elev, eller som en oversikt for hele klassen. Tonje gjennomgikk besvarelsene og planla neste timen i samsvar med disse.

Tilpasset undervisning

Med utgangspunkt i besvarelsene, kopierte Tonje oppgaver som var skreddersydd for hver elev. Elevene jobbet med oppgavene i klasserommet påfølgende dag. I stedet for å undervise hele klassen, fikk Tonje en mulighet til å bruke tid på bestemte elever med spesifikke utfordringer. Elevene følte at de ble sett og tatt seriøst fordi besvarelsene deres rettet henne mot deres individuelle behov. «Å snu klasserommet har gjort meg glad. Det har fått meg til å føle at jeg kan se elevene», sier Tonje smilende.

Fordelene

Ellen og Tonje utpeker følgende fordeler med omvendt undervisning:

  • For lærerneSparer tid: Filmsnuttene kan ta tid å planlegge og lage, men de kan bli gjenbrukt om og om igjen. Undersøkelsene tillater lærerne å vurdere elevenes kunnskapsnivå kjappere enn før. Lærerne slipper å gjenta timene for elever som ikke var tilstede, og de kan bruke tiden i klasserommet på å hjelpe enkeltelever.

    Motiverer og engasjerer elevene: Elevene satte pris på innsatsen som lærerne har gjort med å lage instruksfilmene. Som et takk for innsatsen, svarte elevene på undersøkelsene, hvilket forsikret læreren om at de var engasjerte i stoffet da de møtte opp i klassen. «De stod utenfor da jeg kom til klassen og sa ‘jeg vet hva vi skal gjøre i dag.’ De visste hva vi skulle snakke om, hva de hadde lært og hva de trengte å lære», forklarer Tonje.

  • For eleveneElevene får bearbeide stoffet i eget tempo. De kan ta notater, pause eller se filmene på nytt så mange ganger de måtte ønske. Elevene som ikke har vært til stede eller som ikke har gjort sine lekser kan ta igjen på egenhånd ved å se på leksjonene i klassetimen, på skolens datamaskin eller på andre digitale enheter.
  • For foreldreneElevene presterte bedre på tester om emnene dersom de var forklart ved hjelp av instruksfilmene, i motsetning til tradisjonell klasseundervisning. «Etter å ha snudd klassen min fikk jeg fire elever med toppkarakterer, mens jeg vanligvis har én eller ingen. Jeg fikk også ingen elever med svært lave karakterer, mens jeg vanligvis hadde tre eller fire slike. Det er mye bedre enn flere av mine andre klasser», Tonje forteller.
  • For elevenes resultater
    Elevene presterte bedre på tester om emnene dersom de var forklart ved hjelp av instruksfilmene, i motsetning til tradisjonell klasseundervisning. «Etter å ha snudd klassen min fikk jeg fire elever med toppkarakterer, mens jeg vanligvis har én eller ingen. Jeg fikk også ingen elever med svært lave karakterer, mens jeg vanligvis hadde tre eller fire slike. Det er mye bedre enn flere av mine andre klasser», Tonje forteller.

itslearning hjelper med å snu klassen

«itslearning gjør det enklere å publisere hjemmelekser, kommunisere med elevene, lage avstemninger og spørreundersøkelser, laste opp videofiler og se hva elevene har lært fra disse bare få minutter etter at de har sett dem.»

«Det sparer tid», konkluderer Tonje.»

Hvis du ønsker mer informasjon om omvendt undervisning, kan du lese følgende kundehistorier:

  • Anne Cathrine var en av to vinnere av den beste itslearning-bruker i 2011. Se hvordan hun jobber med omvendt undervisning!
  • Elisabeth snur sin klasse på en videregående skole i Bergen

– See more at: http://www.itslearning.no/omvendt-undervisning-p229-sandgotna-skole#sthash.H1CHn1er.dpuf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.