Kategorier Inspirasjon

Tre lærere – tre vinnere


Posted on

Hos itslearning ønsker vi å gjøre litt ekstra stas på lærere som bruker innovative undervisningsmetoder for å motivere og engasjere elevene. En av måtene vi gjør det på, er å kåre Årets itslearningbruker. Prisen deles ut til en norsk lærer som bruker plattformen og andre digitale undervisningsverktøy på en måte som bedrer læringsresultatene til elevene.

I høst ble juryen stilt overfor et dilemma. De tre beste konkurransedeltakerne var like sterke kandidater. Johanne Nordhagen, Kari Torp Manengen og Even Nedberg bruker alle plattformen til å bedre utbyttet for elevene. De hjelper kollegene med å ta i bruk ny teknologi, bruker plattformen til gi elevene bedre tilgang til læringsmateriell og bruker digitale verktøy til å hjelpe elevene med å forstå komplekse læringsutfordringer. Så dette året ble det delt førstepremie.

Veilede elever til suksess

Årets itslearningbruker Johanne Nordhagen, språklærer ved Hamar katedralskole

Johanne legger ut vurderingskriterier for elevene sine på itslearning. Hun bruker de nasjonale kompetansemålene som utgangspunkt og bryter dem ned til mindre, mer generelle kriterier. “Vurderingsrubrikker er et veldig nyttig itslearning-verktøy. Jeg legger ut kriteriene fordi elevene trenger å vite hvilke mål de skal jobbe mot, og hvordan de kan nå dem”, sier hun. “Det gir også lærerne mulighet til å diskutere kriteriene med elevene. Det er bra å kunne vise elevene nøyaktig hva de er gode på, og hva de trenger for å bli bedre. Elevene setter virkelig pris på dette. Det blir veldig tydelig for dem når vi legger vurderingskriteriene fram for dem på denne måten.”

Hvorfor Johanne liker å bruke itslearning – i et nøtteskall

“Jeg bruker itslearning fordi det er morsomt. Det er så bra for elevene at de kan finne nyttig stoff når de ønsker å jobbe og få framgang i faget. Jeg forsøker å gi elevene mine den beste undervisningen jeg kan. itslearning er ikke bare et sted for lagring av viktig informasjon. Jeg vet også at elevene har tilgang til stoffet de trenger for å bedre læringsutbyttet sitt”, sa Johanne.

Økt fokus på læring

Årets itslearningbruker Kari Torp Manengen, mattelærer ved Øyer ungdomsskole

Som mattelærer har Kari erfart fordelene med å bruke itslearning og andre digitale verktøy. “Det er mange fordeler med å prøve ut ulike undervisningsmetoder. Lærere som bruker moderne metoder, involverer elevene i større grad. Det gjør dem ivrigere etter å lære og legger større trykk på læringen”, sa hun.

Hvorfor Kari liker å bruke itslearning – i et nøtteskall

“Ved Øyer bruker lærerne plattformen til alt fra å dele hverandres undervisningsopplegg til prøver og oppgaver. Vi hadde ikke klart oss uten”, sier hun. “Skolene kan ikke bli liggende i bakevja med papir og blyant når resten av samfunnet er digitalisert. Vi er nødt til å være aktuelle. Jeg forsøker også å bruke mange av mulighetene i itslearning i min egen undervisning. De siste årene har jeg brukt itslearning i vurderingsarbeidet. Elevene mine setter virkelig pris på det. De liker å vite hvor de er i læringsprosessen, og hva de trenger for å utvikle seg.”

itslearning som hub for mange ulike digitale verktøy

Årets itslearningbruker Even Nedberg, mattelærer og undervisningsinspektør (nå konstituert rektor) ved Belset ungdomsskole

I Even Nedbergs omvendte undervisning leser elevene matteteori hjemme og arbeider med oppgaver på skolen hvor han kan gi dem personlig veiledning. Han filmer seg selv mens han forklarer matteteori, før han legger klippene inn i itslearning-planleggeren. “Elevene bruker videoene mine. To dager før en viktig prøve fikk en av videoene mine 300 visninger. Jeg har bare 60 elever, så det betyr at noen elever så dem to eller kanskje til og med tre ganger. Jeg har også merket meg at resultatene jevnt over blir bedre nå enn i klasser hvor jeg ikke brukte omvendt undervisning.

“Poenget er at omvendt undervisning har gitt meg mer tid med elevene. Jeg har mindre papir flytende rundt, og jeg har mulighet til å benytte meg av andre læreres ressurser. Til syvende og sist betyr dette bedre undervisning og mer motiverte elever.”

Hvorfor Even liker å bruke itslearning – i et nøtteskall

“Jeg bruker en mengde ulike verktøy. Liker jeg dem, bruker jeg dem mye. Og elevene har ett sted hvor de kan finne disse verktøyene: på itslearning. Det er hub-en elevene går til for å få tilgang til verktøyene jeg velger”, sier han.

itslearning gratulerer alle tre vinnerne for deres bidrag til beste praksis i skolen. Lykke til i det nye undervisningsåret!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.