Kategorier Inspirasjon

Undervisning i internasjonal bevissthet på Nesbru


Posted on

  • Undersøkelser måler kunnskap og aktiverer tidligere tilegnet kunnskap
  • Visualisering av undervisningsmateriell med nettbaserte ressurser
  • Fokus på læring, ikke på sluttkarakterer

Undervisning i internasjonal bevissthet på Nesbru

Elevene på IB-linjen (International Baccalaureate) på Nesbru videregående lærer å bli internasjonalt bevisste. Fagene undervises på engelsk, og pensum har et internasjonalt fokus som har til formål å vekke interkulturell forståelse blant elevene. I dette arbeidet er itslearning en god støttespiller ifølge læreren Tor Øyvind Andersen. 

Plattformen gjør det mulig for Tor Øyvind å dempe kulturelle forskjeller og bruke engasjerende undervisningsressurser som gjør elevene rustet til å jobbe i en moderne, multinasjonal arbeidsstyrke. At IB og itslearning har et felles pedagogisk fokus, er også til hjelp. Her forteller Tor Øyvind hvordan han tok i bruk moderne metoder, inkludert animasjoner og simuleringer, i et fag som tradisjonelt har veket tilbake for alternative undervisningsteknikker. «Hvis vi ser på kjemiundervisningens historie, har det tradisjonelt vært én måte å undervise i faget på. Dette har endret seg betydelig det siste tiåret,» sier han.

«Tilpasset opplæring er mantraet som sirkulerer i utdanningskretser, men det kan også være nyttig å gi elevene muligheten til å kommunisere anonymt med lærerne,» sier Tor Øyvind Andersen, kjemilærer ved Nesbru videregående skole.

Anonyme undersøkelser – nøkkelen til å måle elevenes fremgang

Dette gjelder særlig ved IB-linjen på Nesbru, hvor omtrent en tredel av de 60 elevene kommer fra andre land enn Norge. IB-linjen dekker de siste to årene av videregående skole i Norge, og pensumets internasjonale fokus skal forberede elevene på en karriere i et flerkulturelt miljø.

Undervisning av elever med ulik bakgrunn representerer spesielle utfordringer. Tor Øyvind trekker frem en tidligere elev, en jente fra et asiatisk land. Han var bekymret fordi hun aldri så ut til å gjøre fremskritt, men hver gang han spurte henne om det var noe hun strevde med, insisterte hun på at alt var bra. «På det tidspunktet visste jeg ikke at det i hennes kultur ville ha vært en fornærmelse å si fra til læreren dersom det var noe i pensum hun ikke forstod,» forklarer han.

River ned kulturelle barrierer mot læring

I dag bruker Tor Øyvind undersøkelsesverktøyet i itslearning til å kartlegge elevenes forståelse av undervisningsmateriellet, og til å kommunisere med hver enkelt elev. «Undersøkelsesverktøyet i itslearning fungerer som et barometer i klasserommet. Jeg bruker det i hver eneste time. Jeg kartlegger elevene ved å stille spørsmål som: ‘Hva er det du ikke forstår?’; ‘Er oppgavene for enkle?’; ‘Har du panikk?’» forklarer Tor Øyvind. «Dette er noe jeg gjør regelmessig, og det gir meg et klart bilde på hvor elevene mine står. Dette fungerer også bra for de elevene som ikke er modige nok til å ta opp ting i klassen, fordi de vet at de vil forbli anonyme. Jeg skulle bare ønske jeg hadde hatt dette verktøyet da den asiatiske jenta jeg nevnte, var elev på IB-linjen. Da tror jeg nemlig at hun hadde vært mer villig til å fortelle meg hva hun ikke forstod.»

Tor Øyvind kartlegger elevene for å måle kunnskap og aktivere tidligere tilegnet kunnskap.

itslearning-undersøkelser kan brukes i fag og prosjekter for å få frem elevenes synspunkter om et bestemt emne. En avstemning kan settes inn som en innholdsblokk på landingssiden eller fagsiden, og resultatene kan vises som prosenter. I kjemi bruker Tor Øyvind også undersøkelser for å aktivere elevenes tidligere tilegnede kunnskap før de begynner på et nytt emne.

Alt på ett sted

Da Tor Øyvind først tok i bruk itslearning for åtte år siden, brukte han det hovedsakelig til å administrere fag. Jeg la ut beskjeder til klassen på fagdashbordet. Jeg skrev notater om kommende emner, slik at elevene kunne forberede seg,» forklarer han.

Etter hvert har han utvidet bruksområdet, og i dag bruker han plattformen til å laste opp multimedieinnhold og til å praktisere vurdering for læring, et fokusområde ved Nesbru videregående skole. «Verktøyene i itslearning egner seg godt til vurdering for læring, blant annet er det mulig å integrere tester og oppgaver i fag. Dermed legges fokuset på læringsaspektet, ikke på elevenes sluttkarakterer.»

Felles pedagogisk fokus

IB-programmet krever at lærerne vurderer elevene løpende gjennom hele semesteret. Elevene får en sluttkarakter på tampen av semesteret, men det gjøres mange vurderinger underveis. «Min hovedoppgave som lærer er å vurdere hvor elevene mine befinner seg læringsmessig. Jeg følger hele tiden med på hvor de står, og stiller dem spørsmål om hvor de ønsker å være. Deretter diskuterer vi hva de må gjøre for å nå dette målet. På IB-linjen styrkes fokuset på løpende formativ vurdering ytterligere av Approaches to learning (AFL), en komponent som nettopp er innført, og som vil være en integrert del av undervisningspraksisen i alle fagene våre. Gjennom AFL får elevene verktøy til å reflektere over og ta ansvar for egen læring. Ifølge Tor Øyvind er itslearning med sine effektive måter å gi elevene tilbakemeldinger på godt egnet til å støtte dette nye skiftet.

 

«itslearning gjør vurdering for læring mulig,» sier Tor Øyvind. «Læringsplattformen setter fokus på læringsaspektet, ikke på elevenes sluttkarakterer.»

«Jeg bruker oppgaveverktøyet hyppig for å gi raske tilbakemeldinger. I tillegg samler læringsplattformen alt på ett sted. Alt ligger i karakterboken, som gir elever og lærere et øyeblikksbilde av hva eleven holder på med i et fag. Resultatene fra tester og oppgaver gir et veldig godt bilde på hvordan elevene mine gjør det. Dessuten kan IB-koordinatoren få tilgang til karakterboken og om nødvendig hjelpe elevene med skolearbeidet,» forklarer Tor Øyvind.

Simuleringer og animasjoner hjelper elevene med å visualisere reaksjoner

Det er vanskelig å forestille seg et atom. Ifølge Tor Øyvind er det ikke alle som klarer det. «Du er nødt til å se det for deg. Det krever faktisk en god del fantasi,» forklarer han. Læringsmateriell på nettet kan være til stor hjelp for elever som strever med å visualisere kjemiske ligninger og reaksjoner. Så for at alle elevene skal kunne danne seg et mentalt bilde av ulike kjemiske prosesser, gir Tor Øyvind elevene tilgang til videoer og bilder og koblinger til nyttige nettsteder. Har tar i bruk alt som kan hjelpe dem med å visualisere læringsmateriellet.

«Ingen kan se molekyler samhandle og reagere i virkeligheten. Det er faktisk simuleringene og animasjonene som er tilgjengelige på nettet, som gir liv til disse abstrakte begrepene. Det er utrolig nyttig å kunne integrere den typen materiell i itslearning. Internett er en gullgruve med hensyn til slike ressurser, og itslearning fungerer som en hub hvor de kan lagres,» sier Tor Øyvind.

Elevene tar ansvar for egen læring

Tor Øyvind laster mange av ressursene han finner, opp i undervisningsplanleggeren, hvor han gjør dem tilgjengelige for elevene. Han bruker også planleggeren til å presentere emner før de gjennomgås i klassen, og på den måten holder han elevene orientert. Han publiserer oppgaver tre uker i forveien, slik at elevene kan forberede seg til timene. «Planleggeren er itslearnings liv og sjel. Den er en veldig fin måte å holde elevene informert på. Du kan legge nesten alt mulig ut der,» forklarer Tor Øyvind. «Det gir elevene muligheten til å ta ansvar for egen læring. Informasjonen er tilgjengelig for dem, og de kan bruke den til å forbedre egen læring. Og akkurat det er noe jeg setter pris på, mens elevene på sin side setter pris på at de har alt på ett sted.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *