Kategorier Inspirasjon

itslearning Støtter ​Vurdering for læring


Posted on

undervisningenVurdering er en sentral del av undervisningen, og riktig utført kan den bygge bro mellom undervisning og læring. Vurdering tjener to formål: Å bruke elevens reaksjon til å forbedre undervisningen, og til å oppfordre eleven til å reflektere over egen læring.

Tilpass undervisningen til elevens behov

Ved å samle inn formativ informasjon fra elevene ved hjelp av undersøkelser og avstemning.

Definer klare suksesskriterier

Ved å erstatte karakterer med vurderingsskjema med kriterier knyttet opp mot oppgaven og læreplanmålene.

Tilbakemeldinger – skriftlig, muntlig eller audio/visuell

Alternativer gir læreren mulighet til å gi raskere og mer nyanserte tilbakemeldinger til elevene.

Hjelp elevene til å nå sine individuelle mål

Når elevene får tydelige læreplanmål, samt hyppige, konstruktive tilbakemeldinger og mulighet til å vurdere eget arbeid og arbeid gjort av medelever, øker prestasjonene. itslearning gir læreren mange muligheter for å tilpasse undervisningen til behovet til hver enkelt elev slik at de lettere kan nå sine mål.

Kompendium: Vurdering for læring

”itslearning gir meg verktøy og mulighet til å differensiere undervisningen på en effektiv måte, og elevene får stimulerende formativ vurdering.” – Magali Raffin, Lycee Jean Moulin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *