Chat with us, powered by LiveChat

Se nyheter fra Release 101

Få de siste endringene i produktet, inkludert Google-maler og forbedrede læringsstier.

Følg oss

Lag oppgavemaler med forbedret G Suite

Den nye integreringen av G Suite i itslearning gjør at lærere og elever kan opprette, samarbeide om og hente filer ved å bruke bare én pålogging. Når lærerne legger ved et Google-dokument til en oppgave, kan de velge å opprette et eksemplar for hver enkelt elev, følge opp arbeidet underveis og gi tilbakemeldinger til eleven i tide.

Det er gjort noen forbedringer i funksjonen som lar lærere opprette maler ved hjelp av Google-dokument i oppgaveverktøyet:

Alt-i-ett-vurderingsverktøyet er klart for nye utfordringer!

Fem nye forbedringer er lagt til alt-i-ett-vurderingsverktøyet.

En advarsel om ikke-lagrede endringer i vurderingen av en besvarelse, et varsel til læreren om at en elev har levert et utkast, en lenke til visning av matrisevurdering i alt-i-ett-vurderingsverktøyet og tydeligere tilgang til plagiatkontrollrapporten.

Vil du vite mer om hvordan disse forbedringene tar seg ut, så ta en titt på videoen vår!

Våre best likte funksjoner er blitt forbedret!


Læringsstier

Vil du slette en ressurs fra læringsstien? Nå kan du flytte den til en annen mappe i stedet for å legge den rett i papirkurven. Vi har også gjort det litt enklere å legge til ressurser i en læringssti.


Legge til en oppgavebesvarelse fra Google Drive

Vi gjeninnfører denne funksjonaliteten! Nå vil samtlige brukere av Google Drive se at den valgte filen blir lastet opp til itslearning, og for bestemte Google-formater som Google Docs, lastes det opp en PDF.


Forbedret vurderingsverktøy

Alt innhold i vurderingsverktøyet kan eksporteres til CSV-filer som er kompatible med Microsoft Excel, Google Regneark, OpenOffice Calc og andre aktuelle regnearkprogrammer. Alternativet «Eksporter til CSV» finner du i nedtrekksmenyen for sider i øverste høyre hjørne av vurderingsverktøysiden. Du kan bruke innstillingene for vurderingsverktøyet for å endre det som skal eksporteres.


360° rapporter

Etter å ha lyttet til brukerne og innsett at 360-graders rapporter kan gi lærerne tilgang til for mye informasjon, er det nå mulig å slå av/på hver enkelt del av rapporten (aktivitet, framdrift og karakterer) på skole-/fagnivå. Har du lyst til å prøve? Kontakt support.

 

Det handler om merkevarebygging!

Sysadmin eller admin (på toppnivå) har tilgang til merkevarebygging. Her kan de velge å angi om skolens logo også skal brukes til dashbord-merkevarebygging.

Brukere med admin-profil kan deretter bare legge til og redigere bakgrunnsbildet og tittelen.

Admin-brukere blir informert hvis logoen for merkevarebygging er forhåndsangitt på skolenivå.

Endringer i itslearning-utviklerprogrammet.

Det er gjort noen endringer i utviklingen av extensions og bruken av tredjepartsutvidelser/-apper som følge av kravene i personvernforordningen.

  • Utviklere av tredjepartsutvidelser som bruker https://ext.itslearning.com/, får bare tillatelse til å lage utvidelser som krever lisens.
  • Kunder som utvikler egne utvidelser via sin lokale utviklerportal, får kun tillatelse til å lage utvidelser som gjelder egen site.
  • Kunder som vil bruke en lisensiert tredjepartsapp, må aktivere appen før de kan ta den i bruk. Dette må gjøres ved at den lokale administratoren klikker på Admin < Administrere apper < Apper fra tredjeparter 
Vær oppmerksom på at alle lisensierte tredjepartsapper som brukerne har benyttet tidligere, blir aktivert som standard.

Er du admin kan du få detaljerte anvisninger for oppsett av itslearning sin Prøvemodus ved å kontakte vår support. 

Bruker du Chromebook?

Støtte for Prøvemodus ved bruk av Chromebook er nå tilgjengelig.

Brukeropplevelsen er annerledes enn med Windows, Mac og iPad, og det er enkelte krav som må være oppfylt:

  • Støtten gjelder bare Chromebooks som administreres på skolenivå.
  • Funksjonen må aktiveres av administrator.

Nå er det enklere å legge til filer.

Har alternativene «Last opp» og «Opprett lenke» skapt forvirring når du har lagt til filer?

Nå finner du en forenklet kolonne med tittelen «Legg til fra». De skybaserte alternativene i denne kolonnen kan aktiveres eller deaktiveres av administratoren. Vær oppmerksom på at alternativet for å laste opp en hel mappe bare er tilgjengelig i elementet Fil eller mappe.

For OneDrive kan du fremdeles velge om du vil laste opp eller opprette lenke til en fil, men dette valget er nå flyttet til dialogboksen for opplasting. Som standard kommer vil det opprettes en lenke til filen, slik at endringer som foretas på OneDrive, vises i itslearning, men brukeren kan velge «Last opp en kopi til itslearning». For Google-dokumenter kommer vi alltid til å lenke til filen for å sikre at den kan vises med Google sine egne dokumentvisningsprogrammer.

 

Meldingssystem

Blokkere meldinger og rapportere misbruk i direktemeldinger 

Elevenes funksjonalitet for å blokkere meldinger tillater bare at de blokkerer andre elever. Tillatelsen er basert på brukerens rolle i det lokale hierarkiet. De to funksjonene «Blokker meldinger» og «Rapporter misbruk» blir nå aktivert for samtlige kunder.

Vær oppmerksom på at de foreløpig ikke er tilgjengelige i mobilappen. Funksjonene kan dessuten deaktiveres hvis administratoren ønsker det. For nye skoler blir de aktivert som standard.

 

Tilgang til Support

Brukere kan gi skolen tilgang til itslearning support uten å måtte dele brukernavn eller passord. Tilgangen angis i kombinasjon med en valgt utløpsdato. Når innstillingen er aktivert, kan brukere få praktisk hjelp fra vår support ved behov.