Hva er nytt i oppdatering 102?

Få de siste produkt-oppdateringene, nyheter og arrangement relatert til EdTech

Følg oss

Oppgaver er blitt bedre!

En av de mest brukte ressursene i itslearning har fått fremragende oppdateringer som både forbedrer brukeropplevelsen for lærerne og støtter undervisningen, engasjementet og vurderingsprosessen.

 • Tydeligere tilbakemeldinger når en funksjon ikke kan aktiveres. For eksempel må det settes en leveringsfrist før en oppgave kan opprettes for kameratvurdering.
 • Oppgavebesvarelser som er åpnet fra vurderingsverktøyet, vises i alt-i-ett-vurderingsverktøyet.
 • Når en lærer endrer leveringsstatusen til en besvarelse som «Fullført», er det ikke lenger tillatt for kamerater å vurdere besvarelsen eller endre vurderinger som allerede er foretatt.
 • For å forenkle lærerens arbeidsflyt, er «Resultater» flyttet lenger ned i sidepanelet under delen «Leveringsstatus». Lærerne vil da finne den mest relevante informasjonen (for eksempel synlighet og leveringsfrist.)
 • Det er nå mulig å vise og besvare en oppgave som elev ved hjelp av funksjonen «vis som»

Lyd-/bildetilbakemelding i alt-i-ett-vurderingsverktøyet

Det er nå mulig å gjøre raske lyd- eller bildeopptak for tilbakemelding under gjennomgang av en oppgavebesvarelse i alt-i-ett-vurderingsverktøyet. Responsen læreren tar opp, legges til som et vedlegg som om ønskelig kan gis et nytt navn. Elever kan se på eller lytte til opptaket ved å klikke på tittelen.

Merk: tilgjengelig bare for kunder som har aktivert den nye plugin-frie medieopptakeren fra Ziggeo. Vi jobber med å gjøre dette tilgjengelig for alle norske kunder snarest. 

Forbedringer i læringsstier


Vis som elev

» Vis som elev» er nå forbedret og inkluderer nå visning av oppgaver og prøver for å støtte lærerens vurderings- og refleksjonsprosess. Lærerens fremdrift i læringsstien vil ikke påvirke resultatet, noe som gjør at læreren kan teste læringsstien og gjøre endringer.


Redigere læringsstier

Når en elev har startet på en læringssti, vil læreren bli varslet om at han ikke kan endre flyten i læringsstien uten å fjerne progresjonen til eleven. Læreren kan alltids foreta individuelle endringer for å gjøre mindre endringer.


Diskusjoner og spørreundersøkelser

Det var i utgangspunktet mulig å inkludere diskusjoner og spørreundersøkelser i en læringssti, men en elev kunne gå videre uten å bidra til diskusjonen eller svare på undersøkelsen. Heretter, hvis en diskusjon er inkludert, må hver elev bidra med minst én tråd eller ett svar. Spørreundersøkelser må fullføres før eleven kan gå videre.


Ressurser

Vi har forbedret verktøytipset slik at det nå er tydelig hvilke ressurser som kan inkluderes i en læringssti. For å gjøre læringsstien så fleksibel som mulig er kan du nå lage tomme ressurser i stien og fylle de med innhold på et senere tidspunkt. For å unngå at elevene støter på tomt innhold, får læreren en advarsel hvis det blir oppdaget en tom ressurs.

Forbedringer på Google Drive

Vi har gjort noen forbedringer som gir en bedre og jevnere opplevelse av opplasting av filer fra Google Drive:

 • Hvis et G Suite-domene er tilkoblet, blir den innsendte filen liggende på Google Drive, og vi angir tillatelser på filen ut fra leveringsstatus. Hvis en elev for eksempel har sendt inn en besvarelse, kan vedkommende bare se den. Hvis eleven har behov for å sende inn en ny versjon, kan filen redigeres på nytt.
 • Hvis G Suite ikke er tilkoblet, men Office Online er aktivert, tar vi sikte på å vise innsendte besvarelser i Office Online. Det innebærer at hvis en elev sender inn et Google Doc, blir det lastet opp til itslearning som et Word-dokument.
 • Hvis både G Suite og Office Online er deaktivert, har vi vårt eget dokumentvisningsprogram å falle tilbake på. Det innebærer at innsendte dokumenter konverteres til PDF.

Vi har slått sammen innstillingene for å legge til filer fra Google Drive. Tidligere kunne administratorer velge om opplasting og/eller lenking fra Google Drive var tillatt. Nå kan de bestemme om de vil tillate at filer legges til fra Google Drive eller ikke.

 • Det vises en advarsel når det legges til Google-formater som ikke er kompatible med vurderingsverktøyet. Det gjelder Google Forms, Google Maps og Google Sites. Lærere kan bruke verktøyet Fil eller mappe for å legge til disse typene ressurser.
 • Når en oppgave med besvarelse flyttes fra Google Drive til vurderingsmappen, opprettes en PDF-versjon av filen. Det sikrer at filen med besvarelsen er synlig for alle, og at den ikke kan endres etter at den er overført.

G Suite/Google Drive forbedringer

Oppgradering av Prøvemodus-nettleser (TMB)

Etter denne oppdateringen må brukere ha installert minst versjon 2.0.3.4 (Windows og Mac, både elev- og labversjoner).

Dette gjelder ikke TMB-appen på iPad og Chromebook, men vi anbefaler alle brukere alltid å bruke den nyeste versjonen. Avhengig av innstillinger oppdateres appen automatisk når nye versjoner er tilgjengelige.

Aktivere merkevarebygging på dashbord

Administratorer kan velge om de skal aktivere merkevarebygging på dashbordet, ved å aktivere det på innstillingssiden.

Forbedret vurderingsverktøy

En lærer kan eksportere alt innhold fra vurderingsverktøyet til Excel. Med forbedret layout er det nå mulig å vise flere elevoppføringer på én side.

 

 

Kopier et emne fra en plan til en annen

Lærere kan nå velge hvilket emne de vil ha med når de kopierer en plan fra ett fag til et annet. Ressurser og aktiviteter knyttet til den aktuelle planen blir også kopiert til mappen for det valgte emnet.

Forbedret kalenderdesign

For å kunne vise mer informasjon har vi utvidet kalenderen til full bredde. Det er også gjort endringer på designet som vil gjøre det lettere å lese kalenderen og det er nå også mulig å skjule helger i kalenderen. Den grønne «Legg til»-knappen er omdøpt til «Legg til hendelse». Brukerne finner nå denne knappen øverst til høyre på siden, ved siden av avmerkingsboksen «Vis helg».

Mer leservennlig datoformat

Vi har endret datoformatet til å vise måneden med en forkortelse på tre bokstaver som standardvisning. Eks. vi endrer «15/10» til «15. okt.»

Andre oppdateringer

 • Administratorer – Enklere sortering av brukere og tilgangsrettigheter: for å hjelpe administrator å få overblikk når listene over brukere og tilganger blir veldig lange, er det nå mulig å sortere på de ulike kolonnene. Det første klikket gir en A-Å-sortering og det andre sorterer motsatt vei (Z-A)
 • Datalager / OData API: for å muliggjøre en dypere analyse av elevers atferd er to nye datakilder lagt til i datalageret, med tilgang via OData API-en. Du finner mer informasjon under developer.itslearning.com
  • File MIME-typer – Analyse av typen filer som elever bruker i et fag, er nå tilgjengelig.
  • Mappestruktur i fag – Noen kunder har en bestemt mappestruktur i fagene sine. Vi har inkludert mappestruktur i datavarehuset.
 • Utvidet Rapportering: Vi har oppdatert utvidede rapporter slik at «Egendefinert aktivitet» vises til som «Gjøremål» for å samsvare med navnene som vises i brukergrensesnittet.

Delta i konversasjonen: