Hva er nytt i oppdatering 103?

Få de siste produkt-oppdateringene, nyheter og arrangement relatert til EdTech

Følg oss

Enklere å jobbe med G Suite

Vi har forenklet arbeidsflyten for å legge til Google-ressurser i itslearning. Velg Google Disk og legg til filer du kan redigere, men ikke eier. Det omfatter filer fra Team Disk (når organisasjonen din har koblet G Suite domenet til itslearning) eller ressurser som er «Delt med meg».

  • Når lærere legger til en fil fra Google Disken, laster vi den ikke lenger opp til itslearning, men beholder den på Google Disk slik at den kan åpnes i Googles verktøy for filvisning. Hvis du har redigeringstillatelser, kan du oppdatere dokumenter direkte fra itslearning. Dette vil gjøre arbeidet med G Suite-ressurser raskere for alle brukerne våre.
  • For Chromebook-kunder åpnes filer som standard i G Suite når de lastes opp, noe som sparer tid når du arbeider med G Suite-ressurser. Det gjelder bare hvis organisasjonen din har valgt å slå av andre skybaserte løsninger, som DropBox eller Microsoft OneDrive. I motsatt fall vil disse fremdeles være alternativer.

Siden den forrige itslearning-oppdateringen har vi lansert to apper for Google:

  • G Suite Marketplace-appen for å koble G Suite-domenet til itslearning
  • Google Web Store-app for Chromebook som logger deg automatisk på itslearning når du bruker en Chromebook.

Disse appene finner du på Google Marketplace. Den automatiske påloggingen til itslearning sparer mye tid for lærere og elever i undervisningen, ettersom de kan begynne å jobbe i itslearning med det samme de åpner Chromebook.

Økt fleksibilitet i registrerings- verktøyet

Hvis læreren har tillatt redigering, kan elever nå ikke bare redigere, men også slette sine egne valg i registreringsverktøyet. På den måten kan de frigi plasser eller ressurser de ikke kommer til å bruke.

Vi har også utvidet grensen for antall alternativer slik at det ikke lenger er begrenset til 20. Registreringen kan inngå i en læringssti.

Forbedringer i læringsstier

For å forbedre måten vi håndterer registreringer på i læringsstier, må elevene nå registrere valget sitt før de kan fortsette. Vi har lagt til et maksimalt antall trinn i læringsstien. Når det er 30 trinn, er det ikke lenger mulig å legge til flere.

Dette har vi gjort for å sikre god ytelse når elevene arbeider seg igjennom stien.

Økt sikkerhet ved bytte av e-postadresse

Vi har økt sikkerheten for alle brukere som bytter e-postadresse i itslearning. Når du bytter ut eller legger til en e-postadresse i innstillingene dine, sender vi deg en e-post for å bekrefte at den aktuelle adressen tilhører deg. Dette gjelder ikke dersom informasjonen er hentet fra et SIS-system eller oppdatert av administratoren, men du vil likevel få en e-post til den tidligere adressen, som gir deg beskjed om at administratoren har endret e-postadressen din.

Oppdateringer av filvisning i oppgaveverktøyet

Oppgaveverktøyet er blitt forbedret for å samsvare bedre med måten vi behandler filer på i oppgaveverktøyet. Dette gjør det tydeligere og enklere å bruke. Øyeikonet er borte, og hver fil har en liten meny med alle tilgjengelige handlinger. Når du klikker på filen, åpnes den for visning i en ny fane hvis det støttes.

Automatisk opprettelse av faggrupper

Vi har prøvd ut en funksjon for å hjelpe lærere med å opprette klasse-/faggrupper. Du kan gruppere elevene vilkårlig og bruke disse gruppene til planlegging, oppgaver og andre aktiviteter. Læreren kan velge enten å fordele elevene jevnt ut fra et maksimalt antall grupper, eller å fastsette det maksimale antallet elever i hver gruppe. Det kan spare tid når du arbeider med store faggrupper.

Søk etter fagressurser

For å gjøre det enklere for brukerne å finne en ressurs lanserer vi nå søk etter fagressurser. Brukerne finner en klikkbar rullegardinliste som viser søkeresultatene noe som vil være svært nyttig i fag med mange ressurser.

Forbedringer av oppgaver

For å gjøre det enklere å forstå statusen til oppgaver og forbedre lesbarheten, har vi lagt til tydeligere meldinger til elever når oppgavene har plagiatkontroll og/eller anonym vurdering. Bedre bruk av farger forteller elevene straks om leveringsfristen er ute, når de ikke lenger kan sende inn en besvarelse eller når den vil bli merket som for sent innlevert. Vi har gjort elevlisten tydeligere og statusen (f.eks. ikke levert, levert) lettere å lese. Dette er spesielt nyttig for større klasser. Det er bedre støtte for visning av PDF-filer for de som bruker de innebygde Microsoft Office-verktøyene. Hvis organisasjonen din bruker disse, vil vi nå vise PDF-filer i verktøyet for visning av Office-dokumenter i nettleseren.

Støtte for SHA-256 hash-algoritme for IMS LTI

IMS Global-organisasjonen har besluttet å trappe ned bruken av SHA-1 i standarden for Learning Tools Interoperability® og OneRoster® innen 1. januar 2020. Den skal erstattes med et mer robust hashing-system (SHA-256). Fra og med denne oppdateringen støtter itslearning SHA-256 for LTI-koblinger. Administratorer kan konfigurere LTI-koblinger for å bruke det nyeste sikkerhetsystemet, og vi har lagt til støtte for SHA-256 i våre API-er. Ettersom noen LTI-partnere/-verktøy kanskje ikke støtter SHA-256 ennå, vil vi som en overgang fortsette å støtte begge ut 2019.

Kontakt vårt support dersom du har spørsmål.

Andre oppdateringer

Kalender

Det er nå enklere å se forskjell på pedagogiske ressurser og fysiske ressurser som du kan reservere. Vi har endret terminologien for reservering av ressurser.

Vi bruker nå frasen «Reserver rom og utstyr» for alle fysiske ressurser.

For kunder som prøver ut Test 3.0

For kunder som prøver ut Test 3.0 – lærerne kan prøve ut testene slik elevene ville ha sett dem. Det gjør det mulig å forbedre dem og prøve dem ut før elevene får dem.

For brukere av Gradebook+

Det er nå enklere å se i Gradebook-rutenettet innleveringsfrister som er overskredet. Vi har lagt til støtte for SIS-overføring av karakterer slik at brukere av den nåværende Gradebook nå kan oppgradere til Gradebook+.

Våre lokale team vil samarbeide med kundene om dette.

Problemet med lagringsrapporter er løst

Vi har nå fikset lagringsrapporten slik at diagrammene vises i riktig format og matcher verdiene for «Organisasjon» og «Prosjekter og fag».

Vi har også ryddet i visningen av tall og avrundet til 2 desimaler i hele rapporten..