Hva er nytt i oppdatering 104?

Få de siste produkt-oppdateringene, nyheter og arrangement relatert til EdTech

Følg oss

Forbedret tilgjengelighet i hele itslearning

Tilgjengeligheten til tjenestene våre er uhyre viktig. Forbedret tilgang til itslearning for lærere, elever og alle andre brukere er avgjørende for å sikre bedre utdanning for alle. Ved å følge beste praksis fra internasjonale organer (WCAG 2.0 Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold og EU-kommisjonens retningslinjer for tilgjengelig webinnhold), har vi forbedret tilgjengeligheten kontinuerlig.

Denne forbedringen handler om bedre lesbarhet i itslearning for alle som leser på skjerm. Vi har forbedret alternativ tekst for bilder og løst noen problemer med «tomme» knapper/henvisninger i tråd med beste praksis fra WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications). Vi har innført en bedre måte å følge sideoverskrifter på skjerm, som innebærer at vi nå identifiserer unikt flere av sidene når brukere beveger seg rundt i et fag. Vi skal fortsette arbeidet med ytterligere forbedringer utover våren 2019.

For lærere og elever

Å svare på undersøkelser er nå mobilvennlig

Undersøkelser er blitt bedre tilpasset mobiltelefoner, og det er blitt lettere for brukere å svare på en undersøkelse på en mobil enhet. Bilder skaleres automatisk etter størrelsen på skjermen, navigasjonsknapper vises alltid nederst på siden, og for matrisespørsmål vises alternativene nå under hvert enkelt spørsmål for å sikre at alle alternativer er synlige for respondenten.

Elementer med alle typer tidsfrister blir koblet til en kalenderhendelse

Det er nyttig for elever å se gjøremålselementene sine i kalenderen. For fag med kalenderhendelser ble gjøremål, prøver og undersøkelser tidligere bare vist i kalenderen når tidsfristen var satt til «På en angitt hendelse». De blir nå koblet til når man velger «På et bestemt tidspunkt», såfremt kalenderhendelsen starter på samme tidspunkt som leveringsfristen.

Vise helger i kalenderen

De fleste elever har fri i helgene, og har heller ikke lekser som skal leveres lørdag eller søndag. «Vis helg» i kalenderen blir nå deaktivert som standard for alle brukere. Men helgen kan enkelt vises på nytt.

For elever

Ny ePortfolio

Vi ønsker å gjør det lettere for elevene å ta ansvar for egen læring. Vi forbedrer ePortfolio for å gi elevene et funksjonsrikt sted å lagre og administrere sitt beste arbeid, der de også til slutt kan gi sikker tilgang til eksterne parter (underlagt organisasjonens/lærerens kontroll) for å presentere arbeidet sitt for eksterne sertifiseringsorganer.

Denne oppdateringen omfatter en større endring av filbehandlingen i ePortfolioen, også fra skytjenester. Det er dessuten blitt enklere å laste ned fra itslearning for å muliggjøre overføring av elevarbeid til andre systemer og bedre støtte livslang læring. Elever kan enkelt presentere sin ePortfolio for et publikum, ettersom mange filer kan forhåndsvises direkte i nettleseren.

Det er nå enklere å laste opp filer

Opplasting av filer til en mappe er blitt forbedret ved at det nå er mulig å dra og slippe en eller flere filer, legge til filer fra favorittskytjenesten, gi ressurser nytt navn og forhåndsvise før lagring. Når du velger en fil fra en skytjeneste, legges en kopi av filen i mappen.

Enklere overføring av innhold fra et fag til en hvilken som helst ePortfolio

Overføring av innhold fra arbeidsmappen til ePortfolio er nå enklere enn noen gang, med flere forbedringer som gjør det mer intuitivt, gir færre klikk og større fleksibilitet.

Når elever overfører innhold fra arbeidsmappen, kan de i tillegg til å velge en fagmappe nå også velge en av sine private mapper. Det gir elevene større fleksibilitet når de bygger opp ePortfolioen sin, for eksempel mulighet til å ha én mappe som presenterer arbeid fra flere fag.

Når du klikker på knappen «Overfør til mappe», vises de tilgjengelige mappene umiddelbart. Det er nå mulig å legge til et notat med et redigeringsprogram for rik tekst, slik at elevene kan legge til refleksjoner over arbeidet.

Last ned alle mapper samtidig

Elever kan nå laste ned en kopi av alle mappene sine samtidig, rett fra Mappe-siden. Når en mappe eksporteres, beholdes filnavnene på vedleggene i den eksporterte ZIP-filen. Det gjelder både eksport av en enkelt mappe og alle mappene samtidig.

For lærere

Beskrivelse er nå valgfritt

Etter tilbakemeldinger fra lærere er beskrivelsesfeltet ikke lenger obligatorisk når du lager en oppgave eller en prøve (ved hjelp av det nye prøveverktøyet). Du kan fortsatt legge til en beskrivelse hvis du vil.

Forbedringer i registreringsverktøyet

Registreringsverktøyet er nå enklere og mer fleksibelt i bruk. For eksempel kan lærere nå frigjøre plasser ved å fjerne en registrering på vegne av en elev som er syk eller har valgt feil, og som ikke kan redigere selv. Alternativet er tilgjengelig for lærere uavhengig av hvilken redigeringstillatelse som er angitt for registreringen. Vi har forbedret tilbakemeldingen til lærere slik at de lettere kan foreta endringene.

Book en ressurs

Lærere kan nå enkelt bestille ressurser utenfor egen organisasjon (hvis tillatt). Når de bestiller en ressurs, kan lærerne velge «Vis flere alternativer» og «Reserver rom og utstyr». Her kan de se hvilken organisasjon som eier ressursen. Administratorer kan styre hvilken organisasjon ressursen tilhører.

Mer brukervennlig

Det øverste feltet i itslearning og fagmenyene er blitt finjustert slik at det er lettere å se hvilken «fane» som for øyeblikket er åpen.

Vis/forhåndsvis vedlegg i nettleser

Filer som er tilknyttet en mappe, kan nå vises direkte i nettleseren. Det er bare å klikke på filen for å vise den. Hvis du klikker på knappen med tre prikker, får du flere alternativer, for eksempel «Last ned».

Vedlegg blir behandlet litt annerledes:

  • Bilder, lydfiler og videoer åpnes i nettleseren.
  • Microsoft Office-dokumenter åpnes i visningsprogrammet for Office Online.
  • PDF-filer åpnes i PDF-visningsprogrammet.
  • Andre filer lastes ned som tidligere.

For Administratorer

Forbedrede rapporter om pålogging/lagring/besøk i fag

Systemadministratorer kan se påloggingsrapporten for alle organisasjoner på sin siten. Fra og med denne oppdateringen vil imidlertid administratorer på skoler/organisasjoner bare se sine egne organisasjoner på nedtrekkslisten. Dette er i tråd med beste praksis for datasikkerhet.

Denne funksjonen implementeres også for rapport om lagringsdistribusjon og rapport om besøk i fag. For å hjelpe systemadministratorer som har tilsyn med et stort antall skoler/organisasjoner, har vi forbedret nedtrekksmenyen i disse rapportene. Skriv inn navnet på skolen din, så foreslår itslearning treff du kan gå til umiddelbart.

Delta i samtalen