lærer gir en høy fem til en ung student

Se nyheter fra Release 97

Bedre 360-graders rapporter

Våre innholdsrike 360-graders rapporter blir nå enda bedre, for alle kunder. Vi har lagt til faggruppefiltre på oversiktssiden som viser aktivitet, framdrift og karakterer, slik at du kan få mer tilpassede tilbakemeldinger om et bestemt utvalg elever.

Og hvis du nå navigerer til et område der det ennå ikke foreligger noen data (f.eks. diagrammet som viser karaktertrender), får du se en melding eller dedikert infografikk. Dette bidrar til å tydeliggjøre at det ikke finnes noen data, i motsetning til data som er ufullstendige eller av lav verdi.

Bedre tilgang til dataene dine

Hvis du vil ha tilgang til informasjonen din for analyse eller for bruk i ditt eget rapporteringsverktøy, finner du den i datavarehuset. I denne oppdateringen har vi inkludert følgende data:

  • Nå kan du se hvor mye tid hver enkelt elev har brukt på hvert element, hver aktivitet eller hver ressurs.
  • Mer data kan hentes ut i hver omgang – du kan nå hente ut opptil 2 millioner rader med data om gangen, noe som for mange kunder betyr flere måneder med informasjon.
  • Vi har forbedret all datadokumentasjon for datavarehuset, for å gi deg en bedre forståelse av modellen og dybden av data som kan gjøres tilgjengelig via developer.itslearning.com.

Endringer i brukeradministrasjonen

EUs nye personvernforordning, GDPR, trer i kraft 1. juli 2018, noe vi tar på alvor. Du kan se alt vi gjør for å sørge for at nettsiden og produktet vårt er i tråd med forordningen, ved å besøke denne siden.

Som en del av arbeidet med å etterleve personvernforordningen viser vi nå advarsler om at utvidelser kan utlevere personopplysninger til tredjeparter når utvidelser opprettes/registreres i utviklerportalen. Den samme advarselen vises også i Admin – Administrere apper – Administrere menyer og Standard tilgjengelighet der kundens systemadministratorer kan aktivere utvidelser for sin site.

For å hjelpe kundene våre med å overholde brukernes rettigheter, har vi lagt til et «personvernverktøy» for at systemadministratorer skal kunne vise, eksportere, oppdatere, begrense og slette alle personopplysninger for en itslearning-bruker.

Roller og ansvarsområder etter GDPR

Alle henvendelser angående personvern skal gå fra den registrerte (en itslearning-bruker) til den behandlingsansvarlige (en itslearning-kunde). Vedkommende kan i sin tur  velge å bruke eller la være å bruke våre funksjoner eller be itslearning om hjelp til å håndheve rettigheter for itslearning-plattformen. Hver enkelt henvendelse må vurderes og behandles før det iverksettes tiltak. Den registrertes rettigheter er beskrevet i personvernforordningens kapittel 3 (https://gdpr-info.eu/chapter-3/ ). Disse rettighetene er ikke absolutte og skal behandles innenfor en kontekst som omfatter både personvernforordningen og lokale forskrifter.

Vær oppmerksom på at det i henhold til personvernforordningen kan gjøres unntak fra den registrertes rettigheter dersom opplysningene anses som nødvendige:

  • for å håndheve ytrings- og informasjonsfriheten for andre registrerte
  • for å overholde rettslige forpliktelser eller for å utføre en oppgave av hensyn til allmennheten
  • for arkiverings-, historiske- eller statistiske formål

I henhold til personvernforordningen er den registrertes rettigheter en sak mellom ham/henne og den behandlingsansvarlige. Alle henvendelser fra registrerte sluttbrukere til itslearning blir videreformidlet til kunden. itslearning vil samarbeide i god tro med kunder for å sørge for at de kan håndheve de registrertes rettigheter uten unødige forsinkelser.

I tillegg til administrative og andre funksjoner som allerede er tilgjengelige i itslearning, er itslearnings personvernrådgiver og vår support tilgjengelige for å hjelpe våre kunder med å ivareta de registrertes rettigheter.

Her følger en beskrivelse av hvordan noen av rettighetene kan håndheves ved hjelp av funksjonene i itslearning.

Oppdaterte globale innstillinger for bibliotek og LTI

I oppdatering 96 la vi til en lokal innstilling for å aktivere/deaktivere LTI-verktøyet på siden Legg til ressurs for kunder. Systemadministratorer vil nå se at denne lokale innstillingen er speilet som Inkluder LTI-verktøyet på siden Legg til ressurser under Globale innstillinger – Funksjoner og sikkerhet i Verktøy og innhold. De kan også gjøre det slik at brukere bare kan opprette nye LTI-verktøy med Anonyme personvernnivåer ved å aktivere den relevante innstillingen. Hvis brukeren så prøver å redigere et eksisterende LTI-verktøy med et annet personvernnivå og klikker på Lagre, blir han/hun bedt om å bekrefte i en dialogboks at LTI-verktøyet i stedet blir lagret med personvernnivået Anonymt. Brukeren kan velge å fortsette ved å klikke på OK, eller avbryte ved å klikke på Avbryt.

I tillegg speiles den lokale innstillingen Aktiver tilgang til app-biblioteket nå på et nytt sted: Globale innstillinger – funksjoner og sikkerhet i delen Verktøy og sikkerhet. Nå kan den enkelte systemadministrator bestemme om app-biblioteket skal være tilgjengelig for brukerne.

 

Knytt kompetansemål og læring bedre sammen

Det er nå lettere for deg å få oversikt over kriteriene knyttet til læringsmål ved å utvide læringsmålene på fagsiden.

Det er nå mulig – slik det var i det gamle vurderingsverktøyet – å overføre oppgavebesvarelser eller tilbakemelding fra lærer fra arbeidsmappen til vurderingsmappen. For besvarelser som er skrevet i redigeringsprogrammet for rik tekst, opprettes en HTML-fil.