Kategorier Kunde

Genius hour: Lar elevenes engasjement blomstre


Posted on

En pedagogisk bevegelse har spredd seg til klasser over hele USA. De kaller det «Genius Hour»!

Barn tilbringer rundt 15.000 timer i grunn- og videregående skole. Men hvor mye av den tiden får de til å utvikle fantasi og oppfinnsomhet? Kreativitet og nytenkning er avgjørende ferdigheter i jobbsammenheng, men utdanningssystemet gir ikke elevene anledning til å utvikle sine naturlige kreative evner.

Heldigvis har lærere nå oppdaget at slike timer til elevstyrt utforskning kan drive fram elevenes skaperkraft. Denne særskilte utforskningstimen er klassetid som holdes av for at barna skal kunne bruke kreativiteten sin og utforske noe de brenner for. Elevene kan velge hva de vil lære om i løpet av en fastsatt periode av skoletiden. De blir utfordret til å utforske et emne og gjøre et prosjekt ut av det, som de så kan dele med klassen, skolen og verden.

 

Utforskningstimen har flere røtter, men utgangspunktet er en arbeidsorganisering praktisert av Google. Ansatte i Google kan bruke 20 % av arbeidstiden sin på prosjekter som interesserer dem (forutsatt at prosjektene har potensial til å utvikle selskapet). Gmail og Google News er resultater av denne arbeidsformen.

Slik tid til selvstendig utforskning er i tråd med teorien om indre motivasjon. Når elevene har medbestemmelse i læringen, blir de mer engasjert, selvtilliten får et løft, og hele læringsprosessen blir morsom. Når elevene får være kreative, blir de mer motivert og bedre til å lære.

Lærerne kan glede seg over den frie selvstendighetsfølelsen som utvikles i elevgruppa gjennom utforskningstimene. Det bidrar til å skape grobunn for livslang læring hos elevene og kan være noe av det mest betydningsfulle lærere gjør i klasserommet.

Lærere har gjerne tre regler for utforskningsprosjektene:

  1. Det må være en problemstilling.
  2. Prosjektet må innebære forskning.
  3. Prosjektet må deles.

Dayna Taylor er lærer på femtetrinn ved Eisenhower barneskole i Michigan. Skolen hennes har iPad-er til alle elever fra tredje til tolvte trinn. De begynte å bruke itslearning høsten 2014.

 

Dayna har arrangert utforskningstimer regelmessig gjennom det siste skoleåret. Hun følger i det store og hele reglene presentert ovenfor. Elevene hennes bruker diskusjonstavler til å dele prosjektforslag. De poster ideene sine, og medelevene svarer med konstruktive kommentarer og spørsmål.

 

 

Dayna setter av en time hver uke for undersøkelser og arbeid med utforskningsprosjektene. Elevene hennes har valgt emner som spenner fra omsorg for hjemløse dyr til baseball i India. Når de avslutter prosjektene sine, legger de dem fram for klassen.

Dayna sier dette om utforskningstimene: “Det gjør det mulig for de av elevene som ikke deltar i klassesamtalen i de vanlige undervisningstimene, å få vist hva de er gode for. Det gir dem en stemme som de kanskje ikke visste at de hadde. Og det lar meg knytte bånd til elevene og vise at jeg virkelig bryr meg om hva de bryr seg om – hva de brenner for. Elevene får eierskap til læringen sin og får på den måten motivert seg selv til å lære og vokse.”

Hun fortsetter: “Det er et stort skritt å slippe fra seg undervisningsformen der læreren gjør alt arbeidet, og elevene rolig gjør hva de får beskjed om. Det største spranget for meg var det rent organiserte kaos som noen ganger utfolder seg i utforskningstimene. Det er mer høylytt enn normalt, og litt uordentlig, men alle jobber, tenker og involverer seg i noe de vil lære mer om – det de virkelig brenner for!”
Daynas elever er svært begeistret for utforskningstimene. En av dem, Kitana, sa: «Det var kjempegøy, fantastisk og overraskende!»

Eisenhower barneskole er fremdeles i oppstarten med itslearning, og Dayna er spent på å se potensialet for bruk i utforskningstimene. “Jeg har begynt å laste opp filmer som var del av presentasjoner, til itslearning, så elevene kan se dem igjen. Vi har også gjort refleksjoner og selvevalueringer. Noen elever har bestemt seg for å lage tradisjonelle plakatpresentasjoner, men mange har lagt inn digitale elementer som iMovie-filmer og bildekomposisjoner fra PicCollage for å dele hva de har lært gjennom prosessen”, forteller Dayna. “Jeg har innsett at elevene virkelig kan gjennomføre dette, og kanskje komme til å bety noe i verden med denne «Genius Hour»-greia.”

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *