Hopwood Hall College Students
Top banner
Tett elevoppfølging og 99% fullføringsgrad

«Den gode og tette oppfølgingen skyldes at itslearning er en så integrert del av vårt pedagogiske arbeid. itslearning er et viktig verktøy i skolens og lærernes tette oppfølging av elevene.»

Trond Botnen

Klare mål og tett oppfølging

Metis Utdanning er et privat utdanningskonsern som eier og driver privatistskoler i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger samt to videregående skoler i Bergen; Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole. Over lang tid har det vært en utfordring med lav fullføringsgrad i videregående skoler i Norge, og denne trenden ønsket Metis å snu. Med mål om å ha de mest attraktive skolene i hele Vestland fylke, har Metis prioritert tett oppfølging av hver elev for å sikre at elevene ikke ga opp midt i skoleløpet. Derfor startet Metis «Mentorprogrammet» hvor fokuset ligger på elev-lærer relasjon. Hovedfokuset her er å få elevene til å føle seg verdsatt, motivert og engasjert.

I Mentorprogrammet får lærerne utdelt en gruppe med elever, som de er mentor for gjennom skoleåret. De har ansvar for å følge opp gruppen både når det gjelder det faglige og det sosiale. Kombinert med bruk av itslearning kan lærerne raskt identifisere elever som trenger ekstra hjelp i enkelte fag, og sikre at ingen faller bak.

Metis skiller seg også ut fra de fleste andre videregående skoler i bruken av blokkdager, der elevene stort sett har ett fag per dag. Dette gjør det lettere for elevene og fordype seg i faget.

Hopwood Hall College Students
Slide 1
«Det er et mål for oss å følge opp elevene så tett som mulig. Jeg har jevnlig kontakt med elevene jeg er mentor for, og jeg prøver å være obs på ting som skjer i og utenfor klasserommet. »

Adriana Hoti, lærer, Bergen Private Gymnas

Felles strategi for digitale verktøy

Metis har på en målrettet måte kombinert skolens pedagogiske program tett med itslearning og benytter både mobilappen, kalenderen, planleggeren og meldingsfunksjonen som en naturlig del av undervisningen og i deres eget Mentorprogram.

Ved å standardisere bruken av digitale verktøy tilrettelegger skolen for lærerne slik at de kan fokusere mer på kvaliteten i undervisningen og ivareta elevene.

Undervisningen blir planlagt, gjennomført og evaluert gjennom itslearning. Det at alt er samlet på en plass gjør det også forutsigbart og oversiktlig for elevene.

Hopwood Hall College Students
Slide 1
«Er det ikke i itslearningkalenderen finnes det ikke. »

Elev, Metis videregående

Til det beste for alle elever

En viktig suksessfaktor ligger i en effektiv skoleadministrasjon, der skolens eget pedagogiske program kombineres med verktøykassen til itslearning. Disse to faktorene har vist seg å gi lærere og elever nødvendig trygghet og oversikt når det gjelder å kunne formidle og tilegne seg kunnskap på best mulig måte.

For Metis har dette vist seg å gi gode resultater – og de kan skilte med hele 99% fullføringsgrad. Sammenlignet med fullføringsgrad under 80% i videregående skoler i Norge, så kommer Metis svært godt ut og står frem som et inspirerende eksempel for hva som er mulig å få til i utviklingen av norske videregående skoler.

Flere kundehistorier