Dere snakket, vi lyttet!

@media (min-width: 31.26em) { .row__col {padding: 0 20px; } .row__col–m-5 {width: 50%;} } .section {color: #4a4a4a;} .ingresText{font-size: 23px!important;line-height: 31px!important; } .subHeaders{font-size: 20px; font-weight: 600; color: #403d41; margin-bottom:10px!important;}.zoom {transition: transform .2s; margin: 0 auto} .zoom:hover {transform: scale(1.5); }

Tidligere i år gjennomførte vi en undersøkelse blant en rekke av våre kunder for å få tilbakemelding på produktet vårt, tjenestene våre og viktigst av alt  – for å finne ut hva vi kan forbedre. 

Vi gjør vårt ytterste for å opprettholde en god kommunikasjon med våre kunder for å sikre god kvalitet i det vi leverer. Vi ønsker å være mer enn bare en tjenesteleverandør – vi ønsker å være en god partner. Da hjelper det at vi deler samme mål: Å hjelpe elevene til å nå sitt fulle potensiale.

Vi vil gjerne få takke våre kunder for en gode, nyttige tilbakemeldinger, og en spesiell takk til de av dere som deltok i undersøkelsen.

En av metodene vi benytter for å få tilbakemeldinger er via Net Promoter Score (NPS). NPS måler kundens lojalitet og består av ett spørsmål: Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale vårt firma/produkt/tjeneste til en venn eller kollega?

Undersøkelsen hjalp oss også til å identifisere styrker og svakheter angående produktet vårt og tjenestene vi tilbyr. Vi gjør alt vi kan for å opprettholde våre styrker og overvinne våre svakheter.

Tilbakemeldingene vi har fått bekrefter at vi er på rett spor når det gjelder de nye funksjonene og forbedringene vi jobber med. Vi er også blitt gjort oppmerksom på noen områder som må forbedres.

La oss ta en nærmere kikk på hva undersøkelsen har lært oss…


Noen av dere uttrykte bekymring for integrasjonene våre med skybaserte tjenester som G Suite. Det er derfor en glede for oss å kunne annonsere at vi vil lansere forbedringer i Google-integrasjonen til skolestart 2018!

Sømløs Google Cloud Integrasjon i oppgave-verktøyet

Den nåværende Google-integrasjonen i oppgave-verktøyet vil bli utvidet slik at lærerne ikke bare kan velge Google-filer som vedlegg, men også lage en kopi av en Google-fil for hver elev eller gruppe som grunnlag for sin innlevering. Elever kan «fullføre» denne kopien og levere inn sin versjon. Vurderingsprosessen vil også bli forbedret slik at lærerne nå kan vurdere svaret samtidig som de ser den innleverte filen.


Noen av våre kunder har ønsket seg en bedre oversikt over elevenes fremgang. Vi er glade for å kunngjøre at vi nylig har utgitt en rapporteringsfunksjon som gjør dette mulig:

360° Rapporter

Disse 360° rapportene gir lærerne oppdatert informasjon om elevene på tre hovedområder: progresjon, aktivitet og vurdering. Lærerne kan enkelt sammenligne alle elevene i et fag og dykke inn i elevenes nøkkeldata – vist i enkel infografikk. Disse rapportene vil gi lærerne innsikt i hvordan hver elev engasjerer og utvikler seg i faget og om de trenger å lage ekstra aktiviteter til noen av elevene.


Svarene fra undersøkelsen viste også at våre kunder ønsker at vi skal integrere et verktøy for medelev-vurdering i plattformen. Vi hat tatt ønsket til etterretning og vil lansere dette nye verktøyet til skolestart 2018:

Medelevvurdering

itslearning vil nå inkludere mulighet for å bruke medelevvurdering på oppgaver. For å gjøre hverdagen enklere for våre lærere, vil itslearning automatisk distribuere innleverte oppgaver blant elevene. Læreren trenger bare å angi hvor mange svar hver elev skal vurdere. Læreren får en oversikt over hver enkelt elev som viser antall vurderinger eleven har mottatt og hvor mange han har gitt.


Mange av dere har uttrykt interesse for læringsstier. Til skolestart 2018 vil vi lansere følgende:

Læringssti

En læringssti kan defineres på mange måter, men her ser der hvordan vi planlegger å inkludere læringsstier i itslearning. Våre læringsstier vil være en sekvens av ressurser som en elev kan jobbe seg igjennom i sitt eget tempo. Stien kan være en lineær sekvens (gå videre til neste ressurs) eller en forgreinet sekvens der neste ressurs avhenger av elevens resultat på en ressurs.

Lærerne kan ordne materiale trinnvis og sette reglene for alternativer, fri navigasjon eller opplåsning. Det er læreren som angir vilkårene for når nye ressurser og aktiviteter skal presenteres for brukeren. Et eksempel på slike vilkår for frigivelse kan være at en oppgave må være fullført eller ha oppnådd en viss poengsum. Læringsstier kan deles og brukes flere ganger, og stiene som deles, kan tilpasses ytterligere av den enkelte lærer. Lærerne kan se hvor elevene befinner seg på læringsstien og gi mer støtte om nødvendig. Elevene kan arbeide seg igjennom læringssiten i sitt eget tempo, se sin egen fremgang og ser hva de må gjøre for å gå videre til neste trinn.


Til skolestart 2018 lanserer vi noen forbedringer som vil påvirke lærernes daglige arbeid, som for eksempel:

Alt-i-ett Vurderingsverktøy

Alt-i-ett Verktøyet gir nå lærere mulighet til å vurdere en innsendt oppgave eller svar, mens du ser den innleverte filen. Det fungerer med Google Docs, Office Online og itslearning sin egen dokumentfremviser og gjør at man ser den innleverte dokumentet. Dersom elevene har sendt inn en multimediafil, f.eks en video, kan den spilles av direkte. Avhengig av preferanse, kan en lærer sette poeng, karakter, vurderingsskala eller til og med rubrikker for å vurdere svaret. I tillegg kan de gi rask tilbakemelding ved hjelp av lyd og video.


Lyd/Video Opptaker

Vi introduserer en ny lyd/video opptaker basert på WebRTC (Web Real-Time Communication) som ikke krever at Flash er installert. Vi oppdaterer også vår eksisterende online «Flash-baserte» opptaker slik at den fungerer bedre med enheter som støtter Flash. For våre sluttbrukere betyr dette mer støtte på enheter for opptak av lyd og video.

Dersom du ønsker å lære mer om våre kommende funksjoner og forbedringer, ta en titt på vårt  Produkt Roadmap.

Support og Service

Et annet resultat av tilbakemeldingen vi har fått fra våre kunder er at vi har gjort forbedringer i vårt support- og servicetilbud. Vi oppdaterer for øyeblikket våre support-sider, hjelpefunksjonen i itslearning.

Send gjerne in forslag til oss på IdePortalen. Her kan du også stemme på ideer fra andre brukere.

Tusen takk for at du tar deg tid til å gi oss dine tilbakemeldinger. Det er avgjørende for at vi skal kunne forbedre produktet vårt og nå målet om å gjøre undervisning og læring enklere!