Kategorier Inspirasjon, Nyheter

Oppskrift på suksess

Matematikklærere med enkel suksess-oppskrift: Elevene må forstå på sitt nivå før læreren haster videre


Posted on

Sørg for at elevene forstår materialet før du haster videre!

Matematikkferdighetene i norsk skole synker tross 15 år med realfagsatsing. Heldigvis har vi noe å lære fra en innovativ lærer i Oslo.
I de fleste norske skoler oppnår mindre enn 20% av elevene karakterene 5 eller 6. i matte. Men det finnes unntak, som på Engebråten skole på Grefsen i Oslo. Skolen er velkjent for sitt gode realfagsmiljø, men da lærerne for to år siden startet dybdeundervisning responderte elevene uventet positivt. Nå har 10-20% av elevene forsert ungdomskolepensum i matematikk.

Skage Hansen (Foto: Signe Dons)

Skage Hansen har undervist i matematikk i 14 år. Inspirert av forskning knyttet til matematikkundervisningen i Sørøst-Asia la han om måten han underviste på:

  • Lærebøker og tradisjonelle leseoppgaver ble supplert med videosnutter på Internett hvor pensum ble gjennomgått.
  • Han lager en video for hvert tema i pensum.
  • Han lager ulike versjoner av oppgaver tilpasset ulike nivåer.
  • Filmene og oppgavene er samlet i en stor ressursbank hvor elvene kan se de så ofte de ønsker.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Foto: Vegard Wivestad/NTB Scanpix)

«Det fine med å bruke filmene, er at elevene får undervisning på det nivået de er. Det gjør også at det er mye lettere å følge opp de svakeste elevene i klassen, blant annet ved å lage egne oppgaver til dem» sier Skage Hansen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, er enig i Skage sin praksis og viser til en Britisk studie med tilsvarende tilnærming: «Forskerne konkluderte med at elevene lærte mer med færre temaområder slik at de fikk konsentrere seg om å forstå emnet fullt ut før de gikk videre.»

Skages videoer er så etterspurt at han har gjort de tilgjengelig for andre skoler via nettsiden getSmart Nettsiden huser videoer på norsk og engelsk. Alle videosnuttene for hele ungdomsskolepensumet ligger fritt tilgjengelig her. Du kan også finne de i app-biblioteket til itslearning.

«Vi føler at vi har ligget litt foran hele veien og at vi er i takt med den nye utviklingen av mattefaget» sier Skage Hansen. « Vi forventer at elevene behersker de fire regneartene når de kommer fra barnetrinnet, slik at vi kan takle problemløsningene fra første dag i 8.klasse. Vi repeterer før vi går i gang med å jobbe oss systematisk gjennom hvert emne for hele ungdomstrinnet, slik at når vi er ferdig med «tall og tallregning», så har elevene allerede snust litt på pensum for videregående skole. Så fortsetter vi med «algebra og ligninger» osv. De får bruke ferdigheter og kunnskap de har opparbeidet seg, slik at repetisjon blir naturlig.»

Skage og elever (Foto: Signe Dons

9. – klassingene i klassen til Skage er svært fornøyde med undervisningen gjennom videofilmene. Noen av dem er to år foran i pensum. Edvard Sandvik (til venstre i bildet over) har en søster i tredje klasse på videregående og han forstår mye av det hun jobber med. Skage har også utviklet kortstokker på engelsk for å lære alt fra grunnleggende addisjon og subtraksjon til algebra og lineære funksjoner. Foreløpig er kortene hans brukt i 30% av norske skoler og i resten av Europa. De brukes også i Afrika, Kina og Chile.

Se mer informasjon om GetSmart.

Denne artikkelen er en oppsummering av et intervju med Skage Hansen og en artikkel publisert i Aftenposten.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *