Kategorier Nyheter, Vårt produkt

itslearning-oppdatering 89

Her får du en oversikt over nyheter og endringer i releasen.


Posted on

Samarbeid via Google

Det er nå mulig å bruke Googles skybaserte apper (f.eks. Google-dokumenter, -ark og -lysbilder) som alternativ for å samarbeide i full klasse eller grupper. Lærere og elever må ha en Google-konto for å bruke denne funksjonen, enten en personlig konto eller en konto for skolen/organisasjonen.

Slå på tilgang til Google-samarbeid

Siteadministratorer kan slå på tilgang til Google for organisasjonen i Admin >> Rediger globale innstillinger >> Skytjenester.

 

Merk av for Aktiver samarbeid ved hjelp av Google.

Opprette samarbeid

Samarbeid i Google opprettes i fagverktøyet ”Gjøremål”. På denne måten kan læreren sette samarbeidet inn i en læringskontekst og åpne for valgfri vurdering av innsatsen om dette ønskes. Et gjøremål kan bare ha ett samarbeidsdokument.

Som standard opprettes samarbeid for hele klassen, men du kan bruke ”Tilordne” for å gi tilgang bare til grupper eller enkeltpersoner.

Når en lærer oppretter (eller en elev ser) et samarbeidsgjøremål, blir de bedt om å gi itslearning tilgang til Google Drive (hvis det ikke er gjort allerede). Dette må bare gjøres én gang.

Som samarbeidsdokument kan læreren deretter velge for eksempel et dokument, ark eller lysbilde fra Google Drive, som klassen kan samarbeide om.

Selve dokumentet blir liggende på Google, og elevene i klassen har tilgang til å samarbeide på det. Du kan for tiden ikke opprette et dokument via itslearning (det kommer snart), men du kan gi tilgang til å samarbeide om dokumenter du allerede har på Google Drive. Du kan også legge til andre skrivebeskyttede filer fra Google i gjøremålet for å støtte samarbeidsdokumentet.

 

 

Fjerne en Google-konto (eller endre en Google-konto)

Du kan fjerne eller endre Google-kontoen som er tilknyttet itslearning. Det påvirker ikke innholdet du har på din Google-konto og endrer ikke samarbeid du allerede har opprettet.

Du finner en oversikt over tilkoblede skykontoer ved å klikke på navnet ditt i høyre hjørne og velge innstillinger. Her er det et nytt alternativer som heter ”Tilkoblede kontoer”.

 

 

Her vises en liste over alle eksterne kontoer, og du kan fjerne eller legge til nye. (og legge dem til på nytt).

 

 

Vær oppmerksom på at du til enhver tid bare kan ha én Google-konto knyttet til itslearning.

Koble til Google-dokumenter

Du kan også velge å dele en lenke til et skrivebeskyttet Google-dokument. Denne funksjonen er lagt til gjøremål- og fil og mappe-elementet i itslearning. Denne funksjonen kommer også i oppgaveverktøyet. Til forskjell fra samarbeid der tilgangen styres svært strengt til navngitte brukere, kan alle som kan se Google-lenken (eller får tilsendt en kopi av lenken), se filen. Filer vises i Google, og hvis du er forfatteren, kan du også redigere dem i Google. Dette er nyttig for å dele Google-ressurser som du fortsatt oppdaterer.

 

Oppgave – levere på vegne av en elev

I det nye oppgaveverktøyet kan lærere nå sende inn besvarelser på vegne av elever. Dette er nyttig dersom en elev for eksempel har vært syk og har sendt besvarelsen til læreren via e-post, eller hvis eleven ikke kunne bruke itslearning til å sende inn besvarelsen.

 

 

Rapportering – karakterer kan enkelt hentes ut

itslearning har tilrettelagt et datavarehus der våre kunder kan få skreddersydde rapporter. Datavarehuset gir også mulighet til å hente ut data for videre bearbeidelse utenfor itslearning. Vi har tilrettelagt en rekke data som kan hentes ut, og i den nyeste oppdateringen av itslearning tilrettelegger vi for uttrekk av flere karakterdata. Det gjør det mulig for kommuner og skoler å hente all informasjon om karakterer via oData til egen analyse.

De nye dataobjektene er:

  • Vurderingskarakter
  • Vurderingsskala
  • Vurderingsstatus
  • Elementkategori
  • Læringselement
  • Karakterer

For de av våre kunder som har fått laget egne rapporter inne i itslearning, har vi også forbedret de tilgjengelige dataene. Den nye karakterdatamodellen inkluderer nå alle fagelementer, ikke bare vurderinger og ikke bare vurderinger i vurderingsoversikten.

  1. Karakterdatamodellen er utvidet til å omfatte samtlige elementer (ikke bare oppgaver).
  2. Maler er oppdatert slik at du kan legge til filtre for å inkludere eller utelukke oppgaver som ikke skal vurderes.
  3. Maler har fått nye navn (så det fremgår tydelig at de inneholder tilleggsdata og ikke bare karakterer).

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *