Kategorier Nyheter

Bruk av eget datautstyr


Posted on

Kristine Sevik, seniorrådgiver ved det norske Senter for IKT i utdanningen, og Lars-Jacob Hove, produktleder hos itslearning, forklarer konsekvensene av en nylig utgitt BYOD-rapport for opplæring generelt og for brukere av itslearning.

Tiden da studentene kunne si at «hunden spiste opp leksene mine», er snart forbi.

Utviklingen med at du kan ta med eget utstyr (Bring Your Own Device – BYOD) inntar skolene i både Norge og utlandet, og dette betyr at flere elever snart vil ha tilgang hele døgnet til opplæringsmateriale på itslearning fra sitt eget utstyr.

Elever forventer å bruke flere enheter

Kristine Sevik, seniorrådgiver ved det norske Senter for IKT i utdanningen, sier at BYOD, som refererer til lærere og elever som bruker sitt eget utstyr i stedet for utlevert utstyr fra skolen, betyr at elevene aldri vil måtte overføre lekser mellom personlig utstyr og skolens utstyr.

«Dagens elever forventer å kunne bruke det utstyret de selv ønsker på skolen. Noen ganger vil de kunne løse den samme oppgaven ved hjelp av fire enheter», sier Sevik. «Hvis elevene får velge, vil de ønske å bruke sitt eget utstyr for dette utstyret har de selv valgt.»

Denne høsten vil fem norske fylker implementere BYOD i skolene sine. Det er en økning på to fylker i løpet av skoleåret 2012/13, i henhold til rapporten «Kartlegging av Skolens Forhold til ‘Bring Your Own Device’», som nylig ble utgitt av det norske Senter for IKT i utdanningen, et offentlig senter for rådgivning til skoleledere om god bruk av IKT.

Rapporten behandler viktige temaer med hensyn til BYOD fra norske fylkers perspektiv og hvordan skolene kan implementere planen, og dette har utløst en diskusjon i norske fylker om implementering av BYOD i flere norske videregående skoler. Den ble utgitt i mai da itslearning gikk et skritt videre i utviklingen med responsiv design, noe som vil sikre at presentasjonen av itslearning vil passe til alt utstyr.

«Elever bruker kraftige datamaskiner på fritiden. Mange av dem er frustrerte over skolenes datamaskiner som ofte er trege og kjører med dårlig programvare. Mange elever foretrekker å bruke sitt eget utstyr med programmer de er vant til å bruke», sier Sevik.

Presentasjon av itslearning tilpasset for alt utstyr

Lars-Jacob Hove, produktleder hos itslearning, sier at et økende antall lærere og elever vil bruke itslearning ved hjelp av sine mobiltelefoner og nettbrett de kommende årene.

«Brukerne våre beveger seg fra å bruke utlevert utstyr fra skolene til et bredt utvalg av enheter, fra ultraportabelt utstyr med små skjermer og lav oppløsning til TV-skjermer med høy oppløsning og berøringsstyring», sier Hove. «Vi ser en utvikling mot økt mobilitet i opplæringen. Både lærere og elever vil bruke itslearning ved hjelp av sine mobiltelefoner og sine nettbrett.»

itslearnings strategi med responsiv design, som sikrer at presentasjonen av itslearning blir tilpasset for alt utstyr gjennom enhetens nettleser, gjør at personalet og elevene får tilgang til itslearning på ikke-standardisert utstyr. Den samme informasjonen kan nås på flere forskjellige enheter siden alt materiale i itslearning lagres med nettsky-programvare.

«Brukerne våre vil ikke måtte installere ekstra programvare på enheten, og de vil ikke behøve å bekymre seg over oppdatering av applikasjoner på utstyret. Alt de må gjøre, er å logge på og hente fram innholdet sitt», sier Hove.

Flere skoler vil implementere BYOD denne høsten

Akershus og Hordaland fylker bruker begge itslearning, og der vil de implementere BYOD for første gang denne høsten, ifølge rapporten. De følger etter Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Rogaland, tre fylker som allerede benytter BYOD. Rogaland var det første fylket som begynte å bruke BYOD.

«Rogaland fylke har hatt virkelig positive erfaringer med BYOD. De sier at bruk av BYOD ikke er en stor endring i forhold til bruk av skolenes bærbare datamaskiner. Elevene ønsker å bruke sitt eget utstyr», sier Sevik. «Spørsmålet er ‘hva må du kunne gjøre for å gjøre jobben som elev?’ Hvis du kan gjøre jobben med et nettbrett eller en mobiltelefon, bør du få lov til å gjøre det.»

Hove sier at det å tillate elevene å bruke sitt eget utstyr, i ytterste konsekvens vil gi dem friheten til å velge hvor og når de skal lære siden de vil bruke det samme utstyret i fritiden og til skolearbeidet. «I tillegg til å ha kontroll på utstyret, kan dette bidra til å fjerne noen av barrierene mellom den formelle skoledagen og fritiden, samt utvide klasserommet og læreaktivitetene inn i det personlige livet gjennom uformell læring», forklarer Hove.

Skoler må utvikle sin BYOD-policy, sier itslearning-leder

Rådgivere i fylkene som ble intervjuet i forbindelse med rapporten, uttrykte en del betenkeligheter med opplegget, inkludert om hvordan elevene skal forhindres fra juksing ved digitale eksamener når de alle benytter forskjellig utstyr. Det finnes også personvernhensyn som må ivaretas i forhold til om lærerne skal ha rett til tilgang til det personlige utstyret for å avgjøre om det har foregått juksing. En annen betenkelighet gjelder faren for at BYOD vil underbygge større sosiale forskjeller i skolene, med noen elever som bruker mer kostbart utstyr enn andre. Sevik sier at dette er noen av temaene som vil bli diskutert på juni-møtet for skolenes IT-ledere i fylkene.

Hove anbefaler fylkene å veie fordelene opp mot utfordringene med BYOD før dette implementeres. «Skolene må vurdere nøye hvordan de vil implementere BYOD og utforme sin policy i forhold til dette», forklarer Hove. «Mange skoler ber elever og foreldre om støtte for akseptable bruksmåter for nett-tilgang og bruk av datamaskiner. BYOD bør være en del av dette. Og dersom det er mulig, bør skolene gi tilgang til bruk av mer utstyr i klasserommet for å øke muligheten for den personlige tilgangen.»

Rapporten undersøkte også hos fylkesmyndighetene om de antar av BYOD vil kunne spare dem for penger. Den konkluderte med at ni fylker antok at BYOD vil spare dem for penger, mens sju fylker var usikre og tre antok at det ikke ville være tilfellet. I juni vil denne rapporten bli presentert på et møte med fylkenes IT-ledere som vil bli holdt i Fredrikstad og som arrangeres av Østfold fylke.

– See more at: http://www.itslearning.no/itslearning-st248tter-studenter-og-l230rere-som-bruker-eget-datautstyr#sthash.TNGyHY30.dpuf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.