itslearning lanserer ny digital tjeneste som skal styrke elevers mentale helse og hjelpe dem å håndtere angst


Posted on

Nyheter

3 min lesning
Korona håndtrykk

Korona håndtrykk mellom Nils Viken, Leder itslearning Norge og Gudmundur Ebenezer, CEO Lifekeys (venstre)

Bergen, 25. aug 2020

Samarbeidet med online-psykologene i Lifekeys skal hjelpe ungdom som sliter med psykiske utfordringer. Psykisk helse og livsmestring er et av de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen (Kunnskapsløftet 2020).

itslearning lanserer i dag en egen digital tjeneste som skal hjelpe elever i Norge med å takle angst og ta vare på sin egen psykiske helse i hverdagen. Psykiske helseproblemer er i dag en stor utfordring for det norske samfunnet. Psykiske sykdommer gjør det ofte vanskelig å gjennomføre utdannelse, være i arbeid og ta del i samfunnet. 1

Den nye tjenesten, itslearning livsmestring utviklet i samarbeid Lifekeys, en nettbasert psykologtjeneste i Bergen, retter seg mot ungdomsskoleelever i alderen 14 til 16 år. I følge Verdens Helseorganisasjon2 , oppstår halvparten av alle psykiske helseproblemer før fylte 14 år, men de fleste blir ikke oppdaget eller behandlet. Ungdomstiden er en formativ fase i livet. Fysiske, emosjonelle og sosiale endringer kan gjøre unge menneskene sårbare overfor psykiske helseutfordringer.

I følge en forskningsartikkel fra Oslo Universitetssykehus, basert på internasjonal forskning, har ungdommer som sliter psykisk større sjanse for å utvikle atferdsvansker og misbruke rusmidler.3

Lett tilgjengelig verktøy for å håndtere angst

itslearnings livmestringskurs gjennomføres i elevens eget tempo, med ulike læringsstier, veiledere, sjekklister og videoer underveis, for å gi informasjon og rettledning til elever som i forbindelse corona-pandemien har opplevd nye utfordringer, som stengte skoler, å ikke kunne være sammen med venner, angst og generelt nedstemthet.

Dette har vært et spesielt vanskelig år for mange ungdommer og deres familier. Vi ønsker derfor å sette fokus på opplæring innenfor mental helse og livsmestring for ungdommen selv. Elevene vil lære grunnleggende ferdigheter gjennom videoveiledning, samtidig som lærerne vil få tilgang til verktøy som skal hjelpe dem å best mulig assistere elevene, så vel som å ta vare på sin egen psykiske helse. Utbrente lærere er dessverre et utbredt problem i Norge. »

Nils Viken, Leder itslearning Norge
plattformskjermbilde

Skjermbildet av en oppgave

De siste årene har bevisstheten rundt mental helse endret seg her i Norge. 85 % av deltakerne i Helsepolitiske barometeret for 2018 mente det var viktig at unge lærer om mental helse på skolen for å bedre forstå seg selv og møte livets utfordringer på en positiv måte.4,5

Folkehelse- og livsmestingskomponent

Verktøyene er tilgjengelig for alle skoler i Norge gjennom itslearning-plattformen og passer inn i folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema under Fagfornyelsen, som fokuserer på å fremme god psykisk helse blant unge. Skoler som ikke bruker itslearning nå, kan få tilgang gjennom en ekstern side.

Vi er veldig glade for å jobbe sammen med itslearning om å gjøre vår del for Norges fremtid. Psykiske lidelser er blant de mest vanlige – og misforståtte – helseproblemene i dag. Dette samarbeidet er et viktig skritt for å gjøre en endring og skape bedre psykisk helse for de mest utsatte – våre yngste. »

Gudmundur Ebenezer, CEO, Lifekeys

Kursinnholdet vil hjelpe lærere med å identifisere og støtte elever som kanskje lider i stillhet. Lærerne har da større mulighet til å hjelpe elevene med å opparbeide seg ferdigheter og lære seg metodene som skal til for å unngå negative opplevelse, som kan gå ut over deres fysiske og mentale helse, både som ungdom og inn i voksenlivet.

Kilder:

  1. https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2017/10/norge_webb-1.pdf
  2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
  3. https://blogg.forskning.no/forskningssykehuset/hvorfor-er-det-farligere-for-ungdom-a-ruse-seg-enn-voksne/1093380
  4. https://www.nrk.no/osloogviken/na-skal-psykisk-helse-inn-pa-timeplanen-1.13997793
  5. https://kantar.no/kantar-tns-innsikt/helsepolitisk-barometer-2018/

 


Fakta om itslearning

Global prisbelønnet læringsplattform for skoler og universiteter i 10 land. Siden 1999 har itslearning bygget teknologi som understøtter læring og hjelper studenter til å realisere sitt potensial. Med hovedkontor i Bergen leverer selskapet tjenester til millioner av brukere rundt omkring i verden.

For mer informasjon, kontakt:
Johnny Anderson,
Kommunikasjonssjef itslearning
[email protected]
Telefon: 932 40 192

Hvordan velge den beste læringsplattformer


Tidligere innlegg

Fortsett å lese…


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *