Kategorier Nyheter

Planlegging gjort enkelt for lærerne og forutsigbart for elevene


Posted on

Nyheter

3 min lesning
Classroom hands up

Stina Boge

Skrevet av: Ann Karin Syvertsen, itslearning

For å unngå dobbeltarbeid ønsker Bremnes ungdomsskule i Bømlo kommune at planlegging av undervisning blir mer samkjørt. Elevene får da én praksis og forholde seg til på tvers av fag og lærere.

Bremnes ungdomskole så planleggeren i itslearning som et godt verktøy for å samkjøre undervisningen og brukte tiden godt før sommeren, internt og i samarbeid med itslearning, til å lage retningslinjer og maler klare til skolestart. Vi har snakket med to lærere fra Bremnes Ungdomsskule for å finne ut hvordan skolen har jobbet med dette prosjektet, og hvordan reaksjonene har vært blant lærerne på skolen.

Bred forankring og involvering

Skolen jobber med forankring av planleggeren gjennom fellestid og workshops. Ellen, kontaktlærer på Bremnes Ungdomsskule, forklarer at «I workshopene har vi vist hvordan man oppretter planer med den nye planleggeren. Den er jo veldig fin. Lærere synes at det er nyttig at man nå kan få inn læremålene og holde oversikt over hvilke læremål man har vært gjennom». Ungdomsskolen er også i gang med å endre egen praksis for planlegging, og målet er å unngå dobbeltarbeid og kan gjøre all planlegging på et sted. «En årsplan som er levende i itslearning gir mindre arbeid, og den dokumenterer tydelig hvilke mål man har vært gjennom.» sier Geoffery, kontaktlærer ved Bremnes Ungdomsskule.

«Bremnes Ungdomsskule har latt lærerne få si sin mening både i fellestid og workshops, og på denne måten føler flere seg inkludert og da har de kommet med flere positive og konstruktive tilbakemeldinger», forklarer Geoffery.

«Det var en a-ha-opplevelse for oss når vi fikk vist hvor enkelt det er og hvordan planer brukes»
Ellen, Kontaktlærer, Bremnes Ungdomsskule

Enklere og mer forutsigbar hverdag

Ellen forteller at «Lærerne er positive til den nye måten å planlegge på og ser fordelene med å bruke planleggingsmaler, og at de kan gjenbrukes over flere år av ulike lærere. Det gjør lærerhverdagen enklere for dem, og er også mer forutsigbar for elevene. Elever kan ofte oppleve ulik praksis som forvirrende, men dette vil Bremnes Ungdomsskule unngå ved å utvikle like planleggingsmaler for alle fag.»

I tillegg til planleggeren bruker også Bremnes Ungdomsskule itslearning til underveisvurdering, kommunikasjon med elever, orden og atferd og arkivering av undervisningsressurser. Rektor, Christin Klubben, understreker dette med å si at «På ungdomsskolene må vi ha en plattform som ivaretar læring og vurdering. itslearning er spesielt utviklet for skole, og det er ikke de andre systemene. I tillegg har plattformen gjennomgått et stort løft i pandemien og Fagfornyelsen er blitt integrert på en veldig god måte.»

Utnytt potensialet gjennom god opplæring

Høstens 8. klassinger har ikke brukt itslearning på en stund, men av erfaring så vet skolen at de allerede har mye kunnskap med digitale verktøy. De aller fleste kan mye, men det som vil være nytt for dem er å kommunisere og gi tilbakemeldinger til hverandre digitalt.

Christin forteller videre, «itslearning er en fullgod læringsplattform som kan forbedre læringsarbeidet, men da må vi forsikre oss om at lærerne våre får tilstrekkelig med opplæring». Derfor skal en av itslearning sine pedagoger snart tilbake til Bømlo for gjennomgang av planleggeren med enda flere lærere, slik at de kan lære mer om hvordan planer kan struktureres og deles på en enkel måte.

Ønsker du å lære mer om vår planlegger? Les her: Planleggeren 2.0 – itslearning AS

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din skole, ta kontakt i skjemaet under 😊


Neste gang på itslearningbloggen: Opplæring på Bremnes Ungdomsskule – «Planlegging i praksis»

Hvordan kan vi hjelpe din skole?

Les hele bloggserien her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *