Kategorier Inspirasjon, Nyheter

Sjekkliste til skolestart!


Posted on

Inspirasjon
4 min read
Skolestart
Author Image - Focus Keyword

Utgitt av: Vânia Hasegawa, itslearning

Hjelpsomme tips for å gjøre deg klar til skolestart

Hei, lærer!

Når det nye skoleåret nå nærmer seg, vil vi gjerne hjelpe deg med å huske de essensielle oppgavene som må fullføres før den store dagen. I tillegg til oppgavene med å sette seg inn i læreplanen og lage læringsmål og ressurser, er det flere ting som kan forenkle både lærerens og elevenes liv.

Organiser klasserommet

Arranger og organiser klasserommet for å skape et optimalt læringsmiljø. Arranger pultene,tavler og skjermer på en måte som er fengslende og relevant for fagene dine.

Har du tenkt på at hvordan elevene sitter kan påvirker hvordan de føler seg? For eksempel er hesteskoen fin for en ny klasse. Ingen sitter bak; alle kan se hverandre, og hvis de bytter plass hver dag den første uken, kan du skape et miljø der alle har møtt hverandre og kan se hverandres ansikter. Det er kanskje ikke ideelt hele året, men du kan alltid endre det.

Etabler klasseromsregler og forventninger

Det er viktig å etablere et sett med klare og konsistente klasseromsregler og forventninger. Det er fordelaktig å dele disse retningslinjene med elevene ved begynnelsen av skoleåret og sikre at de håndheves konsekvent gjennom hele året.

Enda bedre er om du kan involvere elevene i utformingen av reglene. Du kan lage en kafédialog eller en klasseromssamtale. Dette bør gjøres tidlig på året. Styr diskusjonen ved å stille spørsmålene du vil at de skal debattere: «Foreslå tre regler som vil hjelpe til å skape en god klassekultur.»

Planlegg ‘bli kjent’ aktiviteter

Det er viktig å skape et positivt og inkluderende læremiljø. ‘Bli kjent’ aktiviteter og teambuilding øvelser er gode verktøy for å tilrettelegge for et godt klassemiljø. Bli inspirert av vår artikkel med forslag til ‘bli kjent’ aktiviteter!

Gjennomgå sikkerhetsprosedyre

Det er viktig å bli kjent med skolens sikkerhetsprotokoller og nødprosedyrer. Sørg for at du er forberedt på å håndtere uventede situasjoner som brann, medisinsk nødssituasjon eller andre potensielle nødsituasjoner.

Delta på personalmøter og faglige utviklingsmøter

Sørg for å delta på alle personalmøter eller faglige utviklingsmuligheter som tilbys av skolen. Å delta på disse øktene kan gi deg verdifull innsikt og ressurser for å forbedre undervisningspraksisen din.

Etabler kommunikasjonskanaler

Sett opp et kommunikasjonssystem for å holde foreldre informert om barnets fremgang og eventuelle viktige kunngjøringer. Dette kan inkludere e-post, et klassenettsted eller en kommunikasjonsapp. Husk å gå gjennom både interne og eksterne regler, GDPR (General Data Protection Regulation) kan virke fjernt og kjedelig, men det er viktig.

Forbered deg på teknologiintegrasjon

Det anbefales at du blir kjent med alle teknologiske verktøy eller plattformer som vil bli brukt i klasserommet, for eksempel læringsplatformer (f.eks. itslearning) eller pedagogiske apper. Sørg for at du har den nødvendige opplæringen og ressursene for sømløst å integrere teknologi i undervisningen.

Og hei! Kanskje undersøk KI (kunstig intelligens) som Bing eller Chat GPT. Du bør vite litt om hvordan det fungerer. Les gjerne artikkelen vår om 5 enkle måter å bruke ChatGPT i undervisningen.

Samarbeid med kolleger

Vurder å kontakte andre lærere på avdelingen eller klassetrinn for å diskutere tilpasning av læreplanen, deling av ressurser og samarbeid om planlegging av leksjoner.

Dette kan være en reell tidsbesparelse, og det å få flere øyne på oppgavene kan løfte dem til nye høyder!

Finn frem riktig brukernavn/påloggingsinformasjon for klassen din

Husk å dobbeltsjekke at du har riktig innlogging og passord til datamaskinen og læringssystemer. Dette kan virke innlysende, men vi ønsker ikke å kaste bort tid på å lete etter det. Da vil du ha nok tid til å søke hjelp om nødvendig.

Reflekter over tidligere erfaringer

Ta deg tid til å reflektere over tidligere undervisningserfaringer og identifiser forbedringsområder. Vurder hva som fungerte bra og hvilke utfordringer du møtte og utvikle strategier for å møte dem.

Focus Keyword

Send en velkomstmelding til elevene før skolestart

Dette velkomstbrevet skal inneholde dato, klokkeslett og sted for første oppmøte. Inkluder kursmateriell og lærebøker. Gi litt bakgrunn om deg selv og din undervisningstilnærming. Du finner noen eksempler her.

Ikke vær redd for å være litt personlig. Del små detaljer om deg selv! Elevene er spente på å møte deg, og å oppleve at du bryr deg nok om dem til å fortelle dem litt om deg selv er en fin måte å skape innflytelse på.

Gjør deg kjent med de essensielle verktøyene som er tilgjengelige i itslearning

Ved å gjøre dette kan du dra nytte av det plattformen har å tilby som kan forbedre undervisningsmetodene dine, og gi elevene en god læringsopplevelse.

Denne sjekklisten er en generell veiledning, og du kan endre den basert på din spesifikke undervisningskontekst og skolekrav.

Lykke til med det nye skoleåret!

For flere ressurser til skolestart, vennligst se vår nettside.

Abboner på vårt nyhetsbrev

Illustration of a team collaborating

Fortsett å lese…