Kategorier Nyheter, Selskapet

Tanzania styrker kvalitet i høyere utdanning sammen med itslearning, NORAD og Innovasjon Norge


Posted on

Pressemelding
4 min read
Focus Keyword

Avtalen ble signert i dag under H.K.H. Kronprinsens besøk i Kenya som goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram og som pådriver for FNs bærekraftsmål.

Bergen, 24. november 2022 For å styrke Tanzanias utdanningssektor og digital kompetanse, har utdanningsmyndighetene i Tanzania inngått et samarbeid med itslearning om utvikling av nytt pedagogisk rammeverk for høyere utdanning og yrkesfag. Prosjektet støttes av Innovasjon Norge gjennom Visjon 2030 programmet, som har som mål å utvikle og skalere innovative løsninger som understøtter FNs bærekraftsmål innen utdanning og helse. En nasjonal pilot med åtte utdanningsinstitusjoner og 60.000 studenter er planlagt i første del av 2023.

Kompetanseutvikling og pedagogiske verktøy

Tanzania står overfor en stor mangel på kompetanse i de fleste sektorer. Det er et stort behov for å investere i kompetanseutvikling, for å sikre økonomisk vekst og velferd for befolkningen. Nye pedagogiske rammeverk skal utvikles, sammen med pedagogiske verktøy som både driver endring og er inkluderende for alle. Administrerende direktør i itslearning, Steve Tucker sier, «Sammen kan vi bidra med erfaring og innsikt for å håndtere de utfordringene landet står overfor. Ved å kombinere lokal innsikt med anerkjente pedagogiske metoder og god implementering av læringsverktøy, kan vi utgjøre en langsiktig og bærekraftig forskjell.»

Steve Tucker, CEO itslearning

Det er virkelig inspirerende å være med på dette initiativet sammen med utdanningsmyndighetene i Tanzania og Innovasjon Norge. Vi tror at det å utruste underviserne og forbedre lærernes arbeidshverdag er den beste måten å hjelpe flere studenter til å lykkes.

Steve Tucker, administrerende direktør i itslearning

Som del av prosjektet vil itslearning også jobbe tett sammen med sin pedagogiske partner fra Finland, Eduko, som skal bistå i utvikling av yrkesfaglige kurs tilpasset nasjonale læreplaner i Tanzania.

Visjon2030 – En partnerskap-modell for å utvikle og skalere bærekraftige løsninger

Prosjektet er en del av Vision 2030, et finansieringsprogram som har som mål å videreutvikle og skalere innovative løsninger som kan akselerere oppnåelsen av FNs bærekraftsmål (SDG) innen utdanning og helse. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, sier, «Som en finansieringspartner, så har vi stor tro på at dette samarbeidet kan bidra ved å videreutvikle løsninger for lokale behov, som samtidig kan skaleres globalt.»

Håkon Haugli, Managing Director, Innovation Norway

Partnerskapet mellom utdanningsmyndighetene i Tanzania og itslearning, vil styrke utdanningen av kvalifisert arbeidskraft. Kompetanse er sentralt for å oppnå bærekraftig økonomisk vekst og velferd i utviklingsland.

Håkon Haugli, Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Vision 2030-initiativet ble lansert i 2014 av den norske regjeringen. Det ble etablert for å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar bistand fra Norge. Siden den gang har flere prosjekter blitt finansiert i Tanzania med norske partnere.

Økt kvalitet i utdanning for nasjonal velferd og økonomisk vekst

Utdanningsmyndighetene i Tanzania har et langsiktig mål om å bygge opp en yrkesfaglig og høyere utdannelse på nivå med anerkjente utdanningsinstitusjoner ellers i verden. Dette er avgjørende for nasjonal utnyttelse av viktige naturressurser og for at utdannelse- og helsesektor skal kunne møte fremtidens utfordringer. Dr. A.B. Rutayuga, Generalsekretær i Direktoratet for Teknisk og Yrkesfaglig Utdannelse i Tanzania, understreker, «En høyt kvalifisert nasjonal arbeidsstyrke er avgjørende for å utvikle et bærekraftig næringsliv og velferd i Tanzania. Målet med dette prosjektet er å forbedre kvaliteten i utdanningen og sikre at de oppfyller kravende fra et moderne arbeidsmarked.»

Dr. A.B. Rutayuga, Executive Secretary NACTVET

I partnerskap med itslearning og nordisk pedagogisk ekspertise, er vi bedre rustet til å lykkes i arbeidet med å heve kvaliteten i utdanningen og forbedre læringsutbytte for våre studenter i årene fremover.

Dr. A.B. Rutayuga, Generalsekretær, Direktoratet for Teknisk og Yrkesfaglig Utdannelse, i Tanzania

Pilot med utvalgte skoler i første del av 2023

Prosjektet er allerede i dialog med åtte utdanningsinstitusjoner, med over 60.000 studenter og har som mål å gjennomføre en pilot med disse skolene allerede i første del av 2023. Det vil så bli en fortløpende utrulling til flere utdanningsinstitusjoner i løpet av året, ut fra kapasiteten i prosjektet.

Avtalen ble signert i dag under den norske og svenske Business Summit i Nairobi. Les mer om arrangementet her: Norway, Sweden, and Kenya Pioneering Sustainability – together


For mer informasjon, kontakt:
Johnny Anderson
Leder for Marked og Kommunikasjon, itslearning
Mobil: +47 932 40 192
[email protected]

Vidar Ellingsen
Visjon2030 programansvarlig, Innovasjon Norge
Mobil: +47 92 89 80 78
[email protected]
Les mer om Visjon 2030 på Innovasjon Norge sine nettsider

Om itslearning

itslearning er Europas ledende leverandør av læringsplattform for skoler og universitet. Utviklet spesielt for undervisning, hjelper plattformen millioner av studenter og lærere rundt om i verden. Selskapet operer i 26 land og har et internasjonalt teknologimiljø med hovedkontor i Bergen. Siden 2019 har itslearning vært en del av det finske Sanoma konsernet.  Se mer informasjon på itslearning.com. Se mer informasjon på itslearning.com

Om Sanoma

Sanoma Learning er det ledende europeiske læringsselskapet, og betjener over 25 millioner studenter i 12 land. Vår strategi for bærekraft er utformet for å maksimere vår positive innvirkning på samfunnet og for å minimere vårt miljøfotavtrykk. Vi er forpliktet til å støtte FNs bærekraftsmål, spesielt mål 4: Kvalitet i utdanning. Våre læringsprodukt – og tjenester gjør det mulig for lærere å utvikle talentene til hvert barn slik at de kan nå sitt potensial. Et av våre hovedfokusområder innen bærekraft er å utvikle inkluderende læringsløsninger. Vi tilbyr trykt og digitalt undervisningsmateriell samt digitale lærings- og undervisningsplattformer, og ønsker å utvide virksomheten vår over hele Europa. Mer informasjon er tilgjengelig på sanoma.com/sustainability

Fortsett å lese…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *