Alle ansatte i itslearning står med sine armer på sjøen i Bergen.

Vår økonomi

itslearning AS er et teknologiselskap som leverer innovative, digitale læringsverktøy og tjenester som støtter og forbedrer læringsprosessene i utdanningssektoren. Vårt kjerneprodukt er læringsplattformen itslearning.

itslearning har etablert seg som markedsleder i den videregående skolen og grunnskolen i Norden. Vi har også betydelige markedsandeler i Universitets- og høgskolemarkedet. itslearning er et av de ledende, globale konsernene innenfor læringsplattformsmarkedet. Vi har hovedkontor i Norge og er etablert med egne datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, England, USA, Tyskland og Frankrike. itslearning har også en egen salgsorganisasjon som driver direkte salg til andre markeder globalt, samt forhandlere i Midtøsten, Polen, Litauen, Mexico og Tyrkia.

Se utviklingen selskapet har hatt fra oppstarten og til i dag

 

2016 – det beste året i itslearning sin historie

itslearning AS er et av verdens ledende selskaper i markedet for læringsplattformer og vi tar sikte på å være en attraktiv partner for pedagogiske miljøer. I USA har vi etablert oss som en betydelig leverandør til skolekretser, og har fortsatt vekst i dette markedet i 2016. I tillegg har vi bygget videre på det vellykkede oppkjøpet av Skoleintra i Danmark, og har styrket vår posisjon av det europeiske markedet ytterligere gjennom oppkjøpet av Fronter AS i november 2015.

itslearning AS har hatt en kraftig vekst i antall brukere i 2016 og forventer at veksten fortsetter i 2017. Total sett har 2016 vært det beste året for itslearnings historie, og skaper et godt fundament for videre vekst. Markedet for læringsteknologi vokser sterkt og behovet for innovative og profesjonelle leverandører øker. Utsiktene for 2017 er positive, med gode muligheter til å vokse i hele verden.

Omsetningsutvikling

Grafen under viser utviklingen i omsetning fra 2002 til 2017. Tall i M.NOK

Omsetningsgrafikk